22 document(en) met "Pasolini" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Italiaanse avant-garde toont mooie plaatjes • 15 mei 1986
Tiezzi noemt zijn werk "teater van de poëzie", naar analogie met Pasolini's koncept "kinema van de poëzie", en sleept er verder o.m

Italiaanse avant-garde blijft vrij duister • 17 mei 1986
Hoewel het er wel naar uitziet dat de groep, in navolging van het grote voorbeeld Pasolini, voor de algemene inkleding van de voorstelling een omgekeerde semiotiek toepast: eerst is er het (imposante

Over slaapkamers, vrouwen en akteren: "Abondance" van... • 14 september 1988
zijn intensiteit benadert het daardoor soms die van het uitzonderlijk onthutsende Orgie van Pasolini, onlangs door Ensemble Théâtral Mobile in Brussel opgevoerd...Het stuk heeft echter niet de dwingende tekstuele aanwezigheid van Pasolini's werk, het is als tekst minder doorwrocht, gewoner, grilliger en meer relativerend tegelijk zonder de toch wel sterk...doorwegende intellektuele bagage van iemand .als Pasolini

Nieuw West speelt perverse Pygmalion • 11 mei 1990
De rauwe direktheid waarmee de drie akteurs het spel spelen, geeft het iets van de onthutsende kwaliteit die films van Pasolini soms hebben

"De knie van de voetballer" of de... • 17 juni 1992
Die hebben meer te maken met de manier waarop Pasolini Italië in kranten, boeken, films en pamfletten bestookte met zijn radikale inzichten over de verzwegen kanten van de burgerlijke sarnenleving...Dat werd als bedreigend ervaren omdat Pasolini een uiterst lucied auteur was, die de fine fleur van de Italiaanse intelligentsia en kunstenaars tot zijn persoonlijke vrienden kon rekenen...Het is een gedenkwaardige voorstelling, omdat regisseur en akteurs (naast Carpentier Caroline Rottier Andreas Van De Maele) dwingen te luisteren naar de woorden van Pasolini

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
Pasolini, Warhol en de Amerikaanse seks-industrie en ten slotte Freud passeerden de revue

Een oeverloos vagevuur: Vandekeybus kampt in Pasolini-project... • 19 oktober 1998
Een oeverloos vagevuur Vandekeybus kampt in Pasolini-project met scènedwang Van onze medewerker BRUSSEL -- Pier Paolo Pasolini voorstellen hoeft niet meer, moet Wim Vandekeybus gedacht...De erfgenamen Pasolini beslisten daar anders over: zij weigerden de toestemming om de teksten te gebruiken...Je moet Pasolini verdraaid goed kennen om de scènes te kunnen duiden

Acteurs van "Amado Mio" verbeelden liefde treffend:... • 15 december 1998
Meulemans ging te rade bij beroemde auteurs als Müller, Duras, Berger of Pasolini, maar evengoed bij vergeten auteurs uit de 18de eeuw als ene Crébillon fils

Klapstuk '99: over intuïtie en concept: Pieter... • 1 december 1999
Sommige beelden kunnen nog veel sterkere affecten veroorzaken: als je kijkt naar Salo van Pasolini moet je al bijzonder hard zijn om niet af en toe je maag te voelen keren...En dat alles is zeer typisch menselijk: mijn kat reageert bijvoorbeeld niet op Bach of Pasolini

Hoghes strijd • 5 december 2000
Hij bedacht hiervoor de titel "Körper in den Kampf werfen", een citaat van Pasolini dat kernachtig samenvat waar het in zijn werk om draait

De afwezigheid en de droom • 30 januari 2002
Het indrukwekkende schuilt vooral in de wijze waarop hij zijn eigen lichaam telkens weer, naar de woorden van Pasolini, in de strijd werpt

De smeulende vulkaan in ons dagelijkse leven • 2 mei 2002
Ze leerden elkaar kennen tijdens het Pasolini-project van Wim Vandekeybus...Said is mijn eerste echte vriend die uit Noord-Afrika afkomstig is. Bij de repetities van Pasolini sprak hij mij altijd aan als Jean-Claude, alsof ik een echte Fransman was

De schrijver die kijker werd: Het Kaaitheater... • 19 juni 2002
Pasolini zei al dat het theater gedacht en gemaakt wordt voor de liberale bourgeois

Een eilandentrip: Wim Vandekeybus over het creëren... • 18 september 2002
Die begint nu films te maken, net zoals Pasolini destijds

Eigentijdse lezing van het evangelie • 16 oktober 2002
Bernardo verwijst niet alleen naar het evangelie zelf, maar ook naar de verfilming ervan door Pier Paolo Pasolini uit 1964

Dans en architectuur • 25 juni 2003
Bernardo verwijst niet alleen naar het evangelie zelf, maar ook naar de verfilming ervan door Pier Paolo Pasolini uit 1964...het bijzonder Pasolini's oproep om 'religieus te leven, zonder in God te geloven' trekt Bernardo aan

De lotgevallen van een verliefd sneeuwkonijn • 1 oktober 2003
Teorema' vertrekken zij van de film en gelijknamige tekst van de Italiaanse schrijver en cineast Pier Paolo Pasolini...Teorema' laat Pasolini ons kennismaken met een familie uit de hogere burgerij

Botsing tussen theater en dans • 8 oktober 2003
Botsing tussen theater en dans De controversiële Italiaanse cineast en auteur, Pier Paolo Pasolini, hekelt in de film Teorema de Italiaanse bourgoisie...Uitgangspunt is 'Teorema', de film en gelijknamige tekst van Pier Paolo Pasolini uit 1968...Als je het hebt over de kracht van de seksualiteit bij Pasolini, dan denk je ook onvermijdelijk aan 'Salo', waar de seksualiteit juist een gruwelijke, ontmenselijkende bezigheid is. Greco: 'Klopt

OP KOMST - PODIUMKUNSTEN • 20 november 2003
Het tweede stuk is een ode aan Pier Paolo Pasolini

Het publiek overdonderd • 21 mei 2004
Kunstenaars als Bataille, Pasolini of Artaud verkenden in de twintigste eeuw, vanuit een onbehagen in de burgerlijke cultuur, de randen van het menselijke bevattingsvermogen