18 document(en) met "Golf-oorlog"


Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
Uitgangspunt voor het stuk is Ibsens idee over het huwelijk als een voor de vrouw vernederend instelling, dat in Shaws tijd in Engeland een golf van opschudding veroorzaakte

Koreograaf Galotta wil uit getto breken • 27 april 1990
Het ziet er nu naar uit dat van de hele golf nieuwe dans maar weinig zal overblijven, en dat de ruimte om iets te doen ook steeds kleiner wordt

Akteur Frank Vercruyssen creëert authentiek moment • 31 augustus 1991
klankbandjes met CNN-berichten over de Golf-oorlog horen, en in het licht van het voorgaande komt de bespottelijke ernst, het onmogelijke van de patriottische retoriek, het onwaarschijnlijke ook van de wijze

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
Er wordt ook gepeild naar de redenen waarom deze eerste "golf" geen navolging kreeg na de tweede wereldoorlog

Dansen aan de rand van Europa: Vlaming... • 30 december 1998
Heel Lissabon is onnadrukkelijk prettig: de golf van stadsverfraaiing heeft deze stad nog niet bereikt

Springdance legt link tussen nu en sixties:... • 12 april 1999
Het leidde destijds de "Vlaamse golf" in Nederland in, met Jan Fabre, Wim Vandekeybus en vooral Anne Teresa De Keersmaeker...de jaren '90 zie ik een nieuw elan, vergelijkbaar met de opbloei halverwege de jaren '80 van de Franse theaterdans en de "Vlaamse Golf". Een choreografe als Meg Stuart kan model staan voor deze nieuwe

Niets wordt opgelost • 7 november 2001
Allemaal heel politiek correct volgens het boekje van de tweede feministische golf, maar geef mij dan toch een klein Lara Croftje, dat niet 'aanvaardbaar' is. Ik heb ook een hekel aan het fantasma van

Dubbelluik vanThierry Smits • 5 maart 2003
Dis-figure Study' ontketende een golf van voorstellingen waarin het lichaam getoond wordt als een onkenbare verzameling brokstukken

Vlaamse golf, tweede versie • 7 juni 2003
Vlaamse golf, tweede versie In de jaren 80 had iedereen de mond vol over een 'Vlaamse golf', jonge regisseurs die Noord-Nederland veroverden met een nieuwe theatertaal...Twintig jaar later kan je weer van zo'n Vlaamse golf spreken, alleen blijft het nu niet bij een verovering van de Nederlanden

De apocriefe middeleeuwen van Jan Fabre: PODIUM... • 20 augustus 2003
Ik probeerde de stakers duidelijk te maken dat een festival als dit een platform voor de schoonheid is. Het is een van de laatste plekken in Europa waar je, in de huidige golf van conservatisme, als

Vele pigmenten • 24 januari 2004
ISBN 90-5544-458-8 (tijd) - De Vlaamse podiumkunsten genieten, sinds de zogeheten 'nieuwe Vlaamse golf' in de jaren tachtig, een uitstekende faam...Die golf, dat waren mensen als Anne-Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre, Lucas Vandervost, Luk Perceval, Jan Lauwers, Jan Decorte en anderen: zij zorgden in de jaren tachtig voor een grondige vernieuwing

Op komst Podiumkunsten • 9 september 2004
Die lag mee aan de oorsprong van de golf van jonge choreografen die in de jaren 80 ons land overspoelde

'Het gaat erom de afstand tussen acteur... • 11 december 2004
De Actie Tomaat vond plaats tijdens de contestatie-golf van mei 68

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Wagner daarentegen overspoelt het publiek met een golf van esthetisch gevoel om een quasi-mythische gemeenschap van gelijkgestemden te stichten

Een lastig label: Reacties van Guy Gypens... • 1 februari 2005
Behalve de al genoemde Sacre behoort zeker ook Merce Cunningham, het werk van de Judson Church en dus ook de recente golf van 'nieuwe dans' tot die stroming

Dans en paranoia: Aantekeningen bij Klapstuk #11... • 1 februari 2005
Vanuit mijn gezichtspunt was het op dat ogenblik, net wanneer een uitzonderlijk krachtige golf van nieuwe dans op het toppunt van zijn kracht was, immers een haast bizarre keuze om achterom te kijken

Icoon voor de kust van Knokke: Spectaculaire... • 26 september 2005
Dat wordt opgevrolijkt door een bekleding die als een grote golf over het gebouw spoelt

CONCRETE ABSTRACTIE: DANS • 1 januari 2006
Ze drijven mee op de golf van 'symbolistisch' theater dat geen verhaaltje meer wil vertellen maar een 'verborgen' waarheid of werkelijkheid wil tonen