35 document(en) met "Dunoyer de" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
En hier maakt De Keersmaeker op een bijna opzichtige manier gebruik van de kracht van de scène om de eenvoudige armzwaaien die ze synchroon, als seingevers, uitvoeren, om te werken tot een ritueel...Omdat ze dan ook nog enkel als groep van betekenis zijn, gaven de stukken met de mannen de indruk vooral entr'actes te zijn tussen de scènes met de vrouwen...dagen in de Hallen werd er druk gesleuteld aan de volgorde van de muziek, aan de keuze van het videomateriaal en aan de opeenvolging van de verschillende choreografieën

De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens • 1 april 1992
De houding van de dansers en de globale opzet wachtten toen als het ware op de confrontatie met een publiek om de werking van het gebeuren scherp te stellen, precies op de manier waarop vertoon...Ze speelt samen met Vincent Dunoyer maar eigenlijk communiceert ze nauwelijks met hem, maar met de registrerende camera, en dus onrechtstreeks met de kijker...Bij elk verhaal dat ze fantaseert, kijkt ze naar de camera om het effect te meten, bij elke conversatie met Dunoyer laat ze naar de camera blijken hoe wij moeten denken dat zij denkt over wat hij zegt

Rosa, Erts en Mozart: driemaal Rosas • 5 februari 1993
De BRTN bijt de spits af met de uitzending van "Rosa", een film van Peter Greenaway op basis van een koreografie van Anne Teresa De Keersmaeker op muziek van Bartók...De film is merkwaardig omdat hij maar één camerastandpunt heeft: de beeldkompositie wordt volledig bepaald door de wand van de koncertzaal van de Gentse Opera van Roelants...De grote struktuur van de voorstelling, met enerzijds muziek van Schnittke, Webern, Beethoven en Berio en anderzijds fragmenten uit Williams' A streetcar named desire, vertolkt door Vincent Dunoyer en

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
Fumiyo Ikeda vormt een spil in de dans die zich ontwikkelt, met de strakke, bijna gebeeldhouwde pose die ze aanneemt tussen Marion Levy en Vincent Dunoyer, die met een flitsende breakdancemotoriek...Een solo van Vincent Dunoyer bijvoorbeeld herneemt, met een stilering die zeer nauw tegen musical- en tapdansesthetiek aanleunt, het fragment in Achterland waar hij wat onhandig de aandacht van de...het tempo en de relatieve onbeslistheid van de bewegingen zit een groot contrast met de perfekt getrainde, soepele lichamen van Saunier, Levy en Dunoyer, die ook heel wat leniger zijn dan Ikeda

De Keersmaeker danst en kijkt toe :... • 6 september 1994
De komische, jongensachtige branie van Vincent Dunoyer, de ingehouden sensualiteit van Johanne Saunier en de watervlugge motoriek van Marion Levy worden binnen de danspartijen tegen elkaar uitgespeeld...Af en toe gaat De Keersmaeker aan de rand van de scène toekijken hoe het spel zich ontrolt: het zijn ommenten waarin plots een melancholische onderstroom van het dansplezier aan de oppervlakte komt...Ook voorbij de betovering van de scène en de beperkingen van de dansers

Schaduw van drie coryfeeën kleurt solo op... • 22 april 1997
Doorslag In de drie gevallen is de manier waarop Dunoyer op scène staat, de bewegingstaal die hij gebruikt, hem allerminst "eigen". De korte solo Carbon die hij ontwikkelde met Steve Paxton...Maar elders schemert de explosieve kracht van de choreografe zelf door: de plotse stamp met de volle hiel, de monstering van het publiek, het langzaam inlopen voor de muziek inzet...tegenstelling tot de bescheiden voorstelling van Vincent Dunoyer raakt alle concentratie op de werkelijkheid van de scène hier bedolven onder effecten

Een opbod aan solo's • 24 september 1997
Daarnaast is er de Rosas-productie met drie danssolo's door Vincent Dunoyer, gechoreografeerd door onder anderen Anne Teresa De Keersmaeker...De structuur van de voorstelling is zo als het ware een metafoor voor de structuur van het festival: een opbod aan solo's." "Belangrijk is wel dat we in dit festival ook de moderne dans niet als...De improvisatie staat tussen de Balanchine-voorstelling en de reeks nieuwe solo's in, ook weer als een wedstrijd tussen verschillende dansers, afkomstig van De Keersmaekers P.A.R.T.S

Lawine van dansvoorstellingen • 24 februari 2000
Lawine van dansvoorstellingen BRUSSEL -- PARTS en Rosas grijpen het openingsweekend van Brussel 2000 aan om de hectische activiteit in hun gebouwen aan het publiek te tonen, onder de titel...Dit weekend is er ook gelegenheid om de derde fase van de uitbreiding van de werkhuizen van Rosas, ontworpen door Paul Van Aerschot, te bezoeken...opzichten de opvolger van de Mudra-school van Maurice Béjart voor dansers en choreografen

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Dunoyer is nergens te bekennen als Michael Weilacher aan de gong en Alexandre Fostier aan de tapes Deus ex Machina van David Tenney uitvoeren, een compositie waarin een eerste gongslag geleidelijk...De brute versnijding van het mooie lichaam van Dunoyer laat echter ook een tweede, 'oude' lezing toe: de objectieve blik van de camera toont de schone schijn van het lichaam dat echter in wezen niets...Een echt objectieve en ook laatste interpretatie van deze performance is dan ook dat het beeld waarin Dunoyer met het cameraatje op de treinsporen speelt een zinnebeeld is van de manier waarop de

Wat de camera niet kan onthullen • 7 november 2000
De haast kale eenvoud dwingt je om de ambiguïteit van het kijken naar dansende lichamen, en de ambigue betekenis van die lichamen zelf te onderkennen...Het onwennige en verbaasde applaus bij afloop zal, in het tweede deel van de voorstelling, de klankband vormen voor een reeks pijnlijk traag uitgevoerde lichaamsexercities van Dunoyer...Het lichaam in de filmopnames wordt door de verbrokkeling ook zinnebeeld van de vergankelijkheid van lichamelijke schoonheid

Nieuwe dansrichtingen verkiezen concept boven verhaal of... • 28 november 2000
de wereld van de dans lijken het verhaal en de vorm het veld te moeten ruimen voor een meer conceptuele benadering...de jaren negentig consolideerde zich -- met bij ons Rosas (Anne-Teresa De Keersmaeker), Wim Vandekeybus en Alain Platel -- een model van theaterdans dat de nadruk legde op het verhalende en de...Experimenten van de aankomende generatie bouwen klaarblijkelijk voort op verworvenheden van de postmoderne dans van de jaren zestig

Hoghes strijd • 5 december 2000
Meinwärts" was een statement: langdurig toonde hij het publiek zijn gebochelde rug, zodat het zich ongemakkelijk bewust werd van de kille manier waarop we de wereld indelen in gepast/ongepast...bloeiende carrière in 1942, op de vlucht voor de nazi's, de dood vond in een Zwitsers (!) interneringskamp...Hij rondt de week af met de herneming van zijn "Lettere Amorose", waarin hij met beeldend kunstenaar Luca Giacomo Schulte liefdesbrieven van allerlei slag voorleest, o.a

De sixties zijn dood, leve de sixties! • 29 december 2000
Haar improvisaties in besloten groep waren balsem voor de ziel, maar de angel was uit het werk...Voorlopig minder zichtbaar is de nieuwe koers van de Beursschouwburg...Hoe sterk die drang is, blijkt uit het werk van bekende en minder bekende choreografen die het beeld van de dans ook bij ons bijspijkeren, zoals Christine De Smedt, Meg Stuart, Charlotte Vanden Eynde

Alleen met twee • 19 september 2001
Ik had wel een massa materiaal ontwikkeld met Sarah, maar wist niet meer wat aan te vangen'. Het noodlot dwong Dunoyer dus om terug te keren naar de vraagstelling die aan de basis lag van het...Het twijfelende applaus van de kijkers wordt nu, door het 'tape-delay'-systeem, echter de klankband voor de dans van Dunoyer...De dans eindigt met een spel tussen Dunoyer en een voorwerp dat haast ongemerkt de hele tijd op het podium stond: een wagonnetje op speelgoedrails, geladen met een metalen doosje

Nieuwe danswerkplaatsen gevraagd • 10 november 2001
Koen Kwanten: Hoe groter de huizen, hoe geringer die reflectie zelfs is. De werking van kunstencentra lijkt op dit ogenblik vooral gedicteerd vanuit de programmatoren...Startsubsidies Een choreografe als Trisha Brown heeft zich inderdaad in de jaren zeventig, na haar experimenten uit de jaren zestig, bekend tot de klassieke voorstellingsformule, in hoofdzaak...Laermans: Vergelijk het met de situatie in de letteren of de wetenschappen

De eigenzinnige kijk vanvrouwelijke choreografen • 15 december 2001
Videast Karim Zeriahen registreert de vogels in de kooien tijdens de voorstelling, zodat hun uitvergrote activiteit een tegengewicht vormt voor de dans...Onlangs presenteerde ze in de Gentse Vooruit #2, met naast haar eigen werk bijdragen van Vincent Dunoyer en Thomas Hauert, aangevuld met een filmfragment van Thierry de Mey (Musique de tables), een...Als Towle een solo van Vincent Dunoyer reconstrueert, dan lijkt het, hoewel hij de bewegingen exact reproduceert, alsof het om een totaal ander werk gaat

Seething cauldron -- dance in Brussels • 1 januari 2002
Since then, names such as De Keersmaeker, Fabre, Vandekeybus have become famous all over the world...Anne-Teresa de Keersmaeker was one of the first people to realise this. She is now resident choreographer at De Munt, the National Opera, just like Béjart before her...Now, the tone is set by artists such as Jérôme Bel, Boris Charmatz, Xavier Leroy, Thomas Plischke, Vincent Dunoyer and, of course, Meg Stuart, who is an important bridge between the two generations

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
De kosten van voorstellingen en de maatschappelijke plaats van de dans hebben deze discipline lang vastgespijkerd op een bestaand ‘format’. Het was tegen de gekunsteldheid en de institutionele...Het meer bescheiden oeuvre van Vincent Dunoyer , die ooit werkte voor belangrijke compagnies als Rosas en Ultima Vez, benadert op dezelfde wijze de strategische scherpte die de betere beeldende kunst...De meest ‘politieke’ onder de hedendaagse choreografen, die op de meest expliciete manier verder werkt op de context en het historisch kader waarin de kunstenaar opereert, is zonder twijfel Thomas

Anne Teresa De Keersmaeker • 1 januari 2002
Darum könnte eine rein formale oder technische Analyse des Werks von De Keersmaeker zu dem verkehrten Schluss kommen, dass es nicht eine, sondern mehrere De Keersmaekers gibt...Genieten van verandering", ein Interview mit Pieter T'Jonck in: Etcetera 67, März 1999 2 "De totale Podiumkunst van Rosas - I said I, Rudi Laermans in: Etcetera 68, Juni 1999, S. 65 3 "De...vechtlust van een kwetsbare", Interview mit Klaas Tindemans und Peter De Jonge in: Etcetera 9, Januar 1985, S. 19 It is not the ultimate goal of the choreographer Anne Teresa De Keersmaeker to develop her

Een androgyne choreografie • 9 januari 2002
Op bepaalde momenten resulteert dat, aldus de choreograaf, in een 'gestuele androgynie'. In deze nieuwe versie vervagen zo de oorspronkelijke motieven, zowel de verwijzingen naar Faust als die naar de...de vrouwelijke versie wordt het werk nu uitgevoerd door de Italiaanse danseressen Shaula Cambazzu en Ines Cera...de mannelijke nemen de Italiaan Mirco Visconti en de Belg Ken Hioco de honneurs waar