29 document(en) met "woede" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
liefdesbriefjes aan Ophelia ondertekent met "de machine" (de Hamletmachine). In het kasteel heerst overigens dezelfde bedompte sfeer van verveling, pesterijtjes en onderdrukte woede die "Verwanten" van Paul Peyskens...Alleen was "Iwanow" de lucide buitenstaander in "Verwanten" terwijl Jan Decorte met deze Hamlet een nooit volgroeid kind op scène zet waarvan de blinde woede- en onlustgevoelens versterkt worden door

Het cliché van de liefde: Werkteater met... • 14 november 1985
Waar het dramatisch "nodig" is, produceert zij wel telkens de gepaste illustrerende mimiek, woede, angst, verdriet..., op het absurde af

"Silicone", een woord dat niet komt: Rijnders'... • 2 juni 1986
De grollen hebben hier plaats geruimd voor een uiterst uitgebeende gespreksstruktuur; het gebrek aan woorden, (zinnige) uitspraken of ideeën, wanhoop, woede, zelfs stomweg verveling en onbenulligheid

Groot, groter, grootst: Jan Decleir speelt Pjeero... • 30 oktober 1986
rechtbank hun rechten op te eisen) kan de toeschouwer leren dat de arbeiders in hun ellendige toestand hun frustraties op elkaar uitleven in plaats van hun woede tegen de "hoge heren" te keren

Foto-album van de jaren '60 • 18 oktober 1989
De bedden worden rechtop gezet, en de rij bedbodems blijkt plots een half-doorschijnende spiegelwand waar de jongens, nu duidelijk ouder, met blinde woede stenen naar gooien

Akteurs en niets meer dan dat • 18 september 1990
Maar ook het tegendeel van de triomf, het "goud". En dat tegendeel is een blinde woede, vertwijfeld klappen met een rode twijg

Onderhuidse dreiging in De Mensenslinger • 11 oktober 1990
De weerzin en woede blijkt misschien nog meer uit Van Dycks obstinaat getrommel terwijl je de zaal inkomt: korte, droge en verbeten meppen op een trommel

Akteur Frank Vercruyssen creëert authentiek moment • 31 augustus 1991
Het besef dat de woede en de ergernis misschien wel een maat voor niets zijn, die allerminst de loop der dingen zullen veranderen, dat het zelfs lachwekkende aanstellerij is, is verrekend in de...Je onderkent wel het verband, maar dat heeft meer te maken met een gelijkaardige woede die zowel uit de teksten als uit de bandjes spreekt

Intrigerende momenten in flauw verhaal • 23 mei 1992
Woede schijnt zich meester te maken van de danser...De cirkel is met deze vruchteloze woede rond: de danser keert, met de vogel op zijn rug, naar het tafeltje terug, en verzinkt weer in letargie

Stan speelt politieke Ibsen in een rap-stijl • 7 februari 1994
Toch is er een direkte link met rap: het moordend speeltempo en de bijtend-statirische toon van de vooorstelling laten een sociaal-politieke woede doorschemeren die er erg aan verwant

Herinneringen aan oude vrienden • 8 december 1994
Gekweldheid en woede schijnen hier de bovenhand te krijgen

Stan kijkt twee keer in huiskamer • 16 februari 1995
Mieke Verdin geeft haar monoloog een interpretatie van formaat mee: de woede over de vernederingen in haar huwelijk is in haar hele houding tot haar nauwelijks onderdrukte snikken tastbaar

Jonge bewoners van Marollen spelen hun eigen... • 4 oktober 1995
Het meisje lucht haar woede over het gebrek aan respekt en voorkomendheid waarmee zij voortdurend gekonfronteerd wordt, zowel bij "echte" Brusselaars als bij de nieuwkomers van vreemde origine

Intrigerende Hamlet met jonge akteurs • 24 november 1995
Depressie en onmachtige woede van jonge mensen krijgen plots een gezicht, je kan het idee plots verbinden met een konkrete figuur en situatie

Dansers brengen nieuwe kijk op Wozzeck: Bert... • 9 december 1995
Ze spreekt heftig, met haast stampvoetende woede; ongeduldig laat ze het onbegrijpende, ongeïnteresseerde "kind" op haar schoot mee gebaren door zijn armen en hoofd heen en weer te snokken

Eten om de leegte te verdrijven: Sterke... • 9 november 1996
Naar het einde van de voorstelling laat hij de opgekropte spanning plots met harde drumslagen exploderen in een wilde danspartij, die in zijn nauwelijks onderdrukte droevige woede wel iets weg heeft

Stan op dreef in geestig stuk van... • 24 april 1997
Jolente De Keersmaeker snuift haar verbolgen verwend-snotjong-woede in grote stoten uit

Schoppen tegen de beklemming van muren • 10 mei 1999
Zo word je bijvoorbeeld in een centrale solo van Taka Shamoto verleid om te geloven dat haar woede-uitbarsting "echt" is. Als Roberto Olivan in een andere uitbarsting echter telkens weer voor zijn

Ramsey Nasr. Grote emoties in alle toonaarden • 11 februari 2000
Van bijna hysterische woede, met woeste lachuitbarstingen, gaat het naar waanvoorstellingen

Barkey verbindt hoogste aspiraties met laagste lusten • 17 november 2000
Hoe in het bijzonder Lawton -- zonder afbreuk te doen aan de anderen -- in één beweging tegelijk tedere waardigheid, vulgaire verleidelijkheid, ironie en woede in haar verschijning kan oproepen, tart