29 document(en) met "Diepere" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
uitslovende vrouwen, ronddolende Beckettiaanse mannenfiguren... Linkes werk gebruikt statische vormen (in casu het gebruik van gedateerde theatervormen, zoals de suggestie van een diepere werkelijkheid

Lach ermee, ja, lach ermee!: "Naar Vulvania"... • 15 december 1989
Denken hier te begrijpen als het voortdurend opwerpen van intellektuele (ideologische) raamwerken tegen wat je ziet, het voortdurend zoeken naar een "diepere" waarheid, van welke aard ze ook moge

Decortes kijk op Woyzeck: "Dieje gast is... • 21 december 1990
Een pose die voor velerlei uitleg vatbaar is. Het is een steek in de richting van publiek dat over steeds diepere en grotere betekenislagen dooremmert (met en passant een volledig gebrek aan inzicht

Vernuftige charme • 9 februari 1991
Aan het gebeuren is geen enkele "diepere zin" toe te kennen, maar je mond valt er wel van open

Intrigerende momenten in flauw verhaal • 23 mei 1992
Als scenario is dit soort expressie-dans nogal patetisch: door te veel te willen zeggen, door een diepere waarheid te willen belichamen over de samenleving, mis je natuurlijk elke specifieke, en dus

Dwaalsporen en inventieve danspatronen: Koreograaf Dennis O'Connor... • 19 oktober 1993
De dans was een vehikel om diepere waarheden te tonen

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
Hij begrijpt die niet enkel als de openbaring van een diepere waarheid, maar ook of vooral als het schilderen voor iedereen, in elk genre en elke stijl, maar steeds in een overtreffende trap: beter en...Wat is de diepere zin van deze overdaad aan visuele tekens...om in de aanschouwing van de natuur een diepere waarheid te zien

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Omwille van de trefzekerheid van de operaties die Beckett uitvoert op de taal en de theatermiddelen om deze overrompelende indruk te bereiken, zonder ook maar ergens naar een hogere of diepere

"Niet zo absoluut een meesterwerk willen maken":... • 3 februari 1996
Als je op het toneel staat, heb je natuurlijk de diepere bedoelingen, maar je hebt ook een werkelijke aanwezigheid en een werkelijke reaktie

Karin Vyncke toont diepste emoties in dans • 24 februari 1996
Vyncke wil namelijk niet zomaar mooie dans maken, maar gebruikt haar medium om de diepere emoties van de mens te openbaren

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Algemener, waar het Hogere, het Diepere, het Tijdeloze, of soortgelijke, aan het sublieme of het goddelijke verwante begrippen vermeden kunnen worden, worden ze ook vermeden

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Die rationalisatie verbergt echter een diepere kern van onrust

Hard labeur in de dansschool: PARTS, drie... • 8 juli 1998
Eens dat je vat, begin je ook een diepere samenhang te onderscheiden tussen de lesgevers

Lessen uit ver verleden • 4 mei 1999
De brede sociale context wordt slechts zijdelings aangestipt, van de diepere motieven van de personages verneem je enkel het weinige dat ze zelf loslaten

'Wereldvreemdheid' van Patricia de Martelaere : Meer... • 26 oktober 2000
Kunst moet namelijk helemaal niets, maar bewerkstelligt dat "de dingen hun diepe vertrouwdheid voor ons verliezen" en tegelijk wordt misschien een diepere, "onmenselijke" eenheid van de dingen

Het vreemde continent • 26 mei 2001
Dat dat op zich voldoende moet zijn, dat er geen hogere of diepere betekenis te zoeken valt, dat hier geen personages of metaforen in het geding zijn, wordt op de meest laconieke manier duidelijk

Dansers op de stoel van de choreograaf • 23 juni 2001
Aan de voorstelling gaat geen enkel programma vooraf, en na afloop er is ook geen diepere of hogere bedoeling te bespeuren

Abstract met inhoud • 10 april 2002
Als het lukt, zouden we zo ver moeten doorgaan op de meest simpele handelingen dat de diepere waarheid van de eindeloze herhaling zichtbaar wordt

Het eerste najaarsfestival in Brussel • 28 augustus 2002
Dat hier geen hogere of diepere betekenis te zoeken valt, maakt Le Roy laconiek duidelijk door de voorstelling te besluiten met een song van Diana Ross

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
Met onder meer Wagner werd de zaal verduisterd en verdween het publiek: het werd geatomiseerd in individuen die elk voor zich speurden naar een diepere waarheid of - wat vaker gebeurde - even verlof...Omdat de uitdrukkingswijze gedeelde grond was, was ook iedereen aanspreekbaar, ongeacht zijn diepere drijfveren of karakteriële eigenaardigheden...Als daar dan nog wat slagzinnen met 'altijd al...', 'collectiviteit...' enzovoort aan vastgeknoopt kunnen worden, en voldaan kan worden aan een al even onbestemd verlangen om diepere bodems en hogere