39 document(en) met "overgang" • Resultaten 21 tot 39 worden getoond


Clichébeelden met neoklassieke saus • 18 september 1999
Op elegante wijze kantelt dat eerste beeld in een simultane groepsbeweging, die de overgang maakt naar een meer conventionele neoklassieke choreografie die de rest van de voorstelling zal bepalen

LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
kom je zonder overgang terecht in een bijna metafysische bedreiging van totaal verlies

Forsythe extreem traag en extreem snel • 25 februari 2000
Die overgang gebeurt extreem traag en is zo goed als onmerkbaar, omdat je door de breedte van het podium de dansers nooit in een oogopslag samen kan zien

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
Met een verwijzing naar Freuds Traumdeutung draaide de tentoonstelling rond de overgang tussen bewustzijn en onderbewustzijn bij het insluimeren

Een nieuwe zaal voor een nieuwe tijd • 9 februari 2002
De overgang tussen binnen en buiten mag niet spanningsloos zijn

De wondere werkelijkheid • 2 oktober 2002
Deze overduidelijke pastiche van een soap-opera - het gebrek aan montage, de tergend langzame gesprekken - verspringt haast zonder overgang naar een discussie over terreinwagens, die op zijn beurt

Interval tussen twee beelden • 15 januari 2003
tonen een collage van herkenbare gebaren en bewegingen, die we zonder overgang aan elkaar rijgen...Toch is er een moment waarvoor dat niet geldt: de overgang van een houding of gebaar naar een ander is vaak niet gecodificeerd...Hoe maak je de overgang van een balletpas naar de uitbeelding van een aap

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
Door een reeks strikt formele ingrepen wordt echter de overgang van wedstrijd naar theaterspel duidelijk gemaakt

'Net uit chaos ontstaan nieuwe structuren': Grondleggers... • 27 januari 2004
Maar die overgang van 'willekeurige beweging' naar 'dans' is het gevolg van een beslissing

Dwarsdoorsnede van een beroemde dansschool: Selectie uit... • 24 februari 2004
Parts levert veel inspanningen om de overgang tussen opleiding en carrière vlot te laten verlopen

Het lichaam tussen erotiek en doodsdrift: ACHTERGROND... • 8 februari 2005
Fabres teksten zijn dan ook geen rechtlijnig betogen, maar intuïtieve notities waarin tegenstrijdige gedachten en beelden zonder enige overgang naast elkaar staan

Hiphop van de straat naar de zaal:... • 6 mei 2005
Die overgang levert echter zelden ook een inhoudelijke sprong op: het blijft vaak bij vertoon van sterke staaltjes danskunst

Helder werk in het halfduister: De dansers... • 17 februari 2006
De dans sluit precies maar verbeeldingrijk aan bij de merkwaardig barok klinkende compositie van Respighi, die nochtans werkte op de overgang tussen de 19de en 20ste eeuw

Vandaag opent het gerestaureerde kvs-gebouw eindelijk de... • 7 april 2006
Door de mobiele opstelling van de stoelen op de parterre kunnen podium en zaal immers zonder overgang in elkaar overlopen en kan de zaal tijdelijk als podium dienen of kunnen podium en zaal samen één

Meg Stuart presenteert 'Replacement' • 6 mei 2006
De personages zitten opgesloten in een wereld waarin de filmtruc en het uiteindelijke filmbeeld niet naast elkaar staan als werkelijkheid en verbeelding, maar zonder overgang in elkaar vloeien

'Dansen op de aarde is als dansen... • 16 mei 2006
Stravinsky vormt tweemaal de overgang, als een soort contrapunt...Het wordt een instabiele figuur die de overgang maakt naar veel of oneindig

Echte affecten • 11 oktober 2006
Ze slingert heen en weer tussen diepste droefenis, als ze nauwelijks van de grond kan loskomen, tot lachen en proesten, haast zonder overgang

Superamas stelt vragen over succes en geluk... • 13 oktober 2006
Beschouwing, persiflage van een soap en letterlijke verbeelding van mannelijke fantasma's staan hier op gelijke voet, zonder overgang, naast elkaar als mogelijke lezingen van het verhaal

Kunst of campus? • 26 juni 2007
Vertaald in beleidstermen betekent dit dat er overleg zou moeten zijn tussen kunstencentra, werkplaatsen en postgraduaatopleidingen om die overgang te sturen en te ondersteunen