41 document(en) met "vlucht" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
de vlucht te zijn) als finale escapistische scenario’s opgevoerd

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
verlangen, waarvoor vooral Eddie met zijn doelloos zwerven (er worden behoorlijk wat kilometers gereden) en door zich te bezatten, op de vlucht is. Je ontkomt bij dit stuk niet aan een sterk déjà-vu-gevoel

Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985
Twee mannen, Trouwvriend en Goedhoop, oplichters op de vlucht voor hun schuldeisers, zoeken een veilig heenkomen in vogelland, waar een in ongenade gevallen kolonel hen al voorging

Tim Millers eigen wereld: Homoseksueel podiumkunstenaar • 18 oktober 1986
Een voorbeeld: na een pijnlijke ontmoeting met een vreemde man op Hollywood Boulevard vlucht hij naar de Hollywood Bowl, waar hij een Wagner-uitvoering meemaakt, en onder de steeds aanzwellende muziek

Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
En dat is een zeer boeiende belevenis geworden, al was het maar omdat eruit blijkt dat schizofrenie een rekbaar begrip is. De voorstelling suggereert eerder dat Nijinski's "gekheid" een vlucht vooruit

Dansers Kollektief kokketeert met blues • 22 november 1986
Een vrouw vlucht in het gordijn, de man duwt haar ertegen omhoog, en als zij neerzijgt op de grond, schudt hij haar ruw door elkaar

Net zoveel tot er niets meer overblijft:... • 17 februari 1988
haar vlucht komt zij terecht in de stad van de koning, waar ze haar korrespondent-geliefde weer op het lijf loopt

Onthutsende patetiek in "Rinus" • 18 november 1988
Dat de vlucht dïe zijn gedachten nemen, geen enkele aansluiting meer hebben op de realiteit, en dat het eindpunt, als hij zijn kleren in brand steekt om "warmte" te brengen, in de Rijksdag

Snel, hard, opwindend: "Les porteuses de mauvaises... • 1 maart 1989
Daar komt snel een nieuw tema bij: een speler veert op, en wordt in de vlucht opgevangen door een andere

Slechts schijnbaar een toneelstuk: "Op de hellingen... • 2 juni 1989
Op de vlucht voor het ouderlijk huis gaat hij op de hellingen van de Vesuvius wonen met zijn zuster (Frieda Pittoors) en vriend Antonio {Titus Muizelaar). Antonio wil een vriendin, Fanny (Ditha Van

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
Het is eigenlijk precies andersom, hij kan met de werkelijkheid (bijvoorbeeld Sonia, een schitterende Frieda Pittoors) niet overweg, en vlucht in utopische projekten ter verbetering van de wereld, tot

Dromen van een andere wereld: "La maison... • 21 oktober 1989
En die beelden en melodieën zijn als het ware een signaal voor de wijde vlucht die Duroures koreografie neemt

Bedrieglijke rust van de huiskamer: "Le vide... • 14 december 1989
Er is de schilder, Marc Mérigaux, die op de achterwand van de scène bij de aanvang een afbeelding van mensen, een paard, jacht- en bloedhonden en een jachtvogel, allen in een panische vlucht, begint

"As you like it" zoals je het... • 6 maart 1990
Op de vlucht naar het woud verkleedt ze zich als man

"Stella" van Rosas weergaloos • 22 maart 1990
Melancholie, een onmogelijk verlangen tot nabijheid, een kwellend besef van de inadekwaatheid van het eigen lichaam en handelen tegenover het verlangen, de vlucht vooruit in gespot, hysterisch gelach

Vera Mantero vlucht in absurditeit • 26 oktober 1993
Voorlopig lijkt Mantero's antwoord niet meer te zijn dan een onmachtige vlucht in de absurditeit

Sprookje vol kwaadaardige grappen • 28 november 1993
Hij gaat dan ook op de vlucht voor het aanstaande huwelijk met zijn vriend Valerio, op zoek naar een groet, voller, beter leven of zo nodig een heldhaftige dood of zelfmoord...Maar ook Lena gaat op de vlucht voor haar huwelijk...Als bij toeval treffen ze elkaar in hun vlucht, worden verliefd en huwen uiteindelijk toch

Drie oudere koreografen in festival De Beweeging • 2 juni 1994
Dat beeld van "kop in het zand steken" bevestigt wat de hele voorstelling al latent aanwezig is: Claes heeft drenkelingen, mensen die niet meer weten wat gedaan met hun leven, misschien op de vlucht

Forum voor jonge koreografen in feeëriek parklandschap • 26 augustus 1994
Kurt Jooss verbleef er, op de vlucht voor het nazi-regime, en Steve Paxton, de uitvinder van "contact improvisation", gaf er jaren les

Needcompany in greep van vervallen leven • 26 mei 1995
De koningin, dodelijk, vermoeid, wil zich aan deze bevraging onttrekken door een vlucht in drank...De walging waarin de koningin verdrinkt, lijkt uiteindelijk heel sterk op een vlucht vooruit in doodsdrift