11 document(en) met "kulturele"


Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
Dat is een situatie waar je volledig afgesneden bent van je kulturele wortels en veroordeeld tot een dodelijke verveling

Prettig voorsmaakje van Italiaanse avant-garde: "Il ladro... • 29 november 1985
manipuleren van die kulturele erfenis, tot groter vermaak vajn het publiek

Soefistische mystiek als spektakel: "De konferentie van... • 16 december 1985
De bedoeling van Louafi: een Nederlands-Franse kulturele en interraciale ontmoeting rond het universele tema van de "Vogels". Daarbij worden verschillende teatrale technieken aangewend, o.a

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
LEUVEN -- De vage onrust over het kulturele klimaat in deze tijd, over de noodzaak om weer meer aandacht te besteden aan kultuur als noodzakelijke menselijke vorming, dateert niet bepaald van vandaag...gooi gedaan werd naar een konsistente analyse van wat er nu precies schort aan de kulturele vorming -- zij het dan vooral van universitairen -- en een blauwdruk van mogelijke alternatieven werd aangeboden...Waarom interesseren studenten zich niet meer voor avantgarde, voor filozofie, voor hedendaagse kulturele manifestaties tout court

Kantor tussen leven en dood: "Artiesten kunnen... • 23 oktober 1986
Het belang van dergelijk initiatief, en de moed om het op poten te zetten ondanks alle risico's, kan in de Vlaamse kulturele kontekst moeilijk overschat worden...Maar om te vatten hoe hij met zijn beelden, die putten uit een zeer gediversifieerde kulturele erfenis, en op een onnavolgbare manier de toeschouwer "pakken", heel diep doorgraaft in de menselijke

Sophocles knap vertaald naar Amerikaanse politiek: "Ajax"... • 25 mei 1987
op BRT-tv in het kulturele programma "Verwant": een gesprek tussen Elisabeth Lecompte en Peter Sellars

Nederlandse en Spaanse middelmaat op Klapstuk • 24 oktober 1987
Saez/Taba is een groep uit Barcelona, het kulturele centrum van Spanje sinds het verdwijnen van Franco

De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
Men kan aannemen dat regisseur Leon Van der Sanden het stuk in zijn tweede laag gelezen heeft als een metafoor voor de kulturele en morele chaos die het menselijk handelen de facto kenmerkt, en dat

Dood-vervelend: "Baa-de" door Tie Drie • 30 november 1988
Het multi-kulturele gezelschap Tie Drie maakt een hutsepot van diverse symbolen uit totaal verschillende sferen en denkwerelden

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
Het grote repertoireteater bestaat nog wel, maar afgezien van de plichtmatige bespreking ervan in de pers, komt het in kulturele kringen niet meer aan bod...De samenwerking met specialisten en kulturele organizaties gaan we niet uit de weg, integendeel

"Kartonnen dozen" op de planken • 22 september 1992
tal van kulturele centra en teaters tijdens de komende maanden