73 document(en) met "ironie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Galotta brengt (laat) hoogtepunt op Klapstuk: "Daphnis... • 26 oktober 1985
Dit is ook geen romantische vertoning waar je in kan "zwelgen". De opvoering wordt getekend door een tedere ironie over de man-vrouw relatie, waarbij vooral de man "in zijn hemd gezet" wordt...Die ironie slaat af en toe ook over op de relatie tussen voorstelling en publiek...Opvallend is telkens weer hoe de vrouw ontsnapt aan de ironie van de voorstelling

Mannen van den Dam lichtvoetig én ernstig • 13 februari 1986
Deze ironie van het lot veroordeelt haar tot een leven als Max, of hoe, of wat...Dat decor geeft door zijn speelsheid aan het geheel een onderkoelde ironie, de versplintering ervan sluit perfekt aan bij de gespletenheid van de vrouw, de weergave van een zelfkant in het Duitsland

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
Dat laatste is moeilijk te zien omdat de dakstructuur door doeken quasi (volledig aan het oog onttrokken is. Het zal wel de ironie van de geschiedenis zijn dat een gebouw dat in zijn façade zo

Jürgen Gosch regisseert "Warten auf Godot" precies:... • 2 februari 1988
De ironie van het stuk zit dan ook grotendeels in de nuchtere, humoristische verwoording van een uitzichtloos heden zonder geschiedenis, zonder betekenis

Blauwe Maandag Compagnie doet Tsjechov eer aan:... • 4 november 1988
De voorstelling van de Blauwe Maandag Compagnie in een regie van Luc Perceval is bijzonder goed uitgebalanceerd en slaagt er goed in de melancholische ironie van het stuk recht te doen

Vroom verhaal maar stout teater: "O Boom"... • 10 oktober 1989
Met dat soort goedmoedige ironie tegenover de bijbelse tekst en de vrome afbeeldingen is de voorstelling doorspekt

Spelen met ruimte: "Lijn 9" op Klapstuk... • 12 oktober 1989
Een verhaal is er niet, Heestermans manipuleert alleen op een meesterlijke manier alle aanwezige ingrediënten van de situatie om te suggereren dat er een (sentimenteel) liefdesverhaal is. De ironie

Lach ermee, ja, lach ermee!: "Naar Vulvania"... • 15 december 1989
Als hij op het einde, op bevel van Sigrid Vinks, doodvalt op muziek van Lenny Kravitz' "Let love rule" heeft dat een ondoorgrondelijke ironie: je weet echt niet of hij dat nu leuk en psychedelisch

Acteurs spelen zichzelf in "Transformatie compleet" • 22 april 1991
Maar Peyskens heeft nog altijd de neiging -- zij het met veel ironie -- zijn kijk op de premissen van zijn medium af te bakenen

Julien Schoenaerts volgt Samuel Beckett nauwgezet • 1 oktober 1991
De ironie van de akteur, het feit dat hij nu eenmaal niet is wie hij speelt, kan je niet meer klakkeloos negeren

Portugese dansers met fantazie • 29 oktober 1991
de twee gevallen ook zie je dansers aan het werk die hun lichaam met fantazie en, zeker bij Camacho, een niet geringe dosis zelf-ironie bespelen...Soms wordt het allemaal wel net iets te veel, maar de ironie van de voorstelling kompenseert ruim dat gebrek

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
De leegte, het vertrekpunt van de klassieke theatraliteit kan je alleen bestrijden door circus of door ironie

Royaal Lyrisch • 1 januari 1992
Ondanks de weinig orthodoxe dansesthetica heeft het resultaat dan ook zonder een zweem van ironie iets oubolligs en zelfs belerends

Gallotta goochelt met teatertruuks • 22 februari 1992
Het zit dus voortdurend op de grens van wat kan, maar precies daar is Gallotta nu ook groots in. Hij schuwt de kitsch niet, maar verliest tegelijk nooit zijn (tedere) ironie

Duitse aktrice Edith Clever leest Nietsche, Bernhard... • 14 mei 1992
Af en toe is er een zekere ironie in de stembuiging te bespeuren, als Nietzsche nogal uit de bocht gaat met zijn denkbeelden over klimaat en intelligentie

Needcompany brengt Shakespeare gebald • 9 november 1992
De figuren, hoe verteerd ze ook zijn door hun passies, krijgen een juiste menselijke maat door een eigenaardige mengeling van medeleven, geamuseerdheid en ironie die hen een juiste menselijke maat

Guy Cassiers tussen kunst en schijnwereld: "Het... • 16 januari 1993
De ironie van de tekst, die haarfijn uiteenzet wat het werkelijke verhaal van de schipbreuk was en hoe Géricault dat manipuleert, wordt door Wijs en Roofthooft op een amusante manier alle recht

Maguy Marin aan herbronning toe • 5 maart 1993
Het sukses dat Marin oogst, heeft veel te maken met het verraad dat ze aan Becketts werk pleegt: het voortdurende uitstel van verklaring, de grondeloze ironie ervan, laat ze stollen tot een

Ron Vawter in de huid van twee... • 20 april 1993
Zo was hij bij voorbeeld een hevig tegenstander van de erkenning van de rechten van homoseksuelen in de jaren '70, hoewel -- en dat is de ironie van zijn leven -- hij privé wel aan zijn eigen

Foto-album van Herman Sorgeloos over Rosas • 15 juni 1993
Enkel de tekst van Eric de Kuyper geeft een blik achter de schermen, op de persoonlijkheid van Anne Teresa De Keersmaeker, met de hem eigen tedere ironie, terwijl de tekst van Marianne Van Kerkhoven