52 document(en) met "negentiende" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Avignon bekijkt Russisch theater : Gogol-bewerking zegt... • 23 juli 1997
Ik kan mij inbeelden dat deze voorstelling de hedendaagse Rus niet in de eerste plaats doet denken aan de negentiende eeuw van Gogol, maar op een harde manier confronteert met de aberraties en

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Zelfs voor Nederlanders -- die evenmin het fenomeen van intensieve grootstedelijke concentratie zoals in Parijs of Londen meegemaakt hebben, en al in de negentiende eeuw de huisvesting in goede banen...Als er in de negentiende eeuw gewerkt wordt aan de constructie van een nationaal gevoel in een moderne handelsnatie, dan is Brussel daarvan bij uitstek het toneel...Parijs omdat dit het negentiende-eeuwse decor van Hausmann in stand heeft gehouden en zelfs in zekere opzichten heeft kunnen versterken met een drastisch programma van 'grands projets

Oratorium met tegendraadse stiltes: Needcompany bundelt drie... • 21 april 1998
Het derde deel, ten slotte, maltraiteert negentiende-eeuwse teksten van „decadente" auteurs als Wüde, Huysmans en Lautréamont

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
De regels van het well-madeplay worden hier op een quasi-negentiende-eeuwse manier absoluut gerespecteerd

Landschap te kijk • 22 april 1999
Enkele ruwe borstelstreken geven de negentiende eeuw weer, tot aan de stille dood van het genre in zijn oude vorm door de opkomst van de fotografie

Tamme Wilde • 30 april 1999
Oscar Wilde schreef het briljant-geestige The importance of being earnest op het einde van de negentiende eeuw

LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
Verleidelijke koopwaar speelt hier de hoofdrol, niet de enscenering van een publiek gebeuren zoals dat in negentiende-eeuwse gebouwen het geval is. Anderzijds zijn er de woonkamers, verhoorkamers

Nieuwe modellen voor artistieke werkruimtes • 1 februari 2000
Andermaal bots je hier op een probleem waar maar al te weinig over nagedacht wordt: wat te doen met de oude negentiende-eeuwse theatergebouwen en het model dat daarmee samenhangt, in een context

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
de negentiende eeuw deed zich echter een merkwaardige verschuiving voor...Dat bleef zijn oude negentiende-eeuwse gewoonte behouden om stilzwijgend toe te kijken, hoezeer theatermakers ook een grotere betrokkenheid betrachtten tussen publiek en scène (maar wel verwachtten...De negentiende eeuw wijzigde diepgaand de oude stedelijke verbanden tussen wonen en stad

Bodemloze ironie kan "Kathalzen" niet redden • 3 maart 2000
ANTWERPEN-- De woordenvloed van Pjeroo Roobjee en een vreemde mix van Elizabethaanse en negentiende-eeuwse tics: het is het eerste wat opvalt aan Kathalzen bij Het Toneelhuis...Kathalzen/Nooit meer zo mooi als vroeger heet zijn pennenvrucht, een bizarre kruising van laat-negentiende-eeuwse recepten met Websters intrige...Het thema is zeker aanwezig, maar verdrinkt in Roobjees woordenvloed en vreemde mix van Elizabethaanse en negentiende-eeuwse tics

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
de praktijken die bestonden tot het einde van de negentiende-eeuw werden muren volgens vrij eenvoudige regels, die meer te maken hadden met een oogstrelende combinatie van formaten en lijsten dan met

Fascinerend spel bij Zuidelijk Toneel • 26 september 2000
Maar hoe ze die ontwikkeling -- als vrouw in een negentiende-eeuws, burgerlijk, door mannen gedomineerd milieu -- vorm moest geven, vertelde hij er niet bij...een "Mad Tea Party" komen vier vrouwelijke iconen van de negentiende eeuw hun opwachting maken bij Alice

Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Slechts enkele teksten, zoals die van Sullivan en Loos, stammen uit het einde van de negentiende eeuw, maar hebben zo'n profetische waarde dat hun opname haast vanzelfsprekend was...Het is jammer dat niet meer teksten uit de negentiende eeuw werden opgenomen, al was het maar bij wijze van inleiding...Pugin was ook een van de velen die (in zijn geval uiterst nadrukkelijk) in de negentiende eeuw architectuur met ideologie verbonden

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
De negentiende-eeuwse utopische socialist Charles Fourier zou het nog bruiner bakken door op basis van twaalf basisemoties uiteindelijk 810 typen mensen te onderkennen (iets wat hem op de terechte

Het eerste najaarsfestival in Brussel • 28 augustus 2002
Deze wat zwaarwichtige, zeer negentiende-eeuwse gedachte over de eigen-aardigheid van de kunstenaar, neemt niet weg dat het tweetal een erg aantrekkelijk programma samengesteld heeft

Onpure kunst over pure driften • 11 september 2002
Passie Mérimées Carmen baadt helemaal in de romantische hang naar exotiek en passie van de vroege negentiende eeuw

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
De kunstenaar wordt in de negentiende eeuw daarom een belangrijke figuur, omdat hij verondersteld wordt diegene te zijn die wel nog toegang heeft tot dat zo wanhopig betrachte echte...Waar in de achttiende eeuw de stad beschreven kan worden als het toneel van een nieuw soort burger, die iedereen vrij kan aanspreken op grond van een gedeelde code, wordt in de negentiende eeuw de...Het einde van de negentiende eeuw geeft de eerste grote stadsherstructureringen te zien (het fenomeen van de nieuwe, geplande uitbreidingen, de negentiendeeeuwse gordel), en het is sindsdien niet meer

Woonhuisarchitectuur in de twintigste eeuw • 23 januari 2003
Al in de negentiende eeuw was het woonhuis het voorwerp van verhitte debatten...een eerste hoofdstuk beschrijft Weston de architectuur van de negentiende eeuw onder de noemer "Het huis als kunstwerk". Het volgende hoofdstuk, "Het moderne huis", steekt van wal met de mededeling

Van mens en dier • 25 januari 2003
Niet zonder ironie speelt de actie zich af op de muziek van Adolphe Adam voor het beroemde negentiende-eeuwse ballet

Spelen met gebouwen: Een sluimerend reservoir • 1 maart 2003
Dat gebeuren verloor veel van zijn kracht in de negentiende eeuw, toen het publiek braaf op zijn stoel bleef zitten...Hij speelde het in Brussel in de imposante feestzaal - met een gigantisch gewelfd plafond - van een leegstaand industriepand, in Leuven in de mooie, al even indrukwekkende, negentiende-eeuwse hall van