14 document(en) met "Litanie"


Maatschappij Discordia ondervraagt traditie • 22 september 1990
Door hun opstelling op een tafelblad zijn ze in hun bewegingen beperkt en wordt de aandacht volledig toegespitst op de vreemde poëzie van Genet, die ze bijna als een litanie opzeggen, zeker op die

Verslag van leeservaring • 30 maart 1993
Een ander verhaal dat de eindeloze litanie doorbreekt, ontstaat op het persoonlijke vlak: de individuen die gegrepen worden door de liefde gaan plots even buiten de vertrouwde kringloop staan, al zal

Mislukte oefening in welsprekendheid • 30 september 1993
Parallel aan de obstinaat repetitieve muziek van Goeyvaerts Litanie nr.l worden een na een een aantal bewegingen geprezenteerd, afwisselend door de ene en de andere: vrouw

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
Litanie In De verhuizing staat Josse De Pauw alleen op de scène...Het is veeleer een lange litanie van herinneringen aan details, kleine gesprekken of gebeurtenissen, op zich nauwelijks het vertellen waard

Schoppen tegen de beklemming van muren • 10 mei 1999
De tekst was door Handke gedacht als een lange litanie die de problematische relativiteit van elk gebod en elk handelen toont

Forsythes potpourri werkt desoriënterend • 2 juli 1999
de wand staat: "ent-world-et".Van alle mogelijke associaties daarop vermeldt hij alleen entartetniet in zijn litanie

Stan-marathon opent met tirade van markies • 25 november 1999
Als je de constanten in zijn litanie enkele keren na elkaar aangehoord hebt, raak je zodanig vertrouwd met de denkwereld van de markies dat het personage een verhevigde werkelijkheidswaarde krijgt

Kasper Hausers verhaal concreet en pakkend :... • 12 mei 2000
Dan verschijnt Verret, die de jongen in een lange litanie aanspoort om eerst te rusten en dan zijn verhaal te vertellen

The world according to Jan Fabre • 25 juli 2001
De tekst, een bezwerende litanie die het theaterritueel begeleidt, citeert ook de middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen en het evangelie volgens Johannes...Net zoals de tekst de vorm van een geperverteerde latijnse litanie aangenomen heeft, wordt ook de ruggengraat van de enscenering gevormd dooriets watje als een parodie van een latijnse mis of een

Het bloed van een theaterduivel • 28 juli 2001
De tekst, een bezwerende litanie die het theaterritueel begeleidt, citeert de middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen en het evangelie volgens Johannes...Net zoals de tekst de vorm van een geperverteerde Latijnse litanie aangenomen heeft, wordt ook de ruggengraat van de enscenering gevormd door iets wat je als een parodie van een Latijnse mis of een

De apocriefe middeleeuwen van Jan Fabre: PODIUM... • 20 augustus 2003
Ook in Fabres stuk vloeit het bloed rijkelijk; in de tekst die het stuk als een bezwerende litanie begeleidt, worden bovendien de middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen en het evangelie volgens

Het publiek overdonderd • 21 mei 2004
Hoogst indrukwekkend is het zeker: de ontregelde dictie en zang van Phil Minton, de litanie van Viviane De Muynck, de etherische zang van Hagen Matzeit, de elektronische klanken en het vervormde

'Het was een moeizame oefening, ook voor... • 23 februari 2007
Het klinkt als een litanie

Gedachteloos • 14 maart 2007
De Engelse actrice Claire Marshall brengt die eindeloze litanie van dingen die ze niet wil, niet kan of niet zal beleven op briljante wijze