12 document(en) met "stedenbouw"


Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Zo bekeken kunnen we ons voorstellen waar Koolhaas eigenlijk op uit is. Als de wereld evolueert naar een stad zonder eigenschappen, die alle pretenties van de architectuur en stedenbouw dwaas en

Zwerftocht langs glas en staal: Maarten Delbeke... • 22 januari 1998
Neutelings voor zijn essay "Ringcultuur" is het enige dat, in al zijn retorische simpliciteit, verwijst naar het gangbare hedendaagse debat over architectuur en stedenbouw...werkzaamheden, een nieuwe inzet en een nieuw begrippenarsenaal voor architectuur en stedenbouw probeert te verzinnen...Aangenaam verblijf is daarmee op zijn manier een ontdekkingsreis in het onderbewuste van de schijnbare evidenties van de beeldenstroom die, ook in architectuur en stedenbouw, zo sterk ons denken

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
Le Corbusiers stedenbouw, met de overbekende scheiding van de functies wonen, werken, verkeer en ontspanning, hield immers vast aan een maatschappelijke orde die gestoeld was op de klassieke...Constants nieuwe stedenbouw voorzag enkel in eindeloos uitgestrekte, volledig onbepaalde en veranderlijke zwevende ruimtes waarin de nieuwe nomade naar hartenlust kon experimenteren...alle opzichten is deze nieuwe stedenbouw het tegendeel van de modernistische obsessie met transparantie: hier heersen weerkaatsing, vertroebeling, gezichtsbedrog, verdubbeling

Landschap te kijk • 22 april 1999
Alles wijst erop dat de auteur heeft geprobeerd vooral de betekenis van deze periode, niet alleen in de kunst, maar ook in de landschapsarchitectuur en stedenbouw, te duiden

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
Je moet beide disciplines - architectuur/stedenbouw en beeldende kunst - aan elkaar trachten te koppelen

Bouwkunstboeken over Japan en België : Lappendekens... • 13 juni 2002
Projets et réalisations 1934-1971, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (Universiteit Gent), Gent, 348 blz...Zie ook de webstek van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, arch.rug.ac.be

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
De geschiedenis van de architectuur en de stedenbouw valt in grote mate samen met de geschiedenis van de utopie

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
Men ging eraan 'dokteren': stedenbouw werd en wordt nog steeds beschreven als een chirurgisch proces van snijden, amputeren en plaatsen van prothesen, wat onderhand merkwaardige hybriden heeft

De ontvoogding van het moderne Montréal • 10 mei 2003
Cultuur, erfgoed en stedenbouw vormen het favoriete toneel van die strijd om overleving en erkenning.Hoewel de bevolking van Montréal in hoofdzaak Franstalig is, was daar tot het einde van de jaren...bewoners van de stad in dezelfde stedenbouw een symbolische overweldiging van de verwarde bestaande stad door een totaal nieuwe, eentalig Franstalige stad konden zien

B-architecten • 1 januari 2004
stedenbouw op schaal van het gezin bedrijft

Het publiek op zoek naar zijn personage:... • 30 augustus 2004
Ze is het resultaat van een onderzoeksproject dat de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent samen met de VZW Ask...Pieter T'JONCK 'Loges in Belgische Theaters' is een uitgave van A&S/Books en is te verkrijgen via de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw UGent (www.architectuur.ugent.be ) of op de tentoonstelling

De consumptierevolutie en haar paradoxen: Expo 'China... • 12 juni 2006
Vooral de tentoonstelling in het Nai over architectuur en stedenbouw van curator Linda Vlassenrood demonstreert echter zowel de pracht als de ellende van het nieuwe China