26 document(en) met "moraal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"Teater" leest Strindbergs "Met vuur spelen" radikaal:... • 17 oktober 1986
En dat in een achterlijk, bedompt en zeer kleinburgerlijk milieu met een versleten moraal (geïnkarneerd in de seniele vader). Kurt is de zoon van rijke ouders, die zich teruggetrokken hebben en...metafoor voor een burgerlijke moraal die dood is, maar in de vorm van talloze, uit verveling geboren perversies bij gebrek aan alternatief blijft voortbestaan

Ivo van Hoven ensceneert "De Bacchanten": Euripides... • 27 februari 1987
Hier bewaren we de hele tekst intact, tot en met de exodos die het stuk van zijn moraal voorziet

Sireuil: "Marianne" is afscheid van mijn jeugd:... • 8 februari 1990
Die figuur staat haaks op de figuur van Claudio (Mariannes echtgenoot) met zijn strikte moraal

Discordia speelt Shakespeare-komedies • 5 februari 1991
hertog van Wenen slaagt er niet meer in om de wetten op moraal te laten naleven, en vertrekt op reis om zich te laten vervangen door de als zeer deugdzaam bekend staande Angelo...Hyde: de perversie en ongenadige rechter van diens eigen losse moraal...De pacifikatie die uitgaat van een reeks door de hertog verordende huwelijken is als de bezegeling van een officiële moraal, een pax romana waarachter je zonder enige moeite de genadeloze strijd

Royaal Lyrisch • 1 januari 1992
Ook met de moraal van het verhaal, eens de overgang naar het poppenkastfabeltje ingezet is, is iets obscuurs aan de hand

Titanic negentiende-eeuws, Wagneriaans totaalspektakel • 7 maart 1992
het laatste deel van de voorstelling wordt de moraal van het verhaal ten tonele gebracht, alweer met mooie objekten van Plessi

Als het nergens over gaat • 12 november 1992
De moraal van het verhaal is er dus niet

"Exiles" een verhaal van wanhoop en wellust:... • 12 november 1993
Die ballingschap heeft, zo wordt duidelijk, alles te maken met de weigering van de schrijver om zich te onderwerpen aan enige band met zijn familie, met de moraal, met zijn land

Helden uit bordkarton • 20 mei 1994
Geldgebrek, een dubbele moraal, en misstappen uit het verleden brengen de familie aan de rand van de afgrond

Het Bordes speelt Arrabal en Purdy • 17 december 1994
Maar hoe meer ze het bijbelse Woord citeren, hoe meer je merkt dat het voor hen een dode letter blijft: omdat verlangen en moraal in hun psyche niet bestaan, kunnen ze ook in de bijbelse verhaaltjes...geen inzicht of moraal ontdekken voorbij de allereerste letterlijke betekenis

Papa Tarahumara in wonderland • 7 april 1995
Vanaf de eerste momenten deed ze mij denken aan Alice in Wonderland, niet wegens de moraal van dat verhaal, maar omdat ook hier de dingen en de mensen als levende wezens in een eigen droomwereld op

De Tijd vertelt Ovidius met charme • 18 september 1995
BRUSSEL -- Metamorphosen is het meesterwerk van de Romeinse dichter Ovidius, die door keizer Augustus verbannen werd vanwege zijn vermeende negatieve invloed op de publieke moraal

Klapstuk mediteert over ziekte en dood: Konfrontatie... • 20 oktober 1995
Je begrijpt, en wel uit dat Matthews niet hoog oploopt met een soort kristelijke moraal, die in alle geneugten van het leven of zelfs maar een bepaalde levensstijl de zonde ziet, en verder heimelijk

Dafoe pakkend in "Hairy Ape" • 30 maart 1996
De burgerlijke moraal maakt de ziel van de arbeider kapot

Hoe je geweld niet kan tonen op... • 18 maart 1997
De hotelkamer is de uitgelezen locus van een dubbele moraal, de plaats van oorlogsreporters, de metafoor van de laatste reddingsboei van een instortende samenleving die zich enkel nog per nacht de...Ze zijn vooral een allegorie van een teleurgestelde onschuld en een verrotte moraal

Wat zouden we zijn zonder de vrouwen? • 27 mei 1997
Eind goed, al goed dus, met als moraal van het verhaal dat mannen beter wat minder zouden neerkijken op de liefhebbende vrouwen, die zo onbaatzuchtig alles ten goede doen keren

Oratorium met tegendraadse stiltes: Needcompany bundelt drie... • 21 april 1998
Toch komt hier, in de laatste monoloog van Viviane De Muynckf een soort moraal tevoorschijn

De Onderneming echter dan echt • 30 april 1998
Op een paradoxale manier is die perversie ook uiting van een absolute, zij het kinderlijke moraal

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
Maar tegelijk is er nergens een moraal te bespeuren...De moraal van de grootmoeder is die van een vanzelfsprekende en noodzakelijke solidariteit die zich niets gelegen laat aan de subtiliteiten van de wisselende spelregels van een meer introspectieve en...narcistische burgerlijke moraal

Jan Fabre pakt oorlog aan: Jan Decorte... • 16 november 1998
Dingen die je moeilijk kunt plaatsen in het geheel, terwijl de "moraal van het verhaal" - die wel duidelijk bovendrijft - soms al te simpel lijkt