22 document(en) met "Steen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"Ishi-no-hana", bijna perfekte, maar weinig zeggende voorstelling • 19 oktober 1989
Bovendien, een groep die een professionele, perfekt afgewerkte en erg mooie voorstelling bracht: Ishi-no-hana of Bloem van steen

"Het kind van de smid", spannende tocht... • 24 december 1990
De patos en de subjektieve invalshoek zinderen nog lang na; je moet een hart van steen hebben om niet gepakt te zijn door de jongensachtige romantiek van het verhaal

Droeve wereld met een sprankeltje hoop :... • 22 september 1995
Daardoor zijn vreemden, zelfs islamitische gebedszangen, niet de steen des aanstoots die ze elders wel kunnen zijn

Klapstuk '95 biedt zuiver dansfestival van jonge... • 20 oktober 1995
De beelden lijken zich aan de brute materie te ontworstelen, zoals bewegingsvolle beelden die uit de ruwe steen tevoorschijn komen

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Door de heldere, maar zoekende, omschrijvende formuleringen heen blijft de aanleiding voor het experiment, de 'steen des aanstoots' die de tekst uitlokte, tastbaar...Steen des aanstoots is hier de lastige vraag naar het onderscheid tussen 'echt' en 'kitsch': een onwaarschijnlijk groot struikelblok in de hedendaagse discussie over bijvoorbeeld kunst...als 'ondergaan, dragen, geduldig en gelaten'. 'De waardigheid van deze ouderdom is niet afgeleid van steen

Als spreken tot niets leidt: Pieter T'Jonck... • 1 maart 1998
Alle personages zijn, met uitzondering van 'de kleine' Jan Steen, dik tot zeer dik...Door die dronkenschap komen uiteraard allerlei verdrongen driften en frustraties boven, die steeds minder geschikt blijken voor de 'kleine' (een briljante Jan Steen, de enige graatmagere figuur in dit

Pierre Droulers zet dansers in matrix • 27 mei 1998
Het principe hier is dat van de matrix, het cement dat steen- korrek aaneenüjmt tot een mooi oppervlak, waarbij de aan- dachtige toeschouwer hier en daar het uitzonderlijk

Minder wordt meer (of te veel): Het... • 15 oktober 1998
merkwaardige uitzondering: hoeveel marmer en steen werden verwerkt in de Sint-Pieters in Rome zal nooit ontbreken in een gidsje). Dat is vreemd eigenlijk, want vóór alles gaat het in het bouwen uiteraard om het

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
van steen

"Drumleraar" wordt tijdsdocument • 22 september 1999
Paula en Raymond (Jan Steen) veranderen dan in een oogwenk van personage

Toneelregie in het verkeerde register • 11 januari 2000
Regisseur Jan Steen probeert Marijke Pinoy ook om te toveren tot zo'n personage...De regie gaat hier zwaar in de fout: Pinoy is een actrice die excessiviteit á la Almodóvar niet kan tonen in het register dat haar opgedrongen is door Jan Steen

Werken Stuc/Klapstuk gaan van start • 13 september 2000
Werken Stuc/Klapstuk gaan van start LEUVEN -- Kunstencentrum Stuc/Klapstuk legde gisteren de eerste steen voor zijn nieuwbouw

De teloorgang van een familie • 8 september 2001
Het beeld dat mij voor ogen stond is Sisyphus, die steeds weer dezelfde steen de berg opduwt...denken gauw dat je zo snel mogelijk moet herbeginnen als de steen weer eens naar beneden rolde...Camus, die ik citeer, keerde die gedachte echter om: als de steen beneden is moet je alle tijd nemen om de berg af te gaan

Het lichaam in beeld en beweging • 13 maart 2002
Deneys citeert Michelangelos beroemde uitspraak dat het beeld reeds in de steen vervat is, en men enkel het overbodige moet weghakken

Het vreemde van en in de cultuur • 11 mei 2002
Steen). De intrige voert zo tot de moord op Brittanicus, en luidt het begin in van een staatkundige en relationele chaos...Enkel Griet Debacker en Jan Steen slagen er min of meer in de taal van Racine aan te wenden als een instrument om de dubbelzinnige verhoudingen en maskerades aan het hof te verhelderen

De steen van Rosetta • 19 februari 2003
De steen van Rosetta De Brigitinnenkapel is sinds enkele jaren bevorderd tot 'Centrum voor de Hedendaagse Kunst van de Beweging en de Stem van de Stad Brussel'. Een hele mondvol voor een...De steen van Rosetta geldt als de centrale metafoor voor de wijze waarop ze dat doet

Performer Niels Radtke Klein brengt voorstelling met... • 5 november 2003
Bij klankopnames daarvan merkte ik dat de geluidsgrafiek dezelfde vorm aanneemt als het gebergte waar de steen uit voortkomt

'Net uit chaos ontstaan nieuwe structuren': Grondleggers... • 27 januari 2004
Als je een steen opneemt, leert die steen je hoe ermee om te gaan...Die steen manipuleren is zelfs een eerste vorm van dans

Theater • 15 april 2004
Theater Theater Mijn kouwe steen Raamtheater op 't Zuid Antwerpen In 'My zinc bed' van David Hare krijgen we een inkijk in het doodgebloede huwelijk van de computerhandelaar Victor...Julienne De Bruyn regisseert het stuk als 'Mijn kouwe steen' bij het Raamtheater, met op de set de spelers Chris Bus, Jef Demedts en Hans Ligtvoet

Een trap in de kont van het... • 30 juli 2004
Cruciaal hier is de subieme scenografie van Annette Kurz: een hoge stapeling van platen blauwe steen omringd door lege flessen en glasscherven die de speelruimte reduceert tot een strook van zowat