39 document(en) met "overgang" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"Tars/zan", van het goede maar een beetje... • 20 februari 1987
Guy Dermul en Willy Thomas rollen zonder overgang van het ene "stuk" in het andere, spelen de verkeerde rol in het verkeerde stuk en zo voort

Patricia Kuypers: willen wegvliegen: Dansevenement: "Ceci n'est... • 4 februari 1988
een eerste deel prezenteert zij reeksen van bewegingen, met eenvoudige bewegingstaal zoals het uitzwaaien van armen, gestrekte sprongen, plooien van de rug, die telkens een overgang van langzaam naar

José Besprosvany en Co helder en temperamentvol:... • 5 februari 1988
Binnen het vierkant zijn een aantal patronen uitgezet (diagonaal, vierkantszijde, middellijn); binnen de groep wordt in wisselende kombinaties telkens een beweging of een overgang gedanst met een

Tweede keer, goede keer.: "Trilogie van het... • 7 juni 1988
Om de verschillende conversaties te ordenen, volgt Cassiers rigoureus de voorschriften van Botho Strauss: het licht gaat telkens uit en weer aan, en bij elke overgang krijgen we weer een nieuw beeld

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
afgelaste gastprodukties en ten slotte een gewoon slechte gastproduktie lijken de perikelen die samenhangen met de overgang naar een jaarprogrammatie zowat overwonnen, want -- en dat moet hier zeker vermeld

"Ishi-no-hana", bijna perfekte, maar weinig zeggende voorstelling • 19 oktober 1989
Verschillende malen fietsen enkele mannen zo de scène op, om plots, zonder enige overgang, om te vallen en bewegingloos te blijven liggen

Koreograaf Galotta wil uit getto breken • 27 april 1990
Je kan dit deel nog het best vergelijken met de manier waarop kinderen zonder overgang van de ene aktiviteit op de andere kunnen springen, eerst cowboy spelen, dan heel serieus een boek lezen, en dan

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Bart Verschaffel: "De overgang van een telbaar aantal dansers naar iets wat een groepshandeling zou zijn

Royaal Lyrisch • 1 januari 1992
De overgang van kind naar jong meisje, met de vreugde om de nieuwe mogelijkheden maar ook benauwenis om het verlies van een bevestigende kleine wereld zijn er op een objectieve, sterk visuele manier...Ook met de moraal van het verhaal, eens de overgang naar het poppenkastfabeltje ingezet is, is iets obscuurs aan de hand

Vicente Saez onder woestijnzon • 1 maart 1993
De overgang tussen beide geeft soms aanleiding tot brutale kontakten tussen beide geslachten

Met busje naar toneel in verlaten huis • 21 april 1993
Dat is precies waar het in deze voorstelling om gaat: de overgang van de kindertijd naar de wereld van de grote mensen

Tristero op drift in chaotische "Garga Shlink" • 15 oktober 1994
En over dat zeer technisch akteervermogen beschikt hij blijkbaar niet, tenzij het Tristero bij de overgang van kleine naar grote bezetting ontgaan is wat de konsekwenties voor de hoofdrollen waren

Stan kijkt twee keer in huiskamer • 16 februari 1995
Zonder overgang kondigt ze aan dat ze man en dochter verlaat

Jan Fabre viert uitzinnig karnaval: "Universal Copyrights... • 27 oktober 1995
opgeschort: leven en dood zijn omwisselbare begrippen, de gebruikelijke overgang van de tijd is opgeheven, er is geen speelruimte meer in de gangbare betekenis van het woord

Daniel Larrieu schept sfeer met zachte beeldenstroom • 3 februari 1996
Omdat de overgang soms amper is aangegeven, zie je over de stukken heen een konsistente koreografische "signatuur" verschijnen

Chaos groeit tot bewegingsgedicht : Dansers als... • 24 juni 1996
De dansers nemen als sponzen talloze bewegingsvormen op: zonder overgang, zelfs in een beweging zijn ze dansers uit Fame, rappers of fitnessfreaks

Mudances overstijgt amper anekdotiek • 21 september 1996
Nu hebben deze bomen voor Margarit wel een grote symbolische waarde: ze staan voor "de overgang, de weg en het leven", lezen we. "Figuranten en voorwerpen vermengen zich op de scène

José Navas tolt in alle richtingen • 9 april 1997
Sterile fields wordt bijvoorbeeld aangekondigd als "een solo die het lichaam onderzoekt als een overgang naar een ander leven". Of Postdata: "niets meer dan het drama van het leven, de innerlijke

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Van het stadium waarin ideologische leiders (clerus of vrijzinnige voormannen) bepaalden wat goed en slecht, lezenswaardig ofte mijden was, kwamen we bijna zonder overgang terecht in het stadium...Wat er ook van zij, op het ogenblik dat eerst de noord-zuidverbinding de overgang van beneden- naar bovenstad radicaal wijzigt/schoonveegt, om vervolgens in de aanloop naar Expo 58 volstrekt

Dansersbestaan in een notendop • 10 maart 1998
Die verschillende momenten volgen elkaar bijna zonder overgang op, als waren het sprankelende invallen die zonder nadenken uitgevoerd worden zoals ze zich aandienen