22 document(en) met "De Parade" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
De ruimte in de Vlamingenstraat, waar Harry Dewit en Laurie Booth wonderlijke dingen mee deden, is volledig aan het oog onttrokken door zwarte doeken -- bij wijze van coulissen -- wat een ruimte...leiden naar de uiteindelijke berusting en aanvaarding aan de levensavond...trekken -- schokkend en aarzelend bewogen om de levensavond te verbeelden, terwijl het kind-zijn aangegeven wordt door grote ogen trekken en op de hurken rondhobbelen

Kantor tussen leven en dood: "Artiesten kunnen... • 23 oktober 1986
De dode wandelt weg als een houten klaas, en het gebeuren verplaatst zich naar een cel, de hel, die tegelijk de plaats is waar het verleden van het voornaamste personage, Kantor zelf (die zijdelings...Die twee zijn de reïnkarnatie van het stervende personage en zijn auteur, die samenvallen in een soort hyperrealiteit, waarin het mogelijk is dat de auteur als kind op scène komt, met in zijn zog een...Al die figuren zijn als levende lijken, die steeds maar sterven en weer opstaan, en die indruk van een absurde revue wordt nog versterkt door de opkomst van een stoet personages, de pooier, de

Een merkwaardig debuut: "Het korte leven van... • 29 maart 1988
Het gaat hier om een regie-debuut waarvan de produktie in handen is van "De Parade" uit Brussel en "Sfinks" uit Boechout...De foto op de affiche geeft eigenlijk zeer goed de "cinéma-noire"-achtige kwaliteit aan van het stuk: een jong en onschuldig meisje dat met grote angst-ogen door een sneeuwveld loopt in een beboste...De akteurs noch de regisseur wisten blijkbaar wat aangevangen met dit pompeus speelvlak, zodat er dan maar wat doelloos heen en weer gestapt wordt over de trap, of geluierd wordt in de zetel

"De knie van de voetballer" of de... • 17 juni 1992
BRUSSEL -- De knie van de voetballer is de tweede voorstelling van het gezelschap De Parade in de reeks over "de allesvernietigende begeerte". Pier Paolo Pasolini was steeds, en tot lang na zijn...Pasolini kon dan ook niet ontbreken in de reeks van vier toneelstukken die het gezelschap De Parade onder de titel Journalistiek Werk opzet over "de allesvernietigende begeerte". De eerste...De Parade stelt gewoon dingen aan de orde

De Parade ontleedt begeert: "Journalistiek Werk": repertoire-opbouw... • 19 augustus 1993
Vanaf 1991 streeft De Parade naar een hecht akteursensemble: niet alleen de zuivere akteerkwaliteit telt daarbij, maar ook of de akteurs aansluiting kunnen vinden bij de manier van werken...Grotesk In de stukken die ze tot nog toe speelden, hanteert De Parade een erg afstandelijke stijl...Het blijft wel bij praktische ondersteuning; bovendien kan De Parade de nieuwe ruimte in de Hoogstraat niet voortdurend zelf bespelen

Waarom het belangrijk was te kijken en... • 1 februari 1994
Op die manier was het festival voor veel deelnemers, zowel kunstenaars als publiek, een zoektocht naar wat nu precies dans is, hoe je de artistieke merites kan beoordelen, wat de inzet van een...Rudi Laermans gaat in op de vraag naar de verhouding tussen de populaire voorstellingen van het lichaam in de media en de wijze waarop daar in dansvoorstellingen mee omgesprongen wordt...Peter De Jonge gaat in op het publikatieproject dat in de rand van Klapstuk '93 ontstaan is, De dans verschriftelijkt, en maakt ook enkele bedenkingen bij de voorstellingen waaraan enkele van deze

Het verhaal van Freuds ontdekkingen : De... • 1 maart 1994
Het verhaal bevat in essentie alle vragen die de Parade met deze voorstelling het publiek voor de voeten gooit...Nog te zien in de zaal van de Parade, Hoogstraat 13 in 1000 Brussel, tot 20 maart, telkens om 20.30 uur...Naar aanleiding van het overlijden van de cineast Derek Jarman herneemt de Parade op zondag 6 maart de voorstelling "Modern nature", met dagboekfragmenten van Jarman

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Een aantal theatermakers die al enkele jaren bezig waren, zoals Stan, Nova Zembla, Cie De Koe of De Parade, vallen nu onder de subsidieregeling, maar alle jonge mensen die daarna kwamen, blijven met...Nu zijn beide, de theatermakers en de centra, geaccepteerde instituten; de banden tussen de mensen onderling zijn er nog, maar organisatorisch zijn ze uit elkaar gegroeid...De nieuwkomers houden zich ver van de gevestigden uit een soort wrok, terwijl de gevestigden angstvallig aan hun positie vasthouden, met de hete adem van de jonge turken in de nek

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
BRUSSEL -- Herinneringen aan de Donau is het laatste deel van de reeks teaterstukken "Journalistiek werk" van het Brusselse gezelschap "De Parade". De reeks wil het verschijnsel begeerte aan een nader...Zonder een teoretische uiteenzetting te geven, krijg je toch een idee van de werking en de teorie van de psycho-analyse...Nog tot 26 juni in de ruimte van De Parade

Tristero op drift in chaotische "Garga Shlink" • 15 oktober 1994
Nu hernemen ze deze voorstelling in volle bezetting, met Nederlandstalige en Franstalige akteurs uit zo verschillende Brusselse gezelschappen als De Parade of Volle Petrol en free-lance akteurs...Het stuk zelf is biezonder ingewikkeld en chaotisch: het vertelt de strijd lussen de arme plattelandsbewoner Garga die in Chicago de touwtjes aan elkaar probeert te knopen voor hemzelf en zijn familie...En over dat zeer technisch akteervermogen beschikt hij blijkbaar niet, tenzij het Tristero bij de overgang van kleine naar grote bezetting ontgaan is wat de konsekwenties voor de hoofdrollen waren

Hommage aan de "Ballets russes" : Preljocaj... • 27 oktober 1994
Preljocaj koos een werk uit de eerste periode, Le spectre de la rose uit 1911, en twee werken uit de latere periode, Parade uit 1917 en Noces uit 1923 als inspiratiebron voor drie nieuwe koreografieën...Nu valt het ook op dat de sfeer aan haar kant van de scène, waar de muziek onderbroken wordt door geluiden van lekkende goten, het licht schaars is, ver verwijderd is van de droomwereld in de doos...Tegenover Le spectre en Noces komt de interpretatie van Massines Parade maar zwakjes uit de verf

Slide show zonder verklaring • 21 april 1995
BRUSSEL -- De ondertitel "Over seks en van alles" suggereert dat de solo Slide show een verdere exploratie is van tema's die ook het vroegere werk van de Parade bepaalden...Passeren de revue: de fantazieën die ze als jong meisje deelde met vriendinnen, de eerste vrijages, de eerste keer dat ze 's nachts wegbleef, de eerste keer dat ze seksueel kontakt had met een man, de...De betekenis van de bloemetjes of de expliciete fallusvorm van een artisjok zijn op hun manier duidelijk genoeg, maar je verwacht voortdurend een rechtstreekse illustratie van het verhaal, alsof je

Moeizaam teater over twee filozofen • 4 november 1995
BRUSSEL -- Na Journalistiek werk, een eigen reeks stukken over erotiek en seks, pakt het gezelschap De Parade uit met een nieuwe eigen reeks over het tema Wetenschap en Fiktie...Neurose In de marge van deze clash van ideeën werpt het verhaal ook, en zelfs vooral, vragen op over de waarde van de verschillende houdingen en zingevingen die de drie protagonisten aan het...Ze geven met spaarzame aksenten en gebaren de de posities aan die hun personages in dit ideeënverhaal innemen, zonder de pretentie te hebben echt in de huid ervan te kruipen

De Parade wekt Foucault tot leven • 21 maart 1997
Dat probeert De Parade dan ook niet...Dit stuk had perfect kunnen passen in de vroegere serie stukken van De Parade over seksualiteit...Rue d'Ulm" van De Parade, script Willem Carpentier en Rudi Meulemans, regie Rudi Meulemans, acteurs Willem Carpentier en Olivier De Smet

Acteurs van "Amado Mio" verbeelden liefde treffend:... • 15 december 1998
De Parade maakt er een treffende voorstelling van...Wellicht beseften ze dat er is af en toe een zeer grote afstand tussen de prilheid van de acteurs en de doorwrochte teksten die ze uitspreken alleen zo'n raffinement de aandacht kan afleiden van het...Ze worden ingezet om op een treffende manier iets te tonen van wat "de liefde" is. "Amado Mio" van De Parade

Springdance legt link tussen nu en sixties:... • 12 april 1999
Hij nam de beslissing om het festival tweejaarlijks te laten werken: het bleek de enige mogelijkheid om de middelen voor eigen producties en internationale samenwerking afdoende te kunnen verhogen...de jaren '90 zie ik een nieuw elan, vergelijkbaar met de opbloei halverwege de jaren '80 van de Franse theaterdans en de "Vlaamse Golf". Een choreografe als Meg Stuart kan model staan voor deze nieuwe...Het volledig programma van Springdance 99 kan u nalezen in De Grote Parade op woensdag of bestellen bij Springdance, Postbus 111, 3500 AC, Utrecht (00-31-30.233.20.32

De raderwerkenvan de administratie • 21 mei 2003
De voorstellingen duwen de gebeurtenissen door hun uitbundige decors, strakke timing en ingenieus gebruik van rekwisieten vaak naar de rand van de chaos...De maker zegt daarover: 'Een maatschappij van geweld, een maatschappij van verdediging en veiligheid is mijn thema: de architectuur van de angst...Hoewel de Londense pers enigszins verdeeld was over de merites van Prokovsky's ingrepen in verhaal en muziek, was ze unaniem zeer lovend voor de prestaties van het ballet, en meer in het bijzonder

Theater • 26 februari 2004
03/239.53.05 Don't touch here Kaaitheaterstudio'sBrussel Ook de jongste boreling van het Brusselse gezelschap rond Rudi Meulemans, De Parade, laat zich in een bredere voorstellingsreeks...de vervlochten levens van de fotograaf Robert Mapplethorpe, de zangeres Patti Smith en de kunstverzamelaar Samuel J. Wagstaff...De achtergrond waartegen spelers Tom de Hoog, Hilde Wils Andreas Van de Maele dit spel van geweld en erotiek brengen, is de politieke Amerikaanse context in de jaren 1970 en 1980

THEATER • 28 oktober 2004
De Nederlandse saxofonist Bertus Borgers componeerde de muziek; An De Donder, Bas Teeken en Charlotte Vandermeersch zijn de acteurs van dienst...Geïnspireerd op films als 'Network' (1976) en 'Wag the Dog' (1997) en de politieke performance van Ronald Reagan (de oervader van de moderne politicus) schrijft en regisseert de Nederlander Eric de...Vroedt een nieuwe toneeltekst over een politiek spel waarbij het niet meer om de waarden gaat, maar alleen nog om de woorden, niet meer om de denkbeelden, maar alleen nog om de beelden

Het artistieke dagboek van choreograaf David Hernandez:... • 3 november 2004
Aan de ene kant heb je de leden van de dansgemeenschap van de hoofdstad, die de laatste jaren explosief gegroeid is. Hun interesseren uiteraard vooral de vele workshops...de Beursschouwburg sluiten we zoveel mogelijk aan op programma's die hier sowieso lopen, zoals de 'lunchbox'-voorstellingen of 'Salon Magnétique'. Op de vier 'publieke dagen' van het programma kun je...Dat opende de mogelijkheid om op een conceptuele manier met beweging om te gaan, net zoals je in beeldende kunst de 'kunst om de kunst' hebt gehad