13 document(en) met "breuken"


"Woont hier A. Hitler?" een open performance • 28 november 1986
de situaties die ze creëren, zetten ze het publiek dan nog vaak op het verkeerde been door in de eigen logika ervan abrupte breuken aan te brengen, die een eigenaardig soort spanning en suspens

Maatschappij Discordia met Kipphardtkomedie • 5 december 1986
Het procédé werkt op de duur dolkomisch, het in razende vaart afraffelen van de tekst, het frenetieke brilletjeswisselen en de plotse breuken in de voorstelling als er ingehaakt wordt op toevallige

Ritsema houdt krachtige taal van Muller in... • 21 januari 1992
Door hun afstandelijke houding, waarin ze als akteurs duidelijk herkenbaar blijven, geef je je gemakkelijk rekenschap van alle breuken in de tekst

Geslaagde proeven uit het danslaboratorium • 22 december 1992
Plotse ritmeveranderingen veroorzaken drastische breuken in de manier waarop je de dans begrijpt...Door de ongerijmde breuken in de voorstelling, die alleen verband kunnen houden met de grillige associaties van iemand die alleen met zijn eigen beeld bezig is, zich met zichzelf amuseert, komt dat

La chambre blanche zo diepzinnig als pompwater • 11 mei 1993
Die overgangen zijn bijna altijd breuken...Geen breuken die voortkomen uit een feitelijke impasse, een onmogelijkheid bij voorbeeld om door te lopen wegens de beperkte ruimte...breuken omdat het ene beeld het andere moet opvolgen

Magic & Dissolve • 20 november 1996
zonder die breuken

Meg Stuart grensverleggend • 26 april 1997
Nadrukkelijk, omdat de naden tussen de verschillende beelden echte breuken zijn, de beelden telkens een vrij korte duur hebben en soms uiterst verschillend van opbouw zijn

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
verschillen en breuken -- een levensgrote taalbarrière

Forsythes potpourri werkt desoriënterend • 2 juli 1999
Net zoals de stem van David Morrow, die luidop de seconden aftelt, het geheel opdeelt in tijdfragmentjes, al gebeurt dat niet zonder de nodige breuken

Vragen bij een verjaardag: • 22 september 2001
Een heftig verlangen om terug te gaan naar het onbezonnen, jeugdig plezier van dansen van voor de breuken die het vroege werk zo nadrukkelijk thematiseerde

Monstres sacrés in deSingel • 20 maart 2002
Al van in het begin van zijn carrière als klassiek choreograaf liet hij zich opmerken door onconventionele breuken en verdraaiingen in de klassieke ballettaal

Een bloem uit de chaos • 3 april 2002
De cesuur die ik voorstelde, ontkent inderdaad de vele lijnen en breuken die je in het oeuvre kan detecteren, maar dat neemt toch niet weg dat van een toenemende complexiteit in figuren en materiaal

Dans leidt tot alles • 10 september 2003
Voor hem zijn er geen breuken, hij kan alles met elkaar in verband brengen