29 document(en) met "essay" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Johan Leysen is goede illusionist: "Van Wagner"... • 16 januari 1990
Ze kijken dan ook echt, om een essay van prof

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Niet toevallig loopt dit essay parallel met een ander over het "hoofd van de wereld", de eeuwige stad Rome...Rome / Over theatraliteit is bijzonder goed gedocumenteerd, en op een elegante manier geformuleerd, zodat je het leest als een goed historisch essay

Guy Cassiers tussen kunst en schijnwereld: "Het... • 16 januari 1993
Het essay Against interpretation van Susan Sontag in het programmaboekje bij de voorstelling, borduurt hierop verder met de stelling dat elke kunstinterpretatie die het werk wil herleiden tot zijn

Foto-album van Herman Sorgeloos over Rosas • 15 juni 1993
Die strenge beperking ligt geheel in de lijn van de biezondere kwaliteit van Sorgeloos' foto's. Zoals Dirk Lauwaert in zijn korte essay achteraf uiteenzet, trekken de foto's nooit de aandacht op

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
Een gedachte, een essay verdwijnt vaak weer zo snel als het verschenen is in de vergeetput van oude tijdschriftjaargangen

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Zoals Rudi Laermans opmerkte in een essay in Etcetera: "De lichaamsdroom die thans zovele mensenlevens beheerst en talloze burgers meerdere malen per week richting zwembad of fitnesscentrum

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
zijn essay Eenzaam op de marktplaats toont Stefan Hertmans echter op een overtuigende manier aan dat het hier telkens om drogbeelden gaat...het al genoemde essay gaat Stefan Hertmans uitgebreid in op deze thematiek

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Zo geeft Etty Mulder in een recent essay volgende psycho-analytische verklaring, in het voetspoor van andere auteurs: 'In verband met Beckett wordt nogal eens gerefereerd aan het verloren object als...Stemmenballet In een omstandig essay over de stem bij Beckett, A voice comes to one in the dark, Imagine gaat An-Marie Lambrechts erg diep in op de vele aanwijzingen van Beckett voor Happy Days

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Pieter T'Jonck zocht naar onderliggende 'figuren'. De essay-bundel Figuren/Essays van Bart Verschaffel is een moeilijk boek, zij het niet in de gangbare betekenis van het woord...Met Montaigne als voorbeeld wordt het essay vergeleken met het verzamelen: uit de bijeengelegde tekstsnippers, bedenkingen en uitweidingen kan plots iets als een 'figuur' ontstaan, een voorafbeelding...Het essay is een vorm van denken 'voor het plezier' of 'voor zichzelf', niet in het licht van een of ander doel, een of andere waarheid (de wetenschap of de kunst, het hogere, etc

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
Sommige van die stukken zijn bijzonder lezenswaardig (zoals het essay van Rudi Laermans over het werk van Jan Fabre) of zelfs ontroerend (zoals het verslag van Rina Barbier over de moeilijke...de jaren tachtig (en ook niet voorkomen in het al vermelde essay over de jaren dertig). Terwijl er vrolijk voorbijgegaan wordt aan de dans bij onze directe buren, de Nederlanders, die dan toch Van Manen...Een apart essay over Rosas, Fabre en Vandekeybus mag dan een evidentie zijn in zo'n overzicht, een soortgelijk essay over Platel achterwege laten is onvergeeflijk

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Rem Koolhaas - zoon van Anton, maar schrijvend en denkend in het Engels, overal en nergens thuis - werd in 1978 in een klap wereldberoemd met zijn essay 'Delirious New-York'. Hij noemt zichzelf daarin...wezenskenmerk van die houding is. De geheime agenda ervan is: 'The WHOLE and the REAL', het centrale begrip uit het centrale essay van het boek, 'Bigness'. De werkwijze daarentegen is allerminst geheim...zie is', zegt Geert Bekaert in 'Architectuur zonder schaduw'. Het essay 'The generic city' besluit het boek, en is zowat de quintessens van Koolhaas' denken

Zwerftocht langs glas en staal: Maarten Delbeke... • 22 januari 1998
Slechts één essay zoomt op het concrete oeuvre van een architect in (W.J...Neutelings voor zijn essay "Ringcultuur" is het enige dat, in al zijn retorische simpliciteit, verwijst naar het gangbare hedendaagse debat over architectuur en stedenbouw...Karakteristiek voor dat essay, en bij uitbreiding voor de hele bundel, is dat Delbeke zijn uiteenzetting via omwegen opbouwt, en het gangbare discours nadrukkelijk vermijdt

Minder wordt meer (of te veel): Het... • 15 oktober 1998
een essay uit 1970 zegt Geert Bekaert dat echt moderne architectuur "zich niet tussen mens en werkelijkheid stelt, maar dat ze gewoon de werkelijkheid reveleert

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
een onuitgegeven essay uit het begin van de jaren '90 stelde Rudi Laermans: 'het werk stelt de vraag (...) wat thans (nog) op een scène met de bestaande middelen - de gegeven codes en conventies van

Landschap te kijk • 22 april 1999
Meer dan de helft van het essay gaat vervolgens over de periode van de Eerste Wereldoorlog tot nu, met een zware nadruk op de jongste dertig jaar

Het verraad van het fotoboek : De... • 29 juli 1999
De enige andere toelichting in het boek is een uitstekend kort essay van de wereldvermaarde architect en professor Fumihiko Maki over de eigenheid van Taniguchi's werk

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Rudi Laermans heeft over 'Pop-modernisme' een behartenswaardig essay in DWB 4/2000: Pop-Art of het ontledigde beeld geschreven...essay over alledaagse theatraliteit en duiken ook verder in dit artikel op

'Wereldvreemdheid' van Patricia de Martelaere : Meer... • 26 oktober 2000
Het essay "Wereldvreemdheid", waaraan haar nieuwe essaybundel zijn naam ontleent, is daarvan het beste voorbeeld...Meer licht" bijvoorbeeld, het laatste essay van de bundel, toont De Martelaere hoe fundamenteel verschillend de oosterse en westerse inzichten omtrent "Verlichting" en "Verlossing" zijn, en hoe

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
De titel van haar eerste werk, Disfigure Study is in zekere zin, zoals Rudi Laermans terecht opmerkt in het essay ‘In media res’ een programma-verklaring

Een onbeschrijflijke toestand: ALIBI (MEG STUART/DAMAGED GOODS) • 1 februari 2002
Het monstert, zoals Rudi Laermans schrijft in In media res, een essay in A-Prior, met een studieuze blik de oppervlakte van lichamen en toont wat altijd al te zien was maar nooit opgemerkt werd...Daarmee lijkt dit fotografische essay vooruit te wijzen naar enkele behartenswaardige opmerkingen van Rudi Laermans over de bijzondere 'beeldmatigheid' van de voorstellingen van Stuart in zijn tekst...Daarin herneemt hij overwegingen die hij in zijn essay Kant after Duchamp reeds uitwerkte