87 document(en) met "Cultuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Steve Paxton in camera obscura • 3 mei 1985
En zoals in vorige producties zijn er op de achtergrond, als ondertoon bijna, weer heel wat verwijzingen naar het onderscheid natuur-cultuur, zonder dat dit thema expliciet wordt

"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
krijgt van het ministerie van Cultuur

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
De organisatie is in handen van ‘t Stuc, met steun van het Festival van Vlaanderen, de KU Leuven en het Ministerie van Cultuur, en zoals programmator Michel Uytterhoeven opmerkt: vooral tegenwerking

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
De mainstream van onze cultuur bevestigt en versterkt een bestaande taal, en is daarom hiërarchisch

Ivo van Hoven ensceneert "De Bacchanten": Euripides... • 27 februari 1987
Tiresias weet ook wel niet wat deze nieuwe godsdienst zal brengen, hij probeert deze Aziatische eredienst te "incultureren". En historische gezien is dat ook werkelijk gebeurd, de Bacchische cultuur

d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
Hoewel het discours van het centrum zichzelf nog steeds voorstelt als een werkplaats waar productie en consumptie van cultuur in de "onderzoekende sfeer" van de universiteit wederzijds bevruchtend

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Dit nieuwe theateridee wringt zich binnen in het project van reconstruktie van de antieke cultuur, zoals het Teatro Olypico in Vicenza toont...Met de antieke cultuur heeft dit idee dan ook niets te maken, maar wel alles met de opkomst van een nieuw type centraal vorsteljk gezag

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
stilzwijgen (het plebs wordt naar het paradijs verwezen of buitengewerkt) aan een cultuur die niet meer de zijne is. Hij koopt een kaartje voor, maar is geen deel meer van het spektakel...Hij verwerft zich cultuur, zoals hij kapitaal verwerft...Maar het 'contact' waarop Dhooghe alludeert begint te tanen bij het begin van de burgerlijke cultuur, ongeacht de (niet zo verschillende) zaalvorm

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Johan Thielemans: 'Over de Nederlandse cultuur onder theater-journalisten wordt mij het volgende verteld: er is na de voorstelling geen gesprek, iedereen holt naar zijn tikmachine of computer, wat...Die cultuur is bij ons verloren gegaan...Cultuurverschillen Johan Thielemans, hoe uiten die verschillen in de Nederlandse en de Vlaamse theater-'cultuur' zich binnen de gesprekken in de jury, bij de beoordeling van de afzonderlijke

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Slechts even morrelen aan de cultuur en het lichaam slaat aan, alsof het waakt

William Forsythe brengt Ballett Frankfurt naar Antwerpen • 4 december 1996
Hij ontleent beelden aan diverse genres uit de ernstige en lichte cultuur om zijn stukken te stofferen

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
schijnt de cultuur van de late twintigste eeuw zowat het tegenovergestelde te produceren...ntroduceerd vanuit de populaire cultuur' van Slavoj Zizek, uitgegeven bij Boom, al dan niet openlijk, gebruikt

Hoe je geweld niet kan tonen op... • 18 maart 1997
Dit lijkt mij een bedenkelijke en tendentieuze recuperatie van de tekst, die een veel breder onbehagen in de cultuur demonstreert dan in deze productie kan (of mag

Open Stad discussieert over cultuur en ruimte • 10 oktober 1997
Dit betekent dat de inzet van de discussie in brede zin ingaat op de relatie, tussen cultuur en ruimte

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Een evolutie die in heel Europa te noteren viel, maar bij ons wel bijzonder bruusk kwam: cultuur is hier toch nog vaak iets met een grote 'C', iets waar men veel respect voor moet hebben, maar dat...Toenemende regionalisering van alles wat met cultuur te maken heeft, werpt ze nog meer op zichzelf terug en belet de bouw van nieuwe instellingen

Zwerftocht langs glas en staal: Maarten Delbeke... • 22 januari 1998
Toch duiken in de media sporadisch wanhoopskreten op van somber ogende kenners, die ons op het hart drukken dat het met onze architecturale en stedelijke cultuur bijzonder pover is gesteld...Ga daar maar tegenaan staan met "architecturale cultuur". Je zou voor minder je pen in vitriool dopen...bouw van culturele centra beheerst in "Architectuur, cultuur en collectiviteit", naar de manier waarop wij onze dagelijkse omgeving als een eindeloos transparant "binnen" denken in "Jommeke en de mythe van

Dansen aan de rand van Europa: Vlaming... • 30 december 1998
De eerste twee jaar was dat nog volledig vrijwilligerswerk, maar vanaf 1995 volgde een eerste, bescheiden financiële ondersteuning van 400.000 frank van het ministerie van Cultuur...Cultuur was een van de domeinen waarop het nieuwe bewind het verschil wilde maken...Het resultaat voor ons was een protocol met het ministerie van Cultuur voor een jaarlijkse subsidie van 4 miljoen frank

Landschap te kijk • 22 april 1999
enkele bladzijden geeft Pas vervolgens een heldere uiteenzetting van inzichten die ondertussen algemeen ingang hebben gevonden, zoals de gedachte dat de tegenstelling natuur-cultuur geen evidentie

Chaos werkt bij Amanda Miller vooral verwarrend • 27 mei 1999
Ze proberen chaos te tonen die ze ook in India aantroffen op straat, om vervolgens de vraag te stellen hoe een eeuwenoude en hoogontwikkelde cultuur daarmee te rijmen valt...echter niet in om haar grondgedachte over chaos en cultuur op een overtuigende manier vorm te geven

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Theater is in het officiële discours nog steeds vaagweg deel van de hogere cultuur en als dusdanig verbonden met een oud 'bildungsidee', blijkt in de praktijk meer en meer te circuleren in een globaal...aanbod van een cultuur- en amusementsindustrie en gaat, in niet onbelangrijke mate, ook over geld en jobs...Weg met de vakjes tussen de disciplines, weg met de toegangspoorten, het gebouw was een verticale stad waarin op ongedwongen wijze van de osmose tussen cultuur en publiek leven kon genoten worden