20 document(en) met "bevestigen"


Een ander repertoire • 4 juli 1989
De enorme buitenlandse bijval kan dat alleen maar bevestigen

Dansen op een kerkhof • 12 oktober 1993
Kleine herinneringen die vooral bevestigen wat er niet meer is, maar niet bij machte zijn om het vroegere leven weer op te wekken

Needcompany speelt Alberto Moravia • 6 april 1994
Op een averechtse, en in wezen extreem teatrale manier, bevestigen ze daarom het onpeilbaar mysterieuze, ergo belangrijke, van het bestaan

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
De mededeling van de kunstenaar dat hij met de 20ste eeuw niets te maken heeft kan dat alleen maar bevestigen

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
machtsillusie: dat de dingen ons bevestigen, dat we er greep op hebben

De Keersmaeker bouwt broze droom op :... • 16 januari 1997
Als om die gedachte te bevestigen, blijft Loemij tenslotte alleen achter op de scène, terwijl filmbeelden van een bos over haar heen geprojecteerd worden

Geouwehoer over kunst herkenbaar bij KVS • 23 september 1997
De grond van het hele dispuut lijkt wel dat beiden, maar vooral Marc, de ander als vriend willen om hun eigen zelfbeeld te bevestigen, en niet zozeer om wat de ander is. Als dat door de feiten niet

Hard labeur in de dansschool: PARTS, drie... • 8 juli 1998
Alle afgestudeerden bevestigen dat PARTS hard labeur is. "Het dansersbestaan zelf is óók een van de veeleisendste beroepen in de hele kunstsector", merkt directeur Theo Van Rompay hierbij op

Forsythe brengt Muntpubliek in trance: Ballet Frankfurt... • 10 juli 1998
De drie stukken die in Brussel getoond worden, bevestigen dat in zekere zin...Een lichtkanon, midden op de scène, lijkt dat achteraf te bevestigen

Genieten van verandering • 1 maart 1999
De Keersmaeker: Het is een intuïtie die zich steeds sterker lijkt te bevestigen in het werken zelf: bepaalde vormen brengen een bepaalde energie, een bijzondere tinteling voort

Ramsey Nasr. Grote emoties in alle toonaarden • 11 februari 2000
Wat niet wegneemt dat Geen lied een bepaald merkwaardig werkstuk is, dat de sterke reputatie van Ramsey Nasr als solo-acteur alleen maar kan bevestigen

IJle esthetiek bij Johanne Saunier • 24 maart 2000
De eerste stappen die Saunier en de twee andere danseressen, Florence Augendre en Celia Hope Simpson, doen, lijken te bevestigen dat we hier een gedanste interpretatie krijgen van een fascinerende

Na de zondvloed • 5 december 2001
Zijn onvermogen, zelfs angst om te bevestigen of te ontkennen toont de kortsluiting tussen zijn subjectiviteit en de mediale eis van een eenduidig beeld

Een onbeschrijflijke toestand: ALIBI (MEG STUART/DAMAGED GOODS) • 1 februari 2002
Zijn onvermogen, zelfs angst om te bevestigen of ontkennen toont de kortsluiting tussen zijn subjectiviteit en de mediale eis van een eenduidig beeld

Een brug tussen verhaal en abstractie • 13 april 2002
Er zijn ontsnappingen uit de groep, momenten van ontspanning en dolle vreugde, maar die bevestigen enkel de regels van het spel

Zwartgallige gedachten op de bouwwerf: Waarom investeren... • 1 oktober 2002
Het merkwaardige van zijn optreden is het paradoxaal geruststellende ervan: hoe erg de tijdingen ook zijn die hij brengt, ze bevestigen de toeschouwer in zijn passieve rol nu hij zelf niet meer moet

De mensen willen hun festival • 24 mei 2003
affiniteit tussen de theaters en hun aandeel in het festivalprogramma (al bevestigen ook hier de uitzonderingen de regel).Toch valt op dat enkele echt grote zalen, zoals de Muntschouwburg of Théâtre National, en

Dansen zonder pretentie: Tien jaar 'Bal Moderne'... • 26 december 2003
Avonden die zich op een specifieke doelgroep richten vermijden we daarom, al waren avonden voor mentaal gehandicapten of Marokkaanse vrouwen de uitzonderingen die de regel bevestigen

De last van de traditie voor het... • 24 juli 2004
Ze trekken duidelijk de Europese kaart en willen tegelijk het theater bevestigen als plaats van politiek en maatschappelijk debat

Stéphane Beel ontwerpt museumsite Leuven: Project als... • 18 november 2004
het streven van de stad om zich in Europese context te bevestigen als een belangrijke kennispool kan een behoorlijk museum of kunsthal voor hedendaagse kunst niet ontbreken