39 document(en) met "Beckett" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Af en toe kan er gelachen worden, maar zonder Beckett vallen de houterige bewegingen van de dansers en de daarop geënte scènes te mager uit...Met Beckett erbij ademt May B op geen enkel ogenblik het provocerend nihilisme uit van diens eigen werk

Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
Zoals het kaderverhaal laat vermoeden, is dit een voorstelling die de wereld van Beckett oproept, maar dan zonder woorden; Een van de sterkste scènes van het stuk is het ogenblik waarop Booth in een

Hoopgevend geraas en gebral in Gerardjan Rijnders'... • 20 januari 1987
Op de vraag of zijn werk iets met Beckett te maken heeft, merkte Rijnders op dat het bij Beckett altijd om monologen gaat, bij hem altijd om dialogen

Ralf Ralf: met veel humor en onkonventioneel • 27 januari 1987
Samuel Beckett enz...ook voor wie nooit van Paxton of Beckett hoorde, zeer genietbaar en zeer grappig is, en tegelijk op verschillende vlakken de fantazie van de toeschouwer sterk prikkelt door de vreemde "gekheid" ervan

Beckett kan prettig zijn: "I'll go on"... • 20 juni 1987
BRUSSEL -- De naam Beckett alleen al volstaat meestal om het beeld op te roepen van een sombere, schimmige wereld vol underdogs in lompen, het stereotiepe beeld dat Maguy Marin bijvoorbeeld opriep...De opvoering is wellicht het meest te smaken voor wie het werk van Beckett wat beter kent, maar dat neemt niet weg dat het hoe dan ook, én als introduktie tot zijn wereld én als autonome kreatie, een

BKT opent met bijna onspeelbare Becketts • 8 oktober 1987
BRUSSEL -- Het BKT opent het seizoen met drie korte, vrij recente eenakters van Samuel Beckett...Overigens zijn bij die aankleding de aanwijzingen van Beckett vrij nauwgezet gevolgd...Hoe dan ook, deze voorstelling is een gelegenheid om recent werk van Beckett op scène te zien

Jürgen Gosch regisseert "Warten auf Godot" precies:... • 2 februari 1988
Het gegeven van het stuk is zeer bekend, en de schriftuur van Beckett is zo dwingend dat er weinig ruimte is voor steeds nieuwe interpretaties...Toch blijft het een onthutsend stuk, al is Beckett sindsdien nog veel verder gegaan in het ontbinden van het betekenisgevend personage, tot er zoals in Ohio Impromptu alleen nog stemmen overblijven...Het boompje dat Beckett wenst, is hier gereduceerd tot een stammetje met vier zeer hoekige en schriele twijgen

Kamagurka gaat vervelen • 21 december 1988
Daarin verschillen ze dan weer duidelijk van Rijnders of Beckett

Julien Schoenaerts volgt Samuel Beckett nauwgezet • 1 oktober 1991
BRUSSEL -- Samuel Beckett voorzag het stuk Krapp's laatste band van heel nauwkeurige regie-aanwijzingen, die Julien Schoenaerts nauwgezet volgt...gezwinde tred terugkeren), het vooraf bedachte, het hopeloos illusoire ook van dit akteurs-autisme (de term is van S. Hertmans). Maar evengoed merk je dat het avantgardisme van Beckett niet meer kan gespeeld

Konijn, puntmuts en taal • 20 maart 1992
Vaak doet het je aan Schoenaerts denken als hij Beckett speelt

Guy Cassiers tussen kunst en schijnwereld: "Het... • 16 januari 1993
Het merkwaardige aan Het liegen in ontbinding van Guy Cassiers is dat je zelf gaandeweg maar moet zien uit te vissen hoe de verbanden liggen tussen de teksten van Beckett, Maeterlinck, Barnes en...Cascando van Samuel Beckett bestaat die werkelijkheid alleen maar uit stemmen in het hoofd van de schrijver

Maguy Marin aan herbronning toe • 5 maart 1993
Marin ging uit van de teksten van Beckett, en dan vooral van de typische fysionomie van zijn personages...De suggestie is overduidelijk: of Beckett nu Lucky en Pozzo of iemand anders opvoert, fundamenteel gaat het steeds om hetzelfde...De illuzie van de voorstelling is dat er een ultieme, en dus woordeloze, betekenis van Beckett s werk bestaat

Met busje naar toneel in verlaten huis • 21 april 1993
Door hun vreemde jongensachtige bezigheden en hun gesprekken die soms zo uit Beckett weggelopen lijken, kan je je niet van de indruk ontdoen dat je hier twee mensen ziet die inderdaad geweigerd hebben

Kaaitheater schetst landschap van de dood • 9 december 1993
Tussendoor las acteur Dirk Roothooft op de eerste avond bij voorbeeld voor uit werk van Duras en Beckett

Guy Cassiers draait tijd om • 21 oktober 1994
Dit verhaal wordt voorafgegaan door het korte stuk Rockaby van Samuel Beckett en gevolgd door Hulpkreet van Peter Handke...Rockaby problematizeert Beckett andermaal het begrip "identiteit". Een stem klinkt op uit het niets naast een zwijgzame akteur in een schommelstoel...Schommelen Een magistrale vondst in dit stuk is de enscenering van "Rockaby". De strikte regieaanwijzingen van Beckett worden volkomen genegeerd en toch blijft de regie trouw aan de opzet van

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Dat expressie, en lichamelijke expressie in het bijzonder, onder deze omstandigheden een onmogelijkheid wordt, is door niemand beter onder woorden gebracht dan Samuel Beckett in zijn trilogie Molloy...er bij Beckett geen afstand tegenover het eigen lijf, en dus ook geen expressie, dan is er bij De Kuyper juist heel veel afstand, heel veel fantasie

Bert André's machteloze clown raakt essentie van... • 18 oktober 1995
Eén verhouding duurde langer en vond laat in 1946 een weerslag in Premier amour, een van de eerste verhalen die Beckett direkt in het Frans schreef, en pas veel later naar het Engels vertaalde...Dat er onder die boude stellingname van Beckett ook een aanzienlijke dosis sarkasme, venijn en haat tegen zijn familie, zijn moeder, vrouwen in het algemeen en Ierland verscholen zit, wordt nogal vaak...En in de scheldtirades zie je de essentiële figuur van Beckett opduiken: de machteloze klown

Peter Brook maakt Beckett herkenbaar en verbijsterend • 16 december 1995
ANTWERPEN -- Het is steeds weer de vraag wat de zin kan zijn van een nieuwe Beckett-enscenering...Gelukkige Dagen voert Beckett een vrouw ten tonele die tot haar middel in een grote zandhoop ingegraven zit onder een verschroeiend licht

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Tastbaar verlies Ik geloof dat Peter Brook als een van de weinigen deze uitspraak van Beckett op zijn volle draagwijdte heeft weten in te schatten toen hij in 1968 in The empty space in het...Stemmenballet In een omstandig essay over de stem bij Beckett, A voice comes to one in the dark, Imagine gaat An-Marie Lambrechts erg diep in op de vele aanwijzingen van Beckett voor Happy Days...Op zijn minst heeft regisseur Paul Koek echter begrepen dat de muzikaliteit van het stuk bijzonder belangrijk is. Door de notities van Beckett in zijn 'partituur' op te nemen, de stem van Winnie

Spel vol nuances in verhaal Dirk Roofthooft • 1 maart 1996
Echo's van auteurs als Beckett en Bernhard klinken dan sterk door