31 document(en) met "achttiende" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Paul Peyskens op de Vlaamse Zomer: De... • 24 augustus 1987
Alsofhet te mooi was om opgeschreven te worden... Mamillius is hier prins Mamillian de eerste geworden, een jonge knaap (Steffan Haans) in een vaag achttiende-eeuws pakje, die entoesiast vertelt

Uitdagende denkoefening over denken: Kaaiteater prezenteert "Rachel's... • 7 november 1987
Ze verschijnt in achttiende-eeuwse kledij -- het tijdperk van de rede -- met een torenhoge pruik van opgerolde schuimstroken op het hoofd, waar nog eens bovenop een scheepje gemonteerd is. Het toppunt

Over slaapkamers, vrouwen en akteren: "Abondance" van... • 14 september 1988
Terwijl de vrouw tee gaan zetten is, debiteert Steemans zijn monoloog tegen de afwezige in de meest perfekte achttiende-eeuwse klassieke stijl

Dans wikkelt zich om muziek in "Mozart/Koncertaria's" • 1 augustus 1992
Op het dansplateau en in de kostuums wordt expliciet verwezen naar de achttiende eeuw

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
Van de start met hedendaagse modernen in Fase heeft de muziek een kreeftbeweging gemaakt, die uiteindelijk, via Bartok en Webern, over Beethoven terugvoerde tot de achttiende eeuw, tot 'eeuwige

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
Op de eerste etage kon Roelandt door deze opstelling een indrukwekkende 'enfilade' van drie zalen (foyer, redoutezaal met peristylum en concertzaal), naar het achttiende-eeuwse paleismodel maken

Wonderlijk ballet van sierlijke woordfiguren: Kaaiteater brengt... • 19 januari 1996
De taal van het stuk zelf roept echter onmiskenbaar het bloemrijke woordgebruik op dat in de achttiende eeuw in zwang was

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
Want hoezeer De Cordier ook naar de beleving van de "natuur" en "afzondering" teruggrijpt (twee bij uitstek achttiende-eeuwse denkfiguren), deze associaties leveren nergens associaties op met de

"Onze job: de knuppel in het hoenderhok... • 19 november 1996
Jackson, een zwarte, kreeg op zijn achttiende wegens een overval op een benzinestation (buit: 70 dollar) een onbepaalde straf: van een jaar tot levenslang

De temperamenten van Jan Fabre • 29 januari 1997
Zo belandde ik op mijn achttiende op de Rotterdamse dansacademie, een moderne-dansopleiding

Drie choreografes op Klapstuk • 18 oktober 1997
Scenografie en kostuums van Seth Tillet en Amanda Miller creëren een context die op een lichtvoetige, associatieve manier verwijst naar achttiende-eeuwse voorstellingen van de natuur en de mens

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
De hele urbanistische reorganisatie van de stad, reeds aangezet in de achttiende eeuw, met belangrijke monumenten en zichtassen, alsook een belangrijke culturele infrastructuur, laat nauwelijks...Doet het er eigenlijk wel toe, en welke recepten of modellen zou men dan wel kunnen volgen om de stad te 'revitaliseren'? Terug naar het negentiende- of zelfs achttiende-eeuwse voorbeeld

Acteurs van "Amado Mio" verbeelden liefde treffend:... • 15 december 1998
Wat een contrast met de teksten van achttiende-eeuwse auteurs, die het uitdrukken van amoureuze gedachten tot een kunst op zich wisten op te voeren

Discordia houdt zen-oefening • 18 december 1998
De vraag of het achttiende-eeuwse theater, waar het gebeuren de zaal was, en de acteurs vooral fiorituur, niet "juister" was

Tussen bewegen en niet-bewegen: Rosas en Stan... • 2 maart 1999
Quartett uit 1980 is een erg vrije interpretatie van de achttiende-eeuwse brievenroman Les liaisons dangereuses

Marivaux op een drafje • 3 december 1999
De pummel uit de achttiende eeuw (Lieve Claes in een dubbelrol) wordt hier een werkman die plat Brussels spreekt

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
Voordien, in de achttiende eeuw, had het burgerlijke theater zich ontvoogd van de patronage van de vorst en was het een belangrijk publiek forum geworden waarop het publiek, meer nog dan de acteurs...die in het publieke domein na de achttiende eeuw langzaam maar zeker verdween, in een naar binnen geslagen vorm plots weer in alle hevigheid opduikt...de achttiende eeuw was het huiselijke de pendant van het publieke leven, waarvan het theater het toonbeeld par excellence was

Tweemaal dans met Hands en No longer... • 16 mei 2000
Ze draagt een protserige achttiende-eeuwse pruik

Een haat-liefdeverhouding met dans • 12 september 2001
Op haar achttiende ging ze echter niet in Frankrijk, maar in Brussel studeren aan de Mudra-dansschool van Béjart

Het vreemde van en in de cultuur • 11 mei 2002
Op nagenoeg geen enkel moment verduidelijkt De Sutter wat voor hem nu nog de relevantie van dit stuk is. Hij laat de acteurs bijvoorbeeld optreden met achttiende-eeuwse pruiken boven min of meer