57 document(en) met "akteren" • Resultaten 41 tot 57 worden getoond


Het geheimzinnige leven van de objekten: Pat... • 23 augustus 1993
Het biezondere aan het werk van Pat Van Hemelrijck is dat hij "via objekten en konstrukties een teaterlandschap opbouwt dat uitnodigt tot akteren". De subsidie-aanvraag legt verder uit: "Als zodanig

Wat niet tussen de regels staat • 14 maart 1994
Het akteren zelf is ook preciezer en overtuigender geworden

Maten een beetje ondermaats: Stan brengt "naïeve... • 22 maart 1994
Maar dan zou je ook de ultieme konsekwentie daaruit moeten trekken: ook het akteren zou op een of andere manier disproportioneel en grotesk moeten zijn

Valse vrolijkheid van jaren zestig • 3 mei 1994
Dat is merkwaardig, omdat de aanvankelijke opzet van de voorstelling zuiver abstrakt was, met zes dansfragmenten van acht minuten, terwijl in het uiteindelijke resultaat het akteren een groot stuk van

Leuvens Stuc legt nieuwe aksenten : Broedplaats... • 27 september 1994
Voorlopig is er reeds een lezingenreeks van Edwin Carels over aktuele filmtaal en een publikatie van Dirk Lauwaert over akteren in film

Guy Cassiers draait tijd om • 21 oktober 1994
Soms zijn de video-beelden niet veel meer dan een veredeld decor, ondanks het vele werk dat eraan besteed werd, omdat er weinig interaktie is met het akteren

Autentieke emoties in "Witte nachten" • 26 oktober 1994
Aan die kleine dingen merk je dat ze de tekst bloedserieus nemen: het akteren wil de emotie zo onvervormd mogelijk overbrengen op de toeschouwers...Het lijkt mij dat dit niet echt een gelukkige keuze is: net iets meer afstand tussen het akteren en de tekst zou beletten dat je vooral het prototypische, aspecifieke van het verhaal ziet, en meer...Nu zit de enscenering eigenlijk zeer dicht bij de procédés die in gelijk welke tv-serie toegepast worden, al is men daar wellicht minder diepgaand ontroerd bij het akteren

Kaaiteater opent met bittere lach van Discordia • 1 december 1994
Vaak wordt een handeling of situatie helemaal niet voorgesteld in het akteren: uit de tekst begrijp je soms dat iemand aan het telefoneren is, of vermoed je een zware handicap na een ongeval, maar...Dit soort duidingen vormt ook de basis van het akteren

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
Azzaoui en Circé belichamen goed het type van de puber, door heel klein en lichtjes onhandig te akteren...Daarom heb je het gevoel dat deze potentieel erg indringende voorstelling heel wat kan winnen als er aan tempo, zegging en akteren verder gesleuteld wordt

Myte van Prometheus tweemaal op muziek • 1 april 1995
beide voorstellingen neemt muziek, naast dansen en akteren, een prominente plaats in. Helaas is het resultaat in geen van beide gevallen opbeurend...Daarom wil hij komaf maken met de nette scheidslijnen tussen dansen, akteren en zingen

Maten speelt Don Carlos in sneltreinvaart • 4 april 1995
het akteren zit om dezelfde reden een sterke schetsmatigheid

Hertmans verkent grenzen van waanzin • 8 april 1995
Om te beginnen geven zij de tekst reliëf: vaak wordt in het akteren plots de teneur van het gezegde zonneklaar...Precies het extremisme van het akteren doet je inzien dat de grilligheid van de tekst een symptoom is, een poging om ervaringen mee te delen waarvoor eigenlijk geen woorden zijn

Monoloog-formaat te klein voor "Maria Magdalena" • 10 oktober 1995
Hoewel ze een sterk staaltje akteren ten beste geeft, en de aksenten die zij samen met de regisseur in de tekst legt op het eerste gezicht juist lijken, is de inzet van deze voorstelling toch niet

Klapstuk mediteert over ziekte en dood: Konfrontatie... • 20 oktober 1995
Daarom, en omdat hij blijft akteren om de ziekte mentaal de baas te blijven, lijkt de opzet van deze voorstelling sterk op Ron Vawters laatste stukken voor Kaaiteater

Moeizaam teater over twee filozofen • 4 november 1995
De akteurs komen niet echt tot akteren

"Niet zo absoluut een meesterwerk willen maken":... • 3 februari 1996
Het realisme als teatrale konventie, waarvoor het Amerikaans akteren à la Actor's Studio model staat, lijkt ons niet op te gaan...Bekijk ons maar als twee middelmatige talenten, die akteren en ook schrijven, maar vanuit het spelen...merken trouwens dat we vaak voor meer dan akteren alleen gevraagd worden, dat men onze inbreng in script en opnamen waardeert

Wim Vandekeybus richt chaos aan : "Bereft... • 3 maart 1996
Twee uur dansen, schreeuwen, springen, akteren, je zou van minder door de knieën gaan