19 document(en) met "architecturale"


Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
Hij wijst op het verband tussen architecturale keuzes enerzijds en artistieke en maatschappelijke concepten anderzijds...De vraag is natuurlijk wat zo'n architecturale ingreep oplevert...De droom van een nieuwe belevingsgemeenschap, met een omweggetje langs of zelfs door een architecturale ingreep, is natuurlijk een oude modernistische droom

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
ghostwriter' van een architecturale en urbanistische onderneming die leidde tot een 'Culture of Congestion' Die liet de New-Yorkse architecten toe de verlangens van Manhattans collectieve onderbewustzijn een...tegenover moderniteit, niet enkel in zijn architecturale verschijning

Open Stad discussieert over cultuur en ruimte • 10 oktober 1997
Open Stad, een initiatief van Antwerpen 93, nam de uitdaging aan om nieuwe architecturale en stedenbouwkundige middelen te ontwikkelen die deze situatie moeten onderzoeken en van antwoord dienen

Zwerftocht langs glas en staal: Maarten Delbeke... • 22 januari 1998
Toch duiken in de media sporadisch wanhoopskreten op van somber ogende kenners, die ons op het hart drukken dat het met onze architecturale en stedelijke cultuur bijzonder pover is gesteld...Alsof we nog met een pennentrek een grandioos beeld kunnen oproepen van een toekomstige heerlijke stad, alsof "architecturale kwaliteit" iets is wat buiten kijf staat en objectief meet- of zichtbaar...Ga daar maar tegenaan staan met "architecturale cultuur". Je zou voor minder je pen in vitriool dopen

Virtuositeit op minimaal thema: Drumming van Anne... • 10 augustus 1998
Die uitgesproken "architecturale" trek wordt in 'Drumming' tot in het extreme doorgetrokken...Daar had je, om in architecturale termen te blijven, een bijna constructivistische reductie en strakke cadrering van de beweging, die als het ware opbokste tegen de dwingende leidraad van de muziek

Genieten van verandering • 1 maart 1999
meer architecturale termen, in The Lisbon Piece heb je een heel heldere architectuur, in Drumming krijg je een soort deconstructie, met ettelijke, tegenover elkaar verschuivende lagen

Nieuwe modellen voor artistieke werkruimtes • 1 februari 2000
En dat is mogelijk omdat hier over de essentie van de noden van hedendaags theater nagedacht is, in plaats van oude ideeën in een nieuw kleedje met veel architecturale (en dus ook dure) poeha te

Rosas & co. Tumult van kreten, scènes... • 20 mei 2000
De haast architecturale hand van Anne Teresa De Keersmaeker is herkenbaar

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
architecturale "cadavre exquis" als een wondere eenheid te werken...Daarin worden architecturale woorden en woordsoorten volgens bepaalde compositieprincipes tot zinnen aaneengevoegd

Een bloem uit de chaos • 3 april 2002
Terwijl vorige formele werken als 'Rain' of 'Drumming' steunen op een sterke architecturale vorm, lijkt de scène hier op een hemel of een dak dat naar beneden gestort is. De dansers vinden

Een festival naast het kunstenfestival • 8 mei 2002
Dit ruikt gevaarlijk naar architecturale gemeenplaatsen als geplooide oppervlakken en blobs die meestal niet meer zijn dan slecht verteerde verbeeldingen van theoretische concepten zoals Deleuzes pli

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
Omgekeerd hebben ook filosofen, schrijvers en wereldverbeteraars van allerlei slag altijd graag architecturale metaforen gebruikt om hun voorstelling van een ideale maatschappij aanschouwelijk te...Daardoor vertoont elke utopie, of het nu een literaire of een architecturale is, dezelfde formele kenmerken, die Eaton al bij Plato terugvindt

Spelen met gebouwen: Een sluimerend reservoir • 1 maart 2003
Maar zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van de kunstencentra in Vlaanderen aantoonde, heb je bijzonder weinig 'toegevoegde architecturale waarde' nodig om betekenisvol artistiek werk te tonen

Een laatste keer 'April me' • 10 september 2003
Terwijl vorige formele werken als 'Rain' of 'Drumming' steunen op een sterke architecturale vorm, lijkt het podium hier op een hemel of een dak dat naar beneden gestort is. De dansers vinden

B-architecten • 1 januari 2004
Terloops brengen ze meteen hun versie van Rem Koolhaas' cultboek S/M/L/XL - hét toonbeeld van architecturale mystificatie

Omstreden naslagwerk over architectuur • 10 januari 2004
nationale architecturale cultuur van de laatste twee eeuwen

Ongerijmde hartstocht: Rizzo in Wonderland • 1 januari 2006
Net zoals barok en maniërisme hier in hun architecturale of schilderkunstige verschijning nog zelden op veel waardering kunnen rekenen

'De school is de kerk, het theater... • 20 november 2006
De adder onder het gras is de 'D': wie zal borg staan voor het 'Design', de architecturale kwaliteit van de scholen...Met garanties voor architecturale kwaliteit staat of valt mijn rol

Mist spuiten • 1 januari 2007
Wel over hoe iets tot een architecturale 'hype' opgeblazen wordt