31 document(en) met "verlopen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Symbolizeringspoging van diepste: "Nadir" door het "Théâtre... • 21 oktober 1987
Nadir" van het Théatre Impopulaire is een voorstelling die in reële tijd zo'n introspektief proces laat verlopen

Jürgen Gosch regisseert "Warten auf Godot" precies:... • 2 februari 1988
Dat wordt door Gosch zeer tastbaar gemaakt, enerzijds door de voorstelling zeer langzaam te laten verlopen zodat ze bijna drie uur in beslag neemt, anderzijds door de totale leegte van de scène

Danstheater Sansunokawa • 6 januari 1989
De dialogen verlopen in het Engels, het Nederlands en het Japans

Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
En dat verklaart ook waarom veel van de voorstellingen van Rosas bij de première nog geweldig stroef verlopen

Komplete anarchie in "Tasso" van Maatschappij Discordia • 3 maart 1992
tenminste, het is in hoofdzaak Muizelaar die Tasso speelt, want naargelang het stuk zich verliest in steeds verdergaande verwikkelingen, die min of meer parallel verlopen met de mentale ontreddering

"Tres" van Barkey blijft te schetsmatig • 28 december 1995
Daardoor vallen ook de cliché's van de situatie (verlopen zangeres in vervallen nachtclub) zo sterk op dat ze een begrip van de betekenis ervan verhinderen

Mossoux en Bonté betoverd door melancholie • 6 mei 1996
De bewegingen verlopen zo soepel, dat je erg aandachtig moet toekijken om het ontstaan en verloop van de complexe figuren te kunnen volgen

Chaos groeit tot bewegingsgedicht : Dansers als... • 24 juni 1996
Een man in de zijlijn roept luidkeels de seconden af die verlopen zijn sinds het begin van de actie

Vassiliev brengt Molière als ritueel : Russische... • 1 augustus 1997
verlopen zoals in karate of kendo

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
moderniteit naar post-moderniteit, al even geruisloos verlopen en even complexloos aanvaard...Enerzijds lijkt alles steeds te verlopen volgens geheide schema's, die als tijdloos ervaren worden - een kniesoor die beweert dat een fermette echt niets te maken heeft met de tradities van onze

Kruisbestuivingen tussen hiphop en dans: "Via" van... • 28 januari 1998
Zoiets kan moeilijk van een leien dakje verlopen

Forsythe meester in beperking: Ballett Frankfurt met... • 27 maart 1998
Hun dans zit op eenzelfde thema van eenheid en verschil van figuren, die zich soms verstrengelen, soms spiegelen en soms unisono verlopen

Reflecties over opera, film en choreografie: Pieter... • 1 juni 1998
Tussen het moment waarop dit stukje geschreven werd en de voorstelling is ondertussen heel wat tijd verlopen

Lach van Jan Lauwers klinkt hol • 15 januari 1999
en bovendien niet weinig geïnteresseerd in een verlopen juriste (Carlotta Sagna). In de marge vinden we nog de broer van de moeder (Simon Versnel) terug, een homoseksuele kok die zijn vriend

Genadeloze strijd om niets: Rosas en Stan... • 6 maart 1999
Het bühnebeeld houdt het midden tussen een verlopen salon en een strijdring

LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
Zelfs van zijn verlopen vriend Louis Gara (Robert de Niro), net ontslagen uit de gevangenis, vernemen we niet veel meer dan dat hij ooit daar met hem bevriend was

Niets wordt opgelost • 7 november 2001
Uitgezakt als een verlopen, opgebrande slons, een Jeanne Moreau op leeftijd, geeft ze haast terloops, alsof de kijker een toevallige passant in een café was, haar cynische kijk op de mannenwereld ten

Franse festivals op de helling • 5 juli 2003
de zomerfestivals na Montpellier en Marseille rimpelloos zullen verlopen is dus niet zeker, zelfs niet nu de 'intermittents' van het 'In'-festival van Avignon beslist hebben de staking op te schorten

Nieuwe wegen in deSingel: EVENEMENT • 1 oktober 2003
aan het complex toe die het drukke verkeer van en naar de twee grote zalen vlotter laat verlopen, maar die ook op zich een erg aangename verblijfsruimte is. Die vele extra ruimtes blijken voor het project...Ze laten immers toe op verscheidene plekken in het gebouw simultaan voorstellingen of presentaties te laten verlopen

Zwerfkatten en verzopen honden • 15 december 2003
Deze verlopen jongeren zijn vooral een metafoor: de mens als een verschoppeling die wanhopig liefde zoekt, maar niet weet hoe die te geven of te krijgen