26 document(en) met "Renaissance-theater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Plank K onderzoekt perspectiefwetten: "If pyramids were... • 2 december 1986
De enigmatische titel dekt een eerder programmatische opzet om de ontstaansgronden van het perspectief in de renaissance -- een methode om de ruimte in een welbepaald raster te vatten en het leven te...Welke opzet kan nu -- op de manier waarop Da Vinci de mens zijn plaats gaf binnen een cirkel en een vierkant in zijn beroemde tekening -- het "perspectief" zijn dat een nieuwe renaissance inluidt

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
de Renaissance constitueert niet de fictie de theatraliteit, maar de ruimte...Het Renaissance-theater radikaliseert deze positie in de Italiaanse Zaal

Komplete anarchie in "Tasso" van Maatschappij Discordia • 3 maart 1992
Goethe vertelt over de Italiaanse renaissance-dichter Tasso, die aan het hof van Alfonso di Ferrara leeft en werkt

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
De welving in het midden van de symmetrische, neo-renaissance-gevel werd uitgewerkt als een aparte 'descente à couvert' voor koetsen met een een indrukwekkend peristylium...Deze middelmatige neo-renaissance constructie van De Vigne kon trouwens ook bij de oprichting niet op laaiend enthousiasme rekenen...Het lijkt ook wel logisch, omdat aan de wieg van het theater, als culturele uitdrukkingsvorm, de uitvinding in renaissance en barok van een zeer bijzondere architectuurvorm staat

Myte van Prometheus tweemaal op muziek • 1 april 1995
Naar de vorm heeft Besprosvany samen met komponist Peter Swinnen een soort opera gemaakt, volgens een redenering die niet zo ver af staat van het renaissance-gedachtengoed over antiek drama

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Het was - om het in renaissance-termen te zeggen - niet meer imitaito maar emulatio, overtreffing

De Tijd vertelt Ovidius met charme • 18 september 1995
De verhalen van Ovidius waren immers een belangrijke inspiratiebron voor schilders van de renaissance...Tot het einde van het stuk blijft hij voorovergebogen, met de kin op zijn hand, op een stoel zitten, als een marmeren beeld uit de oudheid of de renaissance

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
tussen de kunstenaar en zijn object van de renaissance

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Het eerste is een perspectieftekening met een lijk van de renaissance-kunstenaar Vredeman De Vries

Melancholie en gekte • 14 december 1996
beter nog, op allegorische gravures uit renaissance en barok

Fascinerende lichaamsbeelden in solo van Wim Vandekeybus... • 11 februari 1997
Al sinds de renaissance, sinds de ontdekking van de bloedsomloop door Harvey, hebben we met een zekere schok moeten ontdekken dat het lichaam geen eenheid is die een kosmische orde weerspiegelt, maar

Platel raapt theater van de straat: Bach... • 14 mei 1998
de Renaissance begon theater door een plein in de stad af te sluiten, om voor een select publiek een uitgezuiverde uitsnede van het bestaan weer te geven, althans de vorstelijke kijk erop

Een vracht Shakespeare • 16 mei 1998
Er is een sterke dramaturgie nodig om de relevantie van deze ingewikkelde politieke geschiedenis van de late middeleeuwen en de renaissance aan te tonen

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
de Renaissance begon het theater door een plein in de stad af te sluiten, om voor een uitverkoren publiek een gewaardigde, ideale blik op de wereld weer te geven

Tijdeloze duurzaamheid: De gebouwde dromen van Charles... • 19 november 1998
Charles Vandenhove: art & architecture, La Renaissance du Livre, Doornik, 320 blz

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
De ambitie ervan is zelfs vergelijkbaar met de renaissance-onderneming om een nieuwe, perspectivische kijk op de wereld - met al de ideologische, sociale, politieke implicaties ervan - tastbaar te

Genieten van verandering • 1 maart 1999
En dat zijn al minstens sinds de Renaissance iconen van harmonie en evenwichtige proporties

Landschap te kijk • 22 april 1999
vanaf de renaissance, waarin het genre een zelfstandige plaats verwerft, over barok en klassieke tijd tot de romantiek, waarin de natuur uitgroeit tot zinnebeeld van het sublieme

Het werk is niet af, waarheid nooit... • 1 januari 2002
Als en slechts als verwondering, Lg Renaissance du Livre, Doornik, 2002, 336

Een nieuwe zaal voor een nieuwe tijd • 9 februari 2002
De zalen van het begin van de 21ste eeuw volgen nog steeds het paradigma van de zaal die voor het eerst ontwikkeld werd in het Italië van de renaissance