34 document(en) met "kunstwerk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"Les Survivants" blijft klapstuk van Gallotta • 19 oktober 1987
LEUVEN -- Dat een kunstwerk nooit herleidbaar is tot één benoembare interpretatie, is een bewering die vaak wordt aangewend voor werk dat de niet-ingelichte toeschouwer sprakeloos en vol onbegrip

"Julius Caesar" subtiel en zuiver in regie... • 3 oktober 1990
Het decor is deel van een groter kunstwerk van Jan Lauwers, maar werkt door de veelheid van interpretatiemogelijkheden erg sterk

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
De beoordeling ervan berust op de authenticiteit, de oorspronkelijkheid, de natuurlijkheid van het kunstwerk

Neuer Tanz-schimmen laten interpretatie open • 2 februari 1996
Zo betaamt het een kunstwerk natuurlijk ook

Oerschreeuw van Teshigawara bedolven onder effecten • 21 mei 1996
Daar was de scène bijna als een extra personage of een autonoom kunstwerk aanwezig

Perspectives after P.A.R.T.S. the first generation • 1 januari 1999
Belgium he has hooked up with Patrick Sterckx's Kunstwerk, which now promotes his interests

Perspectives après P.A.R.T.S. la première génération • 1 januari 1999
En Belgique, il établit des contacts avec Pagence Kunstwerk de Patrick Sterckx, qui défend maintenant ses intérêts

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Maar de abstracte constructie van een autonome toeschouwersblik die zich meet met het even autonome, eeuwige kunstwerk kan ook op minder voor de hand liggende, sluwere manieren geïnstalleerd worden...een simpele installatie brengt hij binnen het theater zelf de hele mythe van de autonome blik van de toeschouwer, die hoogte neemt van het autonome kunstwerk, aan het wankelen

'Wereldvreemdheid' van Patricia de Martelaere : Meer... • 26 oktober 2000
Aan de hand van Schopenhauer toont De Martelaere in "De volkomen objectiviteit van de kunst" dat het kunstwerk ons overweldigt en ons (even) uit onze subjectiviteit licht

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
Om het even of het een tastbaar kunstwerk is, zoals een schilderij van Luc Tuymans, of een efemere installatie met nevelmachines van Ann Veronica Janssens; niet tastbaar maar met een hoge visuele...Het kunstwerk als laatste post binnen een masterplan...je ze waarneemt, wordt in grote mate bepaald door je eigen 'prikkelbaarheid'. Tenzij je ze op een grote sokkel plaatst en roept: 'Hallo, hier staat een kunstwerk

Crave. Pornografie en wanhoop • 3 maart 2001
zijn gebruikelijke impromptu rede ventileerde hij enkele meer dan stekelige opmerkingen over het recente verbod van de KU Leuven (DS 2 maart) om een vermeend pornografisch kunstwerk van Elina

Jérôme Bel dubbelzinnig én humoristisch : Gelieve... • 7 april 2001
Zij is het die het kunstwerk afmaakt

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Zij is met andere woorden geen bijzondere -niet wetenschappelijke- wijze om kennis of inzichten te formuleren en over te brengen door de vorm zelf van het kunstwerk...schudden, om het 'statuut' van het lichaam en de menselijke aanwezigheid in een kunstwerk op verschillende wijzen te onderzoeken...Bijvoorbeeld door het concrete beeld van het lichaam te schrappen, en na te gaan hoe het lichaam ook in andere opzichten de verborgen betekenaar van een kunstwerk kan zijn

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
Voor de tijd van de voorstelling is het publiek als het ware zichzelf vergeten en wordt het opgeslorpt door de wereld van het kunstwerk...Het idee was dat een kunstwerk niet noodzakelijk een in zichzelf besloten object moest zijn, maar evengoed een operatie kan zijn om de toeschouwer meer open, meer bewust te maken van zijn omgeving en...verschillende installaties werd daarentegen duidelijk hoe het lichaam dan toch, en op pertinente wijzen, de verborgen betekenaar van een kunstwerk kan zijn

De camera en de danser • 16 januari 2002
Au bord des métaphores gaat dus niet over de contemplatie van een kunstwerk maar over het begrijpen van een dispositief, hoe een beeld totstandkomt

Een brug tussen verhaal en abstractie • 13 april 2002
De principiële openheid en onbeslistheid van een kunstwerk wordt hier irriterende onverschilligheid

Perverte knuffeldieren: DANStheater • 30 oktober 2002
een overzichtstentoonstelling van zijn filmwerk opbouwde, de laatste hand legde aan het kunstwerk voor de Spiegelzaal in het Koninklijk Paleis in Brussel en de nieuwe theatervoorstelling 'Parrots

Woonhuisarchitectuur in de twintigste eeuw • 23 januari 2003
een eerste hoofdstuk beschrijft Weston de architectuur van de negentiende eeuw onder de noemer "Het huis als kunstwerk". Het volgende hoofdstuk, "Het moderne huis", steekt van wal met de mededeling...Weston laat hier uitschijnen dat het moderne huis niet langer als een kunstwerk beschouwd werd

De experimenten van Schad • 5 februari 2003
De principiële openheid en onbeslistheid van een kunstwerk ontaardden hier in een irriterende onverschilligheid

Amperdans: het programma • 26 februari 2003
Kritiek voert wel een operatie uit op een kunstwerk volgens bepaalde procedures en met bepaalde doeleinden, maar dat verklaart het kritische gehalte ervan niet