22 document(en) met "interviews" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"De knie van de voetballer" of de... • 17 juni 1992
voorstelling De lederman spreekt met Hubert Fichte ensceneerde drie interviews van Hans Eppendorfer met de journalist Fichte

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
Maar omgekeerd spreekt De Keersmaeker in interviews steeds vaker over menselijke waardigheid

Verhaal van virtuoos pianist • 15 december 1993
De teksten die ze spelen, verwijzen vaak naar interviews en eigen teksten van Gould

Klankbord voor danskritiek • 27 mei 1994
Behalve essays vind je in het boek ook poëzie, verhalen, interviews en zelfs een antieke dialoog

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
Ze begon met een rekonstruktie van de interviews van Hubert Fichte met de moordenaar Hans Eppendorfer...Alle daarna volgende stukken hadden een kollage-struktuur: interviews, faits divers en biografische gegevens werden samengevoegd en gespeeld in een vrij ingehouden stijl

Carroussel brengt bizar portret van zelf-zoekers • 10 oktober 1996
Matin van Veldhuizen schreef en regisseerde dit stuk samen met Moniek Merckx, na interviews met de spelers

Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
Je vindt er een aantal interviews met de acteurs en Jan Lauwers zelf door beeldend kunstenaar Jan Grosfeld en Jan Denolf, een aantal uittreksels uit de Snakesong Trilogy en ten slotte vier teksten van

Een oeverloos vagevuur: Vandekeybus kampt in Pasolini-project... • 19 oktober 1998
Wim Vandekeybus deed voort met dezelfde cast, gebruikmakend van secundaire bronnen: getuigenissen, de biografie van Barth David Schwartz, filmbeelden, interviews

Avonturen in Warhol-land • 7 juni 1999
De actie zelf was even doelbewust triviaal: een reeks korte interviews met onbenullige of provocerende vragen, afgewisseld met korte dansacts die bijvoorbeeld koketteerden met sm-seks

Het spel buitenspel • 28 november 2001
Zonder omwegen deelt hij mee dat hij een broertje dood heeft aan interviews, en ons trouwens al een kwartier eerder verwachtte...Je moet interviews geven bijvoorbeeld

Het werk is niet af, waarheid nooit... • 1 januari 2002
Talloze keren benadrukte ze in interviews de schroom die ze voelde om de dingen rechtstreeks te benoemen

Anne Teresa De Keersmaeker • 1 januari 2002
Zahllose Male betonte sie in Interviews ihre Scheu, die Dinge direkt beim Namen zu nennen

De afwezigheid en de droom • 30 januari 2002
Ook in zijn journalistieke en literaire werk, onder andere een reeks indringende interviews met buitenstaanders voor Die Zeit, bracht hij een verborgen zijde van de triomferende naoorlogse Duitse

Een gemiste confrontatie • 22 juni 2002
Pïeter T'JONCK De makers baseerden het stuk op 'de SS'ers' van Armando en Hans Sleutelaar, een verzameling interviews met oud-SS'ers

Het STUK opent dansant • 2 november 2002
Hoghe startte zijn carrière als journalist, waar hij naam maakte met zijn scherpzinnige interviews en portretten

OP KOMST - PODIUMKUNSTEN • 20 november 2003
Enkele interviews met hem door Kurt Hoffman, vormen de motor van het stuk, aangedikt met teksten allerhande vol van vragen omtrent de houdbaarheid van de dingen

OP KOMSTPODIUMKUNSTEN • 6 mei 2004
Hij doet verslag van een reeks experimenten en interviews die het antwoord moeten geven op de vraag of een hoofd zwaarder wordt als het geplaagd wordt door zware gedachten...Ivana Müller probeert op die manier de oorzakelijkheid te onderzoeken tussen de kwaliteit en de locatie van denkprocessen, en dat met de hulp van 'gedachten-specialisten'. In de interviews komt een

Montage en onderzoek tegenover geloof en demagogie:... • 18 juni 2004
Tegenover de oppervlakkige wereld van de cosmetica zetten we interviews met John Rose, afgevaardigd beheerder van Rolls Royce, die uiteenzet waarom hij 5.000 personeelsleden laat afvloeien

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
Big 1: Hitchcockiaanse manipulatie In Big l laten enkele interviews met de neuroloog professor R. Trappl iets van die twijfel doorschemeren

'Mijn dansers en acteurs moeten kwetsbaar durven... • 2 juli 2005
Ik vermoed dat de affaire een wraakoefening was van Humo: ik heb steeds interviews met hen geweigerd...Het is niet zozeer mijn werk waarmee ik hen kan counteren, want daar zijn ze niet mee bezig, maar wel met wat ik zeg in interviews