13 document(en) met "uitputtende"


Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
Het lijkt er eerder op alsof de inhoudelijke drager van het stuk - parallel met het soms stuntelige en zeer uitputtende bewegen - de onzekerheid, de incidenten, het geweld zijn (als keerzijde van de...weigering van liefde of passie) die bij uitputtende herhaling en routine de kop opsteken

Spanning tussen man en vrouw dansen: "Face... • 7 november 1986
Eentje waarbij Droulers als een balletleraar De Mey richtlijnen geeft in een uitputtende wilde dans ("doucement" zegt hij dan), en een fragment op band, terwijl beiden zwijgend op de bankjes zitten

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
Het beeld dat zo gecreëerd wordt, heeft, net zoals de voorstelling -- een uitputtende analyse van de voorstelling zou je erg ver kunnen voeren -- een enorm interpretatief potentieel

"Fase" van Rosas ontroerend • 16 november 1992
Je ziet terug de heftigheid, de fysiek uitputtende wentelingen rond haar as waarmee ATDK in Violin Phase de cirkelomtrek aftast en tenslotte over de diagonalen naar het midden toekomt

Needcompany in greep van vervallen leven • 26 mei 1995
Lauwers zoekt naar een verwoording en verbeelding van de emotionele werkelijkheid van een vrouw van meisje tot moeder op een uitputtende manier, terwijl dat niet kan

Neuer Tanz-schimmen laten interpretatie open • 2 februari 1996
De weinig estetische vleeskleurige maillots, de wit opgemaakte, uitgestreken gezichten en de onnatuurlijke -- overigens zeer veeleisende en uitputtende -- schokbewegingen die de vier danseressen

Emio Greco's experimenten met het duet • 31 januari 2001
Double Points tasten de twee dansers elkaars mogelijkheden af om ook hier uiteindelijk met een uitputtende dansante krachtmeting te eindigen

De danser bepaalt de dans • 27 april 2002
Net zoals in No-theater het verhaal slechts aanleiding is voor een gebeuren dat zijn betekenis ontleent aan de energie die de acteur overdraagt op zijn publiek, wil Renz de energie van een uitputtende

Ook live spelen is reconstructie • 19 februari 2003
Veel critici pikten dat op: hoe beperkt zijn oeuvre ook is, het werd internationaal druk besproken met uitputtende beschouwingen over dans en nieuwe media

Omstreden naslagwerk over architectuur • 10 januari 2004
Ondanks de late bloei van het architectuuronderzoek in België is dit 'Repertorium' merkwaardig genoeg wel een Europees unicum: in geen ander land bestaat een dergelijke uitputtende opsomming van de

De last van de traditie voor het... • 24 juli 2004
Een zichzelf eindeloos overschreeuwende, in vermoeiende capriolen uitputtende topacteur als Denis Lavant, of een nodeloos citaat van het Russische constructivisme in de enscenering slagen er drie uur

Als los zand • 11 oktober 2004
Andere scènes tonen de onwillekeurige reacties die lichamen vertonen als ze lange tijd een uitputtende handeling stellen

Ultima Vez vindt tweede jeugd: ANALYSE |... • 13 januari 2005
Zo deinsden beiden er niet voor terug hun acteurs aan uitputtende fysieke acties en reëel gevaar te onderwerpen