141 document(en) met "De Keersmaeker" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Hier opnieuw dezelfde fouten, maar de werkelijkheid binnen de dans is een stuk nauwer verbonden met de concrete boodschap die de dansers moeten vertellen...Het werk van Anne Teresa De Keersmaeker en Dana Reitz kwam het dichtst in de buurt...Het expressionisme van De Keersmaeker en Reitz is van een andere orde dan dat van o.a

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
De voorstelling is, in tegenstelling tot de losjes gestruktureerde voorstellingen van Paxton, bijna "gekomponeerd", en bevat veel humor, die ontstaat uit de kruisreferenties tussend e dans- en de...Er worden ook veel meer, en veel explicieter stijl- en kompositiemiddelen van anderen, zoals Anne-Teresa De keersmaeker, ontleend...De spanning op de gezichten en in de houdingen is nog gering, de voetballers lopen nog in ondergoed rond

Struktuur en gevoel van Bartók in dans... • 21 mei 1986
BRUSSEL - Bartók/Aantekeningen is, zoals Anne Teresa De Keersmaeker, de koreografe, zegt, struktureel en gevoelsmatig opgebouwd rond de muziek van het vierde strijkkwartet van Bela Bartók...Aanvankelijk dragen de danseressen (Anne Teresa De Keersmaeker, Nadine Ganase, Roxane Huilmand en Fumiyo Ikeda) hoge hakken en zwarte kleedjes...De verloren paradijselijke vrede van kinderen is een konstante in de voorstelling; je voelt het in de sprongetjes waarbij de hielen tegen elkaar geslagen worden; in het tippelen over de scène van

Geld uit het buitenland • 21 mei 1986
De groei van Rosas als modern dansgezelschap in Brussel is in grote mate afhankelijk van de financiële steun van de overheid...Anne Teresa De Keersmaeker zelf ziet deze vijfde produktie -de derde met de groep "Rosas" -- als een logisch vervolg op haar vroeger werk, hoewel er enkele belangrijke verschillen zijn...De Keersmaeker dat). Hugo De Greef kondigde ook andere aktiviteiten van de artiesten van SCHAAMTe aan

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Van buiten Brabant "De Mannen van den Dam" ontweken overigens nog eenmaal hun thuishaven Antwerpen voor de première van "De Thuiskomst" van Harold Pinter in de Beursschouwburg...De uiterst zorgvuldige regie van Woudstra, de introduktie van dit stuk van een hier nog vrij onbekende auteur en de sterke akteursprestaties maakten er een van de hoogtepunten van een vrij vlak...Théâtre 140 storm voor) kwam Roxanne Huilmand van "Rosas" met haar uitstekende solo-debuut "Muurwerk" en "Rosas" zelf in een koreografie van Anne-Teresa De Keersmaeker met "Bartók/Aantekeningen

Dansen en musiceren met volle overgave: Rosas... • 3 oktober 1987
Aan de basis ligt het werk van Rosas, met twee koreografieën van Anne Teresa De Keersmaeker: een nieuwe op fragmenten uit Bartóks pedagogische Mikrokosmos en de fragmenten met muziek van zijn Quatuor...ingehouden geweld, dat door de kieren naar buiten perst maar tegelijk er onlosmakelijk mee verbonden is. Anne Teresa De Keersmaeker verstaat als geen ander de kunst om dat tema met een onthutsend realisme -- en...De intense koncentratie, de heftigheid van het dansen die zich uit in veelvuldige kreten en gesis van de dansers maken het moeilijk onverschillig te blijven voor de dramatische kracht van dit werk

Uitgesleten rituelen in dwingende symboliek: A.T. De... • 30 december 1987
De regie van Anne Teresa De Keersmaeker van dit op het eerste gezicht onspeelbaar lijkende stuk van Heiner Muller zit je als toeschouwer zeer dicht op de huid...Een tweede biezonder sterke regievondst van De Keersmaeker bestaat erin dat ze Jason tijdens Medea's monoloog voortdurend een andere kant laat opkijken terwijl hij met een aardappel zit te spelen en...Er rijst bij deze voorstelling een probleem: Anne Teresa De Keersmaeker heeft ervoor gekozen de tekst niet te vertalen -- en het Duits van Muller is zeer moeilijk te vertalen --, maar als je ten volle

d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
Dirk De Wit, pedagoog, oprichter van het ter ziele gegane "Filmm", en medewerker van de audiovisuele dienst van de KUL, neemt de al jaren zwalpende film- en video-programmatie ter hand...plaats van in een of andere zaal vond die gewoon in de kantoren op de tweede verdieping van het gebouw aan de Van Evenstraat plaats, tussen de visuele sporen van de arbeid...De filmprogrammatie wordt gemaakt met de behoefte om de rijkdom van de Cinema uit te dragen en de behoefte om die unieke, fascinerende kijkervaring te creëren, door aandacht te schenken aan de ruimte

Rosas brengt dansteater met emotionele intensiteit: "Ottone,... • 28 september 1988
BRUSSEL - Ottone, Ottone, de nieuwe produktie van Anne Teresa De Keersmaeker is een reflektie in dansteater op het libretto en de muziek van Claudio Monteverdi's Incoronazione di Poppea...Op de première gaf de voorstelling de indruk dat ze nog niet volledig in de plooi gevallen was...De Keersmaeker laat hier wel nog eens zien dat ze biezonder goed weet wat ze wil vertellen en hoe, en er nog in slaagt ook, schoonheidsfoutjes en dramaturgische onvolkomenheden niet te na gesproken

"Rouge Adagio" van Ganase niet evenwichtig • 24 mei 1991
Met deze voorstelling toont Ganase dat ze zich een eind verwijderde van de taal van Anne Teresa De Keersmaeker, maar dat proces levert een niet onverdienstelijke, maar niet evenwichtige voorstelling...De voorstelling is zelfs gekonstrueerd als een lange flash-back na de openingsscène...Die scènes zijn soms met veel gevoel gekonstrueerd; de manier waarop Ganase Kovac ontloopt en tegelijk aanlokt met haar sierlijke dans, de hoekige en energieke, soms bijna radeloze bokkesprongen van

Klapstuk investeert in jongeren • 13 september 1991
Zonder de studio zou de programmatie van nieuw werk van De Herdt, Stuart, Valenciano, Oei en O'Connor onmogelijk geweest zijn...Als orgelpunt is er de Europese première van Ottone Ottone van Walter Verdin, een video naar de voorstelling van Anne-Teresa De Keersmaeker...Als "ankerpunten" vermeldt Verbergt werk van Anne Teresa de, Keersmaeker (Achterland) en Jan Fabre (Sweet Temptations). Nieuwe impulsen uit het buitenland komen van Mudances uit Barcelona, Sagna uit

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
maken van een uitgelezen selectie van enerzijds een paar toonaangevende choreografen - Anne Teresa De Keersmaeker en Jan Fabre - en anderzijds meerdere danskunstenaars waarbij, samen met de artiest, de...En dan is er Fabre, De Keersmaeker en de Ottone Ottone-video, die daar ver bovenuit steken...Het kan best zijn dat Bruno houdt van dat soort van esthetiserende, gladde, zachte voorstellingen - waarin nooit iets van de grauwheid van een Fabre of een De Keersmaeker om de hoek komt kijken - maar

Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
JOHANNE SAUNIER Anne Teresa de Keersmaeker werkte voor de realisatie van de video's weer samen met Walter Verdin, die vroeger al een briljante registratie maakte van de operabewerking Ottone...De song zelf vertelt het verhaal van een man die op zijn drugdealer wacht). Onverwacht duiken ook weer elementen op van eerdere voorstellingen van De Keersmaeker: plots zie je de pruik van Medea uit...En hier maakt De Keersmaeker op een bijna opzichtige manier gebruik van de kracht van de scène om de eenvoudige armzwaaien die ze synchroon, als seingevers, uitvoeren, om te werken tot een ritueel

Ritsema houdt krachtige taal van Muller in... • 21 januari 1992
Het is het verhaal van drie mannen, de "zoon van een slavenhouder" Debuisson, de zwarte Sasportas en de Bretonse boer Galloudec die in opdracht van een zekere Antoine, een leider van de revolutie...De regie vermijdt ook de reduktie van het stuk tot de burgerlijke tragiek van mensen die voor een verscheurende keuze staan tussen bij voorbeeld trouw aan een ideaal en lijfsbehoud...De Keersmaeker een andere Müllertekst, Medeamaterial aanpakte, als een radikale onderdompeling in de hevige emotionaliteit van de tekst

Broer en zus De Mey brengen staalkaart... • 23 januari 1992
Zijn eerste kompositie, in samenwerking met Peter Vermeersch, was de muziek voor Rosas danst Rosas, een veelbesproken koreografie van Anne Teresa De Keersmaeker uit de periode waarin Michèle Anne De...Niet omdat hier grenzen verlegd werden, maar omwille van de bewonderenswaardige efficiëntie waarmee vanuit de teatrale situatie (drie tafeltjes op de scène en een opgehangen bandrecorder met maar één...herinneringen, grappen, losse bedenkingen verdrijven de tijd die onherroepelijk verloopt, zoals de tape op de grond aangeeft

Rosas plaatst in "Erts" oude tema's in... • 7 februari 1992
BRUSSEL -- Erts, de nieuwe kreatie van Rosas, in een koreografie van Anne Teresa De Keersmaeker, herneemt tema's en beelden uit de twee vorige voorstellingen...De bekende elementen en de vertrouwde bewegingstaal van De Keersmaeker worden echter in een totaal nieuw scenisch verband gebracht...Dat maakte de voorstelling houteriger, mechanischer dan bij voorbeeld de eerste voorstellingen van Stella, die uitblonken door de persoonlijke manier waarop de danseressen toen tastbaar aanwezig waren

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
Naar aanleiding van de voorbije herneming van Rosas danst Rosas, de kreatie van Erts en de komende herneming van Achterland, hadden we een gesprek met koreografe Anne Teresa De Keersmaeker...Gekodeerd kijken is zeker binnen een opera-milieu een veel voorkomende houding; de benadering van het stuk grijpt vaak, mede door de logheid van het apparaat en de geweldige kosten, naar voor de hand...Al de stukken die ik de laatste jaren gemaakt heb, zijn geboren uit een direkte relatie met muziek: Ligeti voor Stella, het 4de strijkkwartet van Bartok voor Bartok/aantekeningen... Ze hebben zich

De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens • 1 april 1992
Rosas heeft de stap gezet van 'klein' naar 'groot'. Erts is de eerste produktie als huisgezelschap van de Munt en wellicht ook een nieuwe stap in het oeuvre van Anne Teresa De Keersmaeker...De relatie met een groot produktiehuis als De Munt, met totaal andere werkwijzen, ver van de onderzoekende en tastende manier van werken van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, zou het proces van...eerder voor de registratie van Ottone, Ottone met De Keersmaeker werkte, werd een videobeeldenbank van de dansers gemaakt

Dans wikkelt zich om muziek in "Mozart/Koncertaria's" • 1 augustus 1992
De uitdaging om een kruisbestuiving te bewerkstelligen tussen live-muziek, met Philippe Herreweghe als dirigent, zang en de koreografie van Anne Teresa De Keersmaeker gaf, ondanks de hitte en een...De uitzonderingen en variaties, de haperingen en stijlbreuken waar het lichaam plots zijn beheersing en afstandelijkheid verliest, geven de emotionele kleur en nuance en verbinden de muziek in een...Daarmee is nog een belangrijk facet van de voorstelling aangeraakt: in de zorg voor de dans blijkt ook een ontzettend respekt voor de muziek

"Fase" van Rosas ontroerend • 16 november 1992
BRUSSEL -- Op verzoek van het Holland Festival waar zij komend seizoen de centrale koreografe is, hernam Anne Teresa De Keersmaeker Fase-four movements on the music of Steve Reich van 1982, in de...Je ziet terug de heftigheid, de fysiek uitputtende wentelingen rond haar as waarmee ATDK in Violin Phase de cirkelomtrek aftast en tenslotte over de diagonalen naar het midden toekomt...De kleine energetische verschillen tussen beiden, het iets meer staccato schokken van De Keersmaeker tegen het iets meer vloeiend wiegen van de Mey, de licht verschillende artikulaties van de handen