10 document(en) met "soldaten"


Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Dat leidde tot eigenaardige geschillen als ze beiden werken in een oorlogshospitaal in Gent, gruwt Clara van de wonden van de soldaten, en laat ze Rosa steeds haar werk opknappen

Kantor tussen leven en dood: "Artiesten kunnen... • 23 oktober 1986
demonische parade soldaten met een generaal op een skelet van een paard

Sophocles knap vertaald naar Amerikaanse politiek: "Ajax"... • 25 mei 1987
De manier waarop hij het koor voorstelt, als een stel zwarte soldaten van Ajax' troepen die met een heel ritmische, bijna gospelachtige zegging, gezang en getrappel het gebeuren begeleiden, is een

Bijtende burleske met Boris Vian als aangever • 29 november 1995
Deze hele waanzin wordt slechts op een moment door de werkelijkheid doorsneden: op een klein tv-toestel zien we enkele soldaten in loopgraven, met een uitdrukking van oneindig lijden in hun ogen

Spel vol nuances in verhaal Dirk Roofthooft • 1 maart 1996
De omslag van een griezel naar een herkenbare, gekwetste man komt al heel snel: de manhaftige oorlogsfantazie wordt bruusk onderbroken als hij merkt dat hij niet enkel verzint dat soldaten in hun

Stuc steekt vormingstoneel in nieuwerwets jasje • 18 oktober 1996
Het is intellectueel oneerlijk en moreel pretentieus om de ontreddering, verveling en ontsporing van soldaten in een VN-operatie als die van de Nederlandse soldaten in Srebreriica ten tonele te voeren...vervelende, opportunistische soldaten neerzetten

Niets wordt opgelost • 7 november 2001
vele soldaten voor de muren van Thebe...). Dat is geen toeval: de gebeurtenissen in Griekse tragedies zijn onveranderlijk catastrofaal, rampen en straffen die de mens zonder verklaring treffen

Het onzekere verband tussen de wereld en... • 18 mei 2002
Op het toppunt van Zeno's farce-achtige amoureuze belevenissen zie je ten slotte soldaten die in de Eerste Wereldoorlog uit rookwolken opdoemen

Met de deurklink in de hand: DANSTHEATER... • 23 april 2003
het nu gaat over seks en geweld of over soldaten in Irak

Het woord is God: Apocriefe versie van... • 30 april 2008
Tanks, vrachtwagens en soldaten cirkelen rond een 'bedreigend' bergje grind