17 document(en) met "bewegingszin"


Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
Een van de dansers neemt een bewegingszin op, stap, stap, huppel, draai, sprong, stap, stap, bv

Fabres 'onvoltooide': Danssekties uit "Das Glas im... • 9 oktober 1987
Maar de bewegingen zijn deze keer niets anders dan een reeks klassieke "positions", gekombineerd tot een korte bewegingszin die een eindeloos aantal keren herhaald wordt

Trisha Brown Company fascineert op Klapstuk: Vier... • 29 oktober 1987
De dans ze[?] doorgaat ook doorlopend veranderingen in opzet, maar met een zekere systematiek waarbij telkens twee dansers samen een bewegingszin uitvoeren, en daarin gedoubleerd worden door een

Koreografe Trisha Brown te gast : Overzicht... • 9 november 1993
Het stuk duurt 18 minuten en bestaat slechts uit een bewegingszin...Alle aarzelingen die in mijn improvizatie slopen, zijn intakt, in hun volle duur, bewaard in de uiteindelijk vastgelegde bewegingszin...Later kreeg Brown de ingeving om de bewegingszin als leidraad in een improvizatie te gebruiken: "Op het ogenblik dat dansers precies weten wat ze gaan doen, sluiten ze zich op in hun lichaam, er

Fijnzinnig samenspel tussen muziek en dans :... • 23 mei 1995
Er zijn ook veel duidelijker begin- en eindpunten aan een bewegingszin

Magic & Dissolve • 20 november 1996
Bij Webern wordt er bovendien niet geïmproviseerd, maar met een vaste bewegingszin gewerkt

Virtuositeit op minimaal thema: Drumming van Anne... • 10 augustus 1998
Bij elke nieuwe strofe van het rijmpje over het mannetje dat niet naar huis wou, of het moest gedragen worden, herneemt zij een lange, ingewikkelde bewegingszin...Met de openingsbeweging van Just Before als inzet wordt met twaalf dansers een zuivere choreografie van precies een uur lang (!) opgebouwd, die dezelfde bewegingszin in eindeloze variaties en

Genieten van verandering • 1 maart 1999
Lisbon Piece werkte ik bijvoorbeeld samen met Elisabeth Corbett aan de vertaling van de oorspronkelijke bewegingszin naar het klassieke idioom

"Rain" maakt uit vele kleine dingen een... • 12 januari 2001
Het uitgangspunt is een lange bewegingszin die ook al voor In Real Time ontwikkeld werd...De geschiedenis herhaalt zich: eerder was Drumming al een herinterpretatie van een bewegingszin uit Just Before...Terloops, tussen de warreling van lichamen, zet Fumiyo Ikeda voor de eerste keer de bewegingszin uit die de spil van de voorstelling vormt

Café Onzekerheid: Werk van choreograaf Thomas Plischke... • 15 mei 2002
Plischke: 'Ons uitgangspunt was een lange, complexe bewegingszin

Lichaam in de ruimte • 12 juni 2002
Zo ontwikkelden we vanuit een bewegingszin een virtuele ruimte en een virtuele architectuur

Ernstig, maar niet serieus • 6 november 2002
De laatste keer dat ze de dans met de overjassen uitvoert, kan je er niet meer omheen: met haar blik fixeert ze keer op keer nadrukkelijk het publiek nadat ze haar ene lange bewegingszin heeft

De laatste 'Rain' • 2 april 2003
Het uitgangspunt is een lange bewegingszin die voor 'In Real Time' ontwikkeld werd...De basisstructuur van de dans is zo vanaf het eerste ogenblik tweemaal gegeven: beweging en tegenbeweging.Danseres Fumiyo Ikeda zet als het ware terloops een eerste keer de bewegingszin uit die de...Die bewegingszin zal in de loop van de voorstelling eindeloos herhaald, omgekeerd, gesplitst en gepermuteerd worden

Kunst, spektakel en navelstaren • 27 juli 2004
Erase-E(X)' herschrijft een klassieke bewegingszin van het Rosas-repertoire in het licht van het personage van Brigitte Bardot in Jean-Luc Godards film 'Le mépris'. Dit werk is een briljante

(meerdere artikels) • 24 november 2006
Ze geeft je een bewegingszin die je naar je hand moet zetten om ze vervolgens weer in te passen in het geheel

Het leven achter de foto's: Over Sister... • 1 juli 2007
dat schemerlicht speelt Dunoyer nu de dertig volgende dansfragmenten zonder onderbreking na elkaar, alsof het een nieuwe choreografie is. Het is één extreem lange, complexe bewegingszin, die de

Rosas danst zich in 'Sister' door 25... • 17 juli 2007
Eén extreem lange, complexe bewegingszin balt de ervaringen van 30 dansers, de geschiedenis van het gezelschap én die van Dunoyer zelf samen