9 document(en) met "repetitieve"


Een heel leven in zes dagen: Vrije... • 12 november 1988
repetitieve teaterstruktuur met een sterke mimische, fysieke inslag die (de aard van) het dwingende universum waarin Kafka schreef, oproept: zes dagen staan voor levensstadia in de verstikkende gemeenschap die...Het duurt even voor je al die elementen aan elkaar kunt rijgen, en de repetitieve struktuur haar volle logika ontvouwt

Mislukte oefening in welsprekendheid • 30 september 1993
Parallel aan de obstinaat repetitieve muziek van Goeyvaerts Litanie nr.l worden een na een een aantal bewegingen geprezenteerd, afwisselend door de ene en de andere: vrouw

De Keersmaeker bouwt broze droom op :... • 16 januari 1997
Onder het sterke vormenspel loopt een even sterke emotionele onderstroom, net zoals het repetitieve verhaaltje in de film een grote opwinding in zich draagt

Wonder van "Fase" werkt nog : Anne... • 17 mei 1997
Als je de voorstelling jaren later terugziet, word je niet zozeer getroffen door de strakke wiskundige architectuur van de dans -- een transcriptie in bewegingen van de bezwerend-repetitieve ritmes

Een deken voor de toeschouwers • 8 september 1998
Weven is zo'n bezigheid die weerstand biedt aan het verval van het lichaam: heel kleine, repetitieve daden die samen een sprong voorwaarts maken, iets nieuws tot stand brengen

De danser bepaalt de dans • 27 april 2002
extreem repetitieve en kale dans op de kijker overdragen als een verhaal op zich

Jonge vrouwelijke beloftes • 29 oktober 2003
repetitieve bewegingspatronen

Gedruis en gefluister • 1 juni 2005
Vervolgens begint Bombal een tekst voor te lezen waarin de handelingen van een groep mensen beschreven worden op een hoogst repetitieve manier: 'toen gingen ze van hier naar die plek en daar gingen ze

Dansen of acteren? • 23 januari 2007
Het is een schoolvoorbeeld van een postmoderne repetitieve pas