13 document(en) met "goud"


A boring chap, man!: Graham Chapman met... • 24 februari 1987
ziet, het is niet al goud wat blinkt

Charles Vandenhoves geslaagd debuut als decorontwerper: Attributen... • 25 januari 1988
De kleurkeuze, wit, rood, verwijst in zijn schrilheid naar de scherpe konfliktsituaties terwijl het goud van de achterwanden het rituele karakter van de handeling onderstreept

Naakte passie en machtshonger: "Morgane" van Hilde... • 19 december 1989
Maar tegelijk, door de glans van dof uitgeslagen goud en door de aflopende hoogte, ook suggestief in het verhaal

Akteurs en niets meer dan dat • 18 september 1990
Een echte revelatie was voor mij Goud van Truus Bronkhorst: eerder werk van deze solo-danseres kon mij maar matig bekoren...Maar ook het tegendeel van de triomf, het "goud". En dat tegendeel is een blinde woede, vertwijfeld klappen met een rode twijg

Bruzzle: intiem, exuberant en onderkoeld • 25 september 1990
Het eerder besproken Goud van Truus Bronkhorst was ongetwijfeld de meest peroonlijke en overtuigende daarvan

Bevalligheid en kitsch • 25 oktober 1991
Dat Stuarts werk ver van evident is, wordt ten overvloede gedemonstreerd door een andere voorstelling op Klapstuk 91, Kamer op het meer (over karmijnrood in poeders van goud) van Rosette De Herdt

Koreograaf Marc Vanrunxt zweeft tussen emotie en... • 13 december 1995
Goud Misschien komt dit deel als het minst dubbelzinnige over omdat Vanrunxt zelf zich duidelijk met hart en ziel in de dans gooit, met een vaak gekwelde uitdrukking als gevolg...Maar de vorm die dit symbool aanneemt, de nadrukkelijkheid van het goud, de stroperigheid van de muziek, ondergraaft de emotionele impakt ervan ten dele

Virtuoos vlechtwerk van bewegingen: Munt brengt nieuwe... • 14 november 1997
Het gaat hier immers om niets minder dan een poging om lood in goud te veranderen: om een heerlijk fresco te bouwen uit de brokstukken van een verwarde en ondoorgrondelijke wereld

Annamirl van der Pluijm: de dans als... • 19 april 1999
Maar de sterke stilering en het goud verlenen de beelden ook iets icoonachtigs, sacraals

Rubens in zijn geboortestad • 26 maart 2003
Wit staat voor de onschuld, blauw voor de zuiverheid, goud voor goddelijkheid en rood voor het offer (of, blijkens de beelden, ook de zondeval). De dans valt zo te interpreteren als een symbolische

De apocriefe middeleeuwen van Jan Fabre: PODIUM... • 20 augustus 2003
Ook de kleursymboliek trof mij: die werken worden gedomineerd door blauw, goud en rood, destijds kostbare kleuren die het mystieke, de macht en het bloed voorstellen

Ongerijmde hartstocht: Rizzo in Wonderland • 1 januari 2006
Dat licht doet de doos steeds nieuwe gedaantes aannemen, alsof de houten panelen ervan op mysterieuze wijze transformeerden in fluweel of goud

Brakke Grond wordt vruchtbaar: Directrice Leen Laconte:... • 10 juni 2006
Het resultaat is Je moet gewoon je gore rotbest doen, een publicatie uit 2005 die goud waard is voor wie het boven de Moerdijk wil maken