183 document(en) met "acteurs" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Daar lig ik vaak met acteurs mee in de clinch...Doorkabbelen In het recente interessante theater worden de acteurs meer betrokken bij het dramaturgische werk, ze voltrekken mee de tekstanalyse, waar hen vroeger veel meer - formele - opdrachten...Acteurs willen wel eens de neiging hebben zichzelf belangrijker te vinden dan de tekst

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
Ongebruikelijk, niet alleen omdat alle acteurs regisseurs waren, maar vooral door de wijze waarop ze hun tekst debiteerden, alsof ze nog aan het zoeken waren wat er nu eigenlijk in de tekst te lezen...Ze gebruiken wat er is, de mimiek, de manier van bewegen, het lichaam van de acteurs, en als dat zo uitkomt worden die aangewend om iets aan te strepen in de tekst...Het gegeven van "The Sunshine Boys" is flinterdun: twee vaudeville acteurs zijn elf jaar voor het stuk begint uit elkaar gegaan, en worden nog eenmaal gevraagd om samen op te treden

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
De voorstelling opent met de scène waarin Hamlet een aantal acteurs die op bezoek zijn om hem af te leiden van zijn waanzin, het verhaal van de moord op zijn vader laat opvoeren; in het...oorspronkelijke verhaal moet deze opvoering een onthullende functie krijgen: "the play’s the thing wherein/I’ll catch the conscience of the king". Maar zijn eigen gedrag en het cabotineren van de acteurs ondergraaft

Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Desondanks zijn dit vakkundige en soms inventieve acteurs, wat hier en daar in zang en beweging blijkt

Wooster Group toont replica van de turbulente... • 9 oktober 1986
het derde bedrijf zien we een reconstructie van een repetitie voor het tweede bedrijf terwijl alle acteurs onder invloed van LSD waren

Ivo van Hoven ensceneert "De Bacchanten": Euripides... • 27 februari 1987
Als gezelschap wordt AKT, de groep waar Van Hove de leiding van heeft, op de affiche vermeld, maar verscheidene acteurs van "De witte kraai" werken mee aan deze productie...Hoewel die acteurs hun medewerking toezegden vooraleer het fusiegezelschap "De tijd" werd opgericht, geeft Van Hove toe dat deze voorstelling zowat een bruggenhoofd is naar het nieuwe gezelschap

Tweede keer, goede keer.: "Trilogie van het... • 7 juni 1988
De energieke en volslagen onbevangen manier -- het is misschien een eigenaardige uitdrukking - waarop de acteurs omgaan met de larmoyante teksten vol geleuter en intellectuele prietpraat, de manier...Natuurlijk valt er heel wat af te dingen op de concrete uitwerking van een en ander, en zou er nog behoorlijk wat kunnen geschaafd worden aan de acteurs en regie...Evenwel blijken enkele onbekende mensen zich te ontpoppen tot zeer verdienstelijke acteurs, oa

Blauwe Maandag Compagnie doet Tsjechov eer aan:... • 4 november 1988
zijn ontevredenheid: het zijn drie rollen waarin een aantal kenmerken van de acteurs bijzonder handig geëxploiteerd zijn, zonder dat het triviaal wordt...Maar naast deze drie bekende acteurs spelen ook heel wat minder bekende acteurs mee en het stuk is zo evenwichtig opgebouwd dat de drie hogervermelde zwaargewichten Peter Van Den Begin (Treplev), Els...de ultieme confrontatie Treplev-Nina werken regie, lichtregie en de overdreven inleving van de acteurs hard samen om er werkelijk goedkope melodramatiek van te maken, waardoor in laatste instantie de

"De linkerhand van Meyerhold" van Karst Woudstra... • 13 maart 1990
Bij deze voorstelling is het genoeg je geloof een minuut op te schorten om te zien dat er niets gebeurt tussen de acteurs dat niet al op voorhand vastlag dat ze geïsoleerd van elkaar met hun tekst

Acteurs spelen zichzelf in "Transformatie compleet" • 22 april 1991
Zo nemen we het bijvoorbeeld niet gemakkelijk dat acteurs er zo maar zijn zonder een verhaal of een dragende gedachte...Dat mensen ook zó interessant kunnen zijn, wil er bij ons niet in. Die aandacht voor het concrete, onmiddellijke van acteurs is sinds Verwanten nochtans een van de constanten in Paul Peyskens' werk...Betrapt Omdat de acteurs de tekst niet zelf schreven ontstaat op de scène een paradoxale situatie

Akteur Frank Vercruyssen creëert authentiek moment • 31 augustus 1991
Als je binnenkomt lopen beide acteurs geagiteerd rond

"Exiles" een verhaal van wanhoop en wellust:... • 12 november 1993
Vooraf werd van het nieuwe stuk een nieuwe vertaling gemaakt door Joyce-specialist Geert Lernout; in verschillende leessessies werd de vertaling in samenspraak met de regisseur en de acteurs verder...Je krijgt het gevoel naar een verbale bokswedstrijd te kijken, zo sterk investeren de acteurs in de gemene uppercuts en slagen onder de gordel die ze elkaar toedienen

"Modern Nature" portret van naoorlogse generatie • 6 december 1993
De titel "Modern Nature" verwijst naar die passie, maar je kan hem ook lezen als "moderne geaardheid". In de lezing die acteurs Kris Cuppens, in een regie van regisseur Rudi Meulemans, geeft van

Amerikaanse Droom op zijn Vlaams • 10 december 1993
Omdat het zo'n benauwde leefwereld is, is het feit dat Tristero alle rollen door slechts twee acteurs laat spelen geen bezwaar, eerder een troef; je beself al gauw dat de dialogen zelfs door één

Verhaal van virtuoos pianist • 15 december 1993
Hier en daar nemen de vier acteurs ook wel eens een extra rol voor hun rekening, om een historische gebeurtenis te belichten in Goulds leven, zoals de ontmoeting met von Karajan

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Etcetera: Kan je zeggen dat veel pas afgestudeerde acteurs voorlopig wat klussen klaren, in de hoop zo snel mogelijk in een of andere TV-serie aan het werk te kunnen

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
het ancien régime waren kostuums en taalgebruik van acteurs nauwelijks te onderscheiden van de opsmuk en handelwijze in de straat, ongeacht de periode waarin een stuk speelde

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Maar dat leidt zelden tot goed-praten of recht-schrijven wat de regisseurs of acteurs verkeerd of krom hebben gemaakt...Vervolgens refereert ieder jury-lid aan het stuk, het materiaal, aan de regisseur het ontwerp, de acteurs...Acteurs en actrices krijgen altijd beeldjes, en ringen

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Als een soort aanfluiting of misplaatste grap, walsen de twee acteurs op het wijsje van De lustige weduwe van Strauss (dat Beckett op een zeer ironische manier twee maal inzet in zijn stuk) tenslotte...Dit is een definitieve afgang, nadat de twee acteurs, Lamers op kop, al het hele stuk lang als olifanten door de subtiliteiten van de tekst gebanjerd hebben

Nova Zembla verveelt met "Play Strindberg" • 9 april 1996
actief in het leven te staan, voorbij het cynische commentaar". Het resultaat van deze diepzinnige gedachtegang van regisseur Luc Nys en zijn acteurs blijkt evenwel niets meer te zijn dan tweederangs...Anderzijds schijnen de acteurs echter geen ander register te kennen dan dat van de min of meer naturalistische uitbeelding van de innerlijke werkelijkheid van hun personage, volgens beproefde procédé