14 document(en) met "subjectieve"


Lucinda Childs brengt pure dans op Klapstuk • 18 oktober 1985
Ze vermeed bewust het subjectieve

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
En het bestaan van zo'n tekstenbestand is precies de bestaansvoorwaarde voor een danskritiek die het ogenblikkelijke en subjectieve - ik vind het goed of ik vind het slecht - overstijgt

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Er wordt bij ons minder goed een scheiding gehanteerd tussen het zakelijke, het objectieve, het weergeven wat je hebt gezien aan de ene kant, en het subjectieve, het emotionele, wat je hebt meegemaakt...Wanneer je over dat geheel kunt debatteren net zolang tot het voor iederen duidelijk wordt waar subjectieve en objectieve opvattingen elkaar raken, dan is dat buitengewoon zinnig

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Maar moet het huis niet plaats maken voor dat wat geen woorden en zeker geen blikken van buiten verdraagt, voor het heimelijke spel van het lichamelijke, het louter subjectieve, het onbenoembare

'Wereldvreemdheid' van Patricia de Martelaere : Meer... • 26 oktober 2000
Meer Licht" oppert De Martelaere de bedenking dat de westerse filosofie, verveeld als ze is met de kloof tussen het objectieve, materialistische denken en de subjectieve "intuïtie" van iets anders

Duitse Schaubühne met "Zweiland" te gast in... • 23 januari 2001
Het effect van een en ander is dat een stuk dat aanzet als het portret van een stelletje losers de allure krijgt van een brede schildering van de rijke subjectieve verbeeldingswereld van deze mensen

De eigenzinnige kijk vanvrouwelijke choreografen • 15 december 2001
Het ging veeleer om de subjectieve constructie van een wereldbeeld, waarin gissingen en vergissingen aan de orde van de dag waren

Het werk is niet af, waarheid nooit... • 1 januari 2002
Anders gezegd: als theatraal werk de subjectieve beleving omcirkelt, dan staat het dansante voor een vitale onderstroom

De schrijver die kijker werd: Het Kaaitheater... • 19 juni 2002
Alle andere mogelijke, subjectieve betekenissen van deze voorwerpen worden hierdoor verdonkeremaand tot er niets overblijft dan een simpel: 'dit dient voor dat en is zoveel waard - koop het...wilden net die subjectieve betekenissen 'redden': door de voorwerpen op een ongewone wijze te manipuleren en te combineren...Waar kom je immers uit als iedereen zich op radicaal subjectieve manier uitdrukt

Bezeten theater: PODIUMKUNSTEN - Meg Stuart over... • 3 september 2003
Op een paradoxale manier lijkt 'Visitors Only' daarmee de subjectieve beleving te tonen van het proces dat in 'ALIBI' van buitenaf gedemonstreerd werd

Iets omtrent beeldcultuur • 17 september 2004
Boven: subjectieve posities en uitvergrotingen die het verhaal voor de kijker 'denken' nog voor die daar zelf aan toe is. Onder: tamelijk onbeholpen geklooi, met cameramensen die te pas en ten onpas...Iets subtieler: de beelden boven zijn geen reële registratie van wat zich onderin afspeelt, maar bestaan ook uit vooraf opgenomen beelden die extra subjectieve informatie toevoegen aan het verhaal

Jérôme Bel maakt paradoxaal theater: Wereldpremière van... • 14 oktober 2004
Dat levert een tekst op waarin mijn subjectieve aanwezigheid uitgewist is. De tekst is een vehikel om op het podium iets te laten gebeuren

'Wij plannen de voorwaarden, niet de uitkomst':... • 11 april 2005
Stemming Cvejic vult aan: 'We zochten een manier om het werk 'vanzelf' te laten ontstaan, zonder dat we op een subjectieve basis beslissingen moesten nemen over wie wat waar doet

Ongerijmde hartstocht: Rizzo in Wonderland • 1 januari 2006
zekere zin doet 'Soit le puits...' niets anders dan deze namen op totaal subjectieve wijze leven inblazen