28 document(en) met "zoals Decorte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Zoals Barthes die in Dire Racine als grote fout bij de Racine-opvoeringen aanwijst dat er altijd 'betekenisvolle' accenten worden gelegd...Met acteurs die geschoold zijn in klassieke zin, zoals Elisabeth Andersen, heb ik daar voortdurend conflicten over...Zoals ik in mijn stukken het best kan reageren op bestaande modellen en gegevens, zo repeteer ik ook

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Jan Decorte en co trapten op een behoorlijk amusante manier de gevestigde gezelschappen tegen de schenen met een slapstick-versie van "Hedda Gabler". Uiteindelijk toch een uiterst zwakke (en...Medewerkers van Decorte daarentegen, Willy Thomas en Guy Dermul, reeds voor het tweede jaar verenigd onder de naam "Dito'Dito", brachten met "Frans/z" een verrassend en charmant spel met bestaande en...Een uitzondering op die regel evenwel: "The stuffed puppet theatre". De Beursschouwburg en 't Stuc bleven zoals voorgaande jaren betrouwbare programmators, hoewel 't Stuc, geplaagd door

Decorte, om te gieren • 14 februari 1987
randopmerkingen die Decorte maakt over de gebeurtenissen op de scène en in de zaal, zoals b.v...Het grappigste aan deze voorstelling is eigenlijk dat -- naast de intrinsieke opzet: een stuk waarvan het plot verloren gegaan is zodat iedereen er wanhopig een eind aan probeert te breien -- Decorte

Jan zag eens slurfjes hangen: Jan Decorte... • 16 november 1987
BRUSSEL - Het nieuwe produkt van Jan Decortes huisvlijt borduurt voort op zijn vorige werkje, "Het stuk stuk". Om de "sequel" herkenbaar te houden werd een en ander behouden uit dat stuk, zoals het...prins Jan Decorte...Dat Decorte ondertussen evenveel met u zit te lachen als u met hem, geeft de voorstelling, ondanks een aantal geslaagde vondstenden tot in het belachelijke doorgedreven dubbelzinnige woordspelletjes

d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
Zijn speerpuntfunctie ging teloor, ook al omdat er veel soortgelijke centra elders zijn opgekomen, zoals Nieuwpoort in Gent bv, en omdat een groot centrum als De Singel in Antwerpen mee groot geworden...Interne tribulaties en verwarring over de te volgen koers -- met als onmiddellijk gevolg een middelmatige programmatie zonder "vondsten" zoals die vroeger alleen in Leuven te zien waren -- lieten van...Op receptief gebied komen oude bekenden terug: Peyskens, Decorte, Discordia; Onafhankelijk Toneel, De Keersmaeker e.a

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
buitenlandse, inclusief VS en Canada) voorstellingen per jaar, en betekent ook dat er met de huisartiesten stappen worden ondernomen op nieuwe gebieden zoals filmregistratie e.d...Vaste gasten zijn zo al jaren Steve Paxton, Gerardjan Rijnders, Rosas, Needcompany, Jan Decorte, de verschillende ex-leden van Radeis, the Wooster Group en grafisch vormgever Gorik Lindemans...En ten slotte is er nog altijd plaats voor nieuwe ontdekkingen, zoals dit jaar het Russische teater van Anatoli Vasiljev van de "School der dramatische kunst" met Cerceau, die deze zomer met veel

Lach ermee, ja, lach ermee!: "Naar Vulvania"... • 15 december 1989
van de psychedelische trend (door Decorte zelf uit de Brusselse lucht geplukt en tot persoonlijk waarmerk verheven), het wordt allemaal tot een absoluut toppunt gedreven...Het zou best mogelijk zijn om aan dit stuk een volledige teorie op te hangen over de stand van zaken in de kunst volgens Decorte...vindt, of evengoed gewoon flauwekul zoals zijn eigen stuk

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Van in de Oudheid is de stad een smeltkroes geweest van culturen en niet de drager van een waarheid zoals de Griekse polis...Dit nieuwe theateridee wringt zich binnen in het project van reconstruktie van de antieke cultuur, zoals het Teatro Olypico in Vicenza toont...Het is een schema dat trouwens, zoals Verschaffel opmerkt, ook doorwerkt ind e 19e eeuwse roman: "de auteur konstrueert en doorziet een wereld en zijn personages, zoals de vorst tegelijk het hof als

Keuzen van klein teaterfestival • 22 mei 1992
Maar toch heeft het een frisheid die hier al lang verloren is gegaan, tenzij dan misschien bij iemand als Jan Decorte in zijn laatste stukken...Zoals wel meer bij Kroetz wordt hier een melodramatische vorm (het eindigt allemaal goed) subversief aangewend om een navrante sociale realiteit te tonen

Stijloefeningen met Brecht en Einstein • 20 februari 1993
Die meer literair-wetenschappelijke achtergrond levert een soort teater op dat sterk verschilt van het gangbare, al is de invloed van illustere voorgangers als Jan Decorte en Maatschappij Discordia...Het samenvallen van een akteur met zijn personage, zoals dat inmiddels grondig gebanalizeerd is in tv-series, is geschrapt...De parallel met Scènes/Sprookjes van Jan Decorte ligt voor de hand, al moet wel gezegd worden dat deze Bebuquin biezonder rommelig en onzeker in elkaar gezet was

Intrigerende Hamlet met jonge akteurs • 24 november 1995
Er zijn de openlijke, letterlijke verwijzingen naar eigen vroegere regies zoals Oedipus...de grote strukturele verwantschap met vroegere regies van "compagnon de route" Jan Decorte, die gaan tot alweer letterlijke citaten uit bij voorbeeld "Kleur is alles". En dan begin je plots te

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
Maria Magdalena was de eerste komedie van Jan Decorte...de marge kan hierbij vermeld worden dat het VTI ondertussen ook de uitgave verzorgt van invloedrijke manifesten uit de recente geschiedenis, zoals T68/De toekomst van het theater in Zuid-Nederland van...Aan de ene kant heb je een reeks van acht portretten van kunstenaars die fin de carrière zijn, zoals Senne Rouffaer, of overleden, zoals Rudi Van Vlaenderen en Dries Wieme

Stuc steekt vormingstoneel in nieuwerwets jasje • 18 oktober 1996
Zoals bijvoorbeeld Jan Decorte dat zo voortreffelijk deed in zijn recentste Macbeth...Alweer, zoals Decorte voortreffelijk toonde met zijn uitzinnig acteren

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Zelfs voor Nederlanders -- die evenmin het fenomeen van intensieve grootstedelijke concentratie zoals in Parijs of Londen meegemaakt hebben, en al in de negentiende eeuw de huisvesting in goede banen...Terwijl Brussel oppervlakkig beschouwd geen 'belangrijke' culturele injecties kreeg zoals de laatste jaren te pas en ten onpas elke Europese grootstad -- volgens velen levert ze daarvoor ook niet het...Kunstenaars als Jan Decorte, Anne Teresa De Keersmaeker, Josse De Pauw, Jan Lauwers, Jan Fabre, Guy Cassiers en vele anderen die in Brussel vanaf halverwege de jaren zeventig het mooie weer begonnen

Genieten van verandering • 1 maart 1999
En dat is inderdaad zoals in Mozart, waar de herinnering aan een partner je een beweging anders zal laten dansen dan wanneer die beweging zonder partner tot stand gekomen was...Zoals je met bewegingen altijd heel dicht op de beenderen van de dansers zit, wou ik dat die teksten dicht op hun... ja, wat eigenlijk... zaten...Het dook inderdaad de eerste keer op in Toccata, maar nog voor ik daaraan begon was ik al bezig met de voorbereiding van Amor Constante dat, zoals je weet, gemaakt is samen met Thierry De Mey

Platel kiest "rare kwieten" voor Klapstuk: Dansfestival... • 8 september 1999
Rare kwieten" zoals Lambrechts ze betitelde op de persconferentie...Je kunt een evenwicht zoeken tussen grote namen en beginners, zorg dragen voor de introductiefunctie van het festival bij een jong en alert publiek, een scherp oog hebben voor nieuwe stromingen zoals...Er zijn ook enkele uitstapjes naar theater, met een voorstelling van Jan Decorte en een regie van Alain Platel voor een amateurgezelschap

Gluren met Alain Platel op Klapstuk • 20 oktober 1999
om, zoals een moeder, van haar piepjong dochtertje de tweede Wendy van Wanten te maken die ze zelf nooit kon zijn...Er zijn extra voorstellingen van "Bêt Noir'' van Jan Decorte en De Onderneming op 24 oktober (18.30 en 20.30 uur) in De Appeltuin (016-20.81.33

"Amlett" van Jan Decorte ontroert ondanks kleinheid... • 5 februari 2001
Dat blijkt ook: Decorte hertaalde het stuk, zoals te verwachten was, in zijn eigen, kinderlijk-Vlaams idioom en maakt van Hamlet, in zijn eigen woorden, "een snotvent". Toch blijft het werk behoorlijk...de eerste scène, waar de geest van de overleden vader beweert dat hij vermoord werd door zijn broer Claudius, die vervolgens met zijn vrouw trouwde, legt Decorte dadelijk zijn kaarten op tafel...Amlett, zoals de onfortuinlijke prins hier heet, stelt zich op als een regelrechte beunhaas

Spelen met gebouwen: Een sluimerend reservoir • 1 maart 2003
Het tegendeel is bijna waar: zoals Wim Cuyvers betoogt in zijn korte essay in het boek Alles is rustig-Het verhaal van de kunstencentra, heeft de architectuur haar intrede gedaan in de kunstencentra...zoals licht en duister, hitte en koude, hoogte en laagte, benauwdheid en weidsheid...Gebouwen 'praten' immers niet uit zichzelf (en voor zover ze dat iconografisch gesproken wel doen, zijn we meestal niet in staat dat programma af te lezen) maar blijken, zoals gezegd, vaak in staat

Een dans van schijn en wezen: DANS... • 2 april 2003
Ze speelt - net als Decorte dat destijds zo briljant deed - een sluw spel met schijn en zijn...Relation Publique' geeft het oude denkbeeld van het theater als een spiegel van de wereld zo een zeer concrete inhoud.In 'A' - zoals in 'opgedragen aan' - werkt Carlotta Sagna in haar eentje verder op...Het is zoals wanneer je je inspant om een fantastisch feest te organiseren