163 document(en) met "materiaal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
Booth: "De basis voor de selectie van materiaal is het idee dat alles wat je doet ook alles omvat wat vroeger gebeurde...bewaren die je nog in acht kan nemen als je enkel danst". Hij gebruikt ook materiaal van voorstellingen waarover hij destijds niet zo tevreden was en dat nu herwerkt wordt

Lucinda Childs brengt pure dans op Klapstuk • 18 oktober 1985
Dit is de eerste in een reeks voorstellingen die een ontwikkeling te zien geven naar "pure dans", waarvoor in de eerste periode van haar werk het materiaal ontwikkeld werd

Open Compagny opent teaterruimte: Nieuwe versie van... • 22 november 1985
Het lijkt erop dat het materiaal dat de akteurs ontwikkelden zo ingedikt werd, en met zo'n moordende ernst geformalizeerd, dat de oorspronkelijke intenties volledig buiten het vallen zijn

Trisha Brown Company fascineert op Klapstuk: Vier... • 29 oktober 1987
Een van Trisha Browns eerste koreografieën was trouwens een duet met Steve Paxton, Lightfall met materiaal uit de "Violent Contact'-improvizaties met Simone Forti en Dick Levine

Gerhard Bohners rekonstruktie vol poëzie: Schlemmers "Das... • 26 februari 1988
plaats van zich skrupuleus te houden aan beetjes informatie, hier en daar bijeengesprokkeld, is hij op basis van het naakte materiaal, kostuums en bewegingspatronen, met zijn dansers gaan improvizeren

Veel maten bloed voor niets: "Caligari, an... • 18 mei 1988
Nu hoeft dat op zich geen groot bezwaar te zijn, als de dans op zich voldoende materiaal aandraagt

Scenografie als autonome kunstdiscipline: Toneelbeeld van Jan... • 15 september 1988
niet limitatief), gekoppeld aan een biezondere gevoeligheid voor de betekeniswaarde van materiaal, stof, metaal, enz

Speurtocht naar eigen danstaal: Canadese groep Jean-Pierre... • 22 september 1988
Ik geef aanduidingen en met de eigen intuïtie als materiaal moet hij dat gaan exploreren

Jean-Claude Gallotta een week in de Singel:... • 19 november 1988
Heel verschillcnde aspekten van de relatie tussen twee mensen kunnen "opgelezen" worden uit het koreografische materiaal

Dito' Dito' met leuke Ibsen, maar loodzware... • 29 juni 1989
Monoloog Zo'n opeenstapeling van ellende, verwerkt tot kunst, het is wellicht materiaal voor een monologue intérieure over leven en kunst, maar die ellende op zich garandeert geenszins dat die

Vroom verhaal maar stout teater: "O Boom"... • 10 oktober 1989
De anderen zijn als het ware een koor, het "materiaal" waarmee regisseur Platel kommentaar levert, de gevoelens van de personages op gang brengt en veruitwendigt...Het materiaal ook waarmee sfeer en situering van het verhaal gesuggereerd worden

Oud verhaal, gloednieuw: "Mal Pelo" met Quarere"... • 13 oktober 1989
Waarmee nog eens blijkt dat het er niet op aankomt nieuwe verhalen en beelden te bedenken -- "origineel zijn" -- maar de bekende verhalen opnieuw uit te vinden met het materiaal dat zich aanbiedt

"Stella" van Rosas weergaloos • 22 maart 1990
Waarbij dat zeggen essentieel een "ritueel" zeggen is, een zeggen dat alleen kan ontstaan in het proces van het maken van de voorstelling, en alleen via het materiaal van die voorstelling, in casu

Michèle-Anne De Mey maakt autentieke Sinfonia Eroica • 20 april 1990
heel weinig materiaal; materiaal dat trouwens onwillekeurig doet denken aan werk van Rosas, waarmee M.A

"Sigmaringen (France)" is staaltje vakmanschap van Daniel... • 21 april 1990
Geen middel wordt geschuwd om te illustreren hoe bedenkelijk al deze mensen wel waren, het historisch materiaal wordt subtiel bijgestuurd om allerlei dingen te suggereren

Maatschappij Discordia ondervraagt traditie • 22 september 1990
De toeschouwer moet zelf zijn weg zoeken door het materiaal geprezenteerd onder Handkes motto: "Aldoor wegen die naar oude bronnen genoemd zijn, alleen waar zijn die bronnen: weggesijpeld

Sleutelen aan Marivaux • 22 december 1990
Enkelen werkten verder op dit materiaal, en dat resulteerde in Pouf, waarvoor Mieke Verdin regiebegeleiding deed en 't Stuc in Leuven logistieke steun verschafte

Kindersprookjes van Pierre Droulers • 27 september 1991
dit geval is het materiaal niet alleen de tekst, die een laag van de voorstelling vormt, maar ook de fysieke werkelijkheid van de akteurs en de verbeelding van de regisseur Droulers

De "minimalistische" choreografie van Lucinda Childs • 8 oktober 1991
Tijdens Child's Judson-periode ging haar aandacht uit naar de ontwikkeling van nieuw materiaal uit alledaagse bewegingen

Bevalligheid en kitsch • 25 oktober 1991
Ook de bewegingen zijn eenvoudig, en te verdelen in twee groepen: de echt "dansante" delen, die met verve en kracht gedanst worden en hun materiaal ontlenen aan uiteenlopende bronnen waarin je een