18 document(en) met "Als Warhol"


De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
Af en toe wordt er schitterend geakteerd, vooral Rudi Van Vlaenderen als Odysseus (een type dat Van Vlaenderen blijkbaar als gegoten zit) en Rik Van Uffelen als de door haat verteerde Philoktetes...Men kan aannemen dat regisseur Leon Van der Sanden het stuk in zijn tweede laag gelezen heeft als een metafoor voor de kulturele en morele chaos die het menselijk handelen de facto kenmerkt, en dat...Ik geloof alleen niet dat dit mimetisme in teatraal opzicht werkt, zeker niet als het de op zich al verstorende tekst van Müller aan het zicht onttrekt, zodat de chaos die errond gecreëerd wordt

Ron Vawter in de huid van twee... • 20 april 1993
Toch was de film erg invloedrijk, bij voorbeeld voor het werk van Andy Warhol...Vawter brengt dit stuk als een reflektie over de plaats van homoseksuelen in een samenleving die hun seksualiteitsbeleving onderdrukt, op een ogenblik ook dat Aids een ware slachting aanricht onder...het gewoon naast elkaar monteren van de monologen zie je uiteindelijk toch eenzelfde gevoeligheid als bij de Wooster Group

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
Pasolini, Warhol en de Amerikaanse seks-industrie en ten slotte Freud passeerden de revue...Als je bij het einde van deze reeks stukken van iets doordrongen bent, is het vooral dat er ontzettend veel over begeerte geschreven en gepraat is, en vooral, dat het laatste woord uiteindelijk nooit...De man die het onvatbare van het menselijk handelen en spreken in een teorie gegoten heeft, zwijgt zelf, net als in een echte analyse

Avonturen in Warhol-land • 7 juni 1999
Als je de zaal binnenkwam, zag je, liggend, hangend en zittend in zeteltjes, een groep figuren die zo uit Warhols "Factory" weggelopen konden zijn...Zowel hun dos als hun gedrag maakte duidelijk dat op deze party de hele Amerikaanse moraal op zijn kop gezet werd...Dat lag ook aan de slordigheid van de uitwerking: Thierry Smits maakte hier geen performance die de geest van Warhol actualiseerde, maar recycleerde enkel de oude beelden, op een snelle en

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Theater zou, als spel, als totaal artificiële structuur, precies de plaats moeten zijn waarin ogenblikkelijk, in het hier en nu, levende betekenis gecreëerd wordt met echte dingen en vooral levende...Shakespeare lezen is een ding, als een figuur als King Lear van vlees en bloed wordt, komt de hele tragiek en absurditeit van de vader/koning, als het goed is, plots rechtstreeks op je huid te zitten...Als ze die weghaalt begint ze te dansen alsof ze er alleen was (tenminste, als dansen nog een omschrijving is voor schijnbaar onwillekeurig schokken met heupen en armen). De paradox, een van de vele

Duitse choreograaf Tom Plischke komt naar Beursschouwburg • 22 maart 2001
Met zijn gezelschap knoopt Plischke aan bij het onbelemmerde experiment uit de jaren '60, van artiesten als Cunningham, Warhol, Artaud of Duchamp...Ondertussen kijken we als toeschouwer echter vooral vreemd op als een theatermaker die "vierde wand" intact laat...Uiteindelijk komt er dan toch nog een leerstuk -- op een videoscherm -- terwijl de dansers als kakelende kippen "I put a spell on you" van Screaming Jay Hawkins nabootsen

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
En als dat 'ik' in gevaar komt, is het lichaam er als eerste bij om waarschuwingssignalen uit te sturen...Het lichaam kon aanwezig zijn in de sporen die het in het materiaal achterliet zoals bij Giacometti, het kon als beeld geproblematiseerd worden zoals bij Warhol, enz...Wat er ook van zij, een nieuwe generatie choreografen heeft op velerlei wijzen ontdekt dat er iets moet gebeuren met het theater als vorm, willen zij dans als een volwaardig artistiek medium, dat iets

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
Als een kunstenaar als Béjart in Belgie tot in de jaren ’80 hoge ogen gooide met zijn geexalteerde ‘missen’, heeft dat alles te maken met een wijze van kijken en choreograferen die sinds het begin van...Daarnaast werd al snel opgemerkt dat ook Cunningham zwoer bij een artificiele taal, een gesloten opvatting van de voorstelling als een kunst-object, naast de gewone wereld...Toen hij in 2001 tien dagen lang BSBbis in Brussel bezette met zijn gezelschap BDC en vele vrienden, refereerde hij uitdrukkelijk naar de Warhol-factory als model voor het laten in elkaar overlopen

Konijnen en The Kinks • 27 februari 2002
Hij was bijvoorbeeld een der eersten die het medium film en video als een kunstenaar ging onderzoeken, niet als iemand met de juiste vakbekwaamheid en het juiste diploma...Als Warhol een blikje cola afbeeldt, dan is de betekenis niets anders dan Wat u ziet is wat u ziet...Maar als je erop doordenkt: moeten wij in dat geval rechten betalen aan Coca-Cola of aan Warhol

Het ontsnapte lichaam • 22 mei 2002
Net als bij eerdere voorstellingen vertrekken ze vanuit een tabula rasa...De thema's die in deze nieuwe voorstelling aangekaart worden, liggen als vanzelfsprekend in het verlengde van deze gedachte...Gids in deze voorstelling is de figuur van kunstenaar Andy Warhol, wiens afbeeldingen van een colablikje vrolijk en uitdagend geciteerd worden

B-visible, een queerathon in Gent • 13 oktober 2002
De beweging gaat echter niet over de rechten of de identiteit van homos, vrouwen of andere minderheden op zich, maar laat zich best omschrijven als een vorm van oppositioneel denken en handelen...Nochtans ziet ze haar eigen bijdrage slechts als een bescheiden aanvulling bij het totale project...Ook Kathleen van Langendock definieert haar bijdrage vooral als het aanreiken van tools voor de nietsvermoedende bezoeker

Theater: Op komst podiumkunsten • 4 december 2003
Deze tweede editie is een confrontatie tussen de kunst en het dagelijkse leven, doorspekt met begrippen als 'reality', 'documentaire' en 'journalistiek'. Op het programma staan de Britse theatermaker...Hij liet zich inspireren door de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol...De Keersmaeker leeft zich in de dans nu eens uit als de volwassen vrouw die ze is, dan weer laat ze de tiener in haar zien

In het rijk van de levende doden • 9 december 2003
Een biografie is het echter niet: zonder voorkennis zal je niet snel overeenkomsten zien tussen Warhol en de reïncarnatie van de man in William Forsythe...Het mooie is dat de Warhol-figuur en de figuur van (ook al wereldberoemde) Forsythe soms ook beginnen te vervloeien, vooral dan als Forsythe quasi achteloos complexe dansfiguren neerzet...Dit ambigue wezen heeft, net als Warhol/Forsythe in de film, nauwelijks een eigen leven: het teert op de adem van de kijker, maar kan daarmee nauwelijks overleven

Het lichaam tussen erotiek en doodsdrift: ACHTERGROND... • 8 februari 2005
Maar dan wel een vrouw die opkomt als man en eindigt als een in olijfolie gedrenkte verbeelding van Courbets roemruchte schilderij 'L'origine du monde' waarin een vagina centraal staat...Duchamp en Warhol Dat Fabre altijd al gefascineerd werd door dadaïsten of neo-dadaïsten als Marcel Duchamp en Andy Warhol wekt dan ook geen verwondering...Dit ambigue wezen heeft, net als Warhol/Forsythe in de film, nauwelijks een eigen leven: het teert op de adem van de kijker, maar kan daarmee nauwelijks overleven

'Mijn dansers en acteurs moeten kwetsbaar durven... • 2 juli 2005
Het draait om het idee dat ik als kunstenaar en als mens door een van de oudste nog levende dieren naar 'de andere kant' gebracht word, naar Utopia, naar de ruimte van de verbeelding...Via Janus heb ik contact met filosofen als Jean Baudrillard, Peter Sloterdijk of John Berger, via Angelos met kunstenaars als Marina Abramovic of Alberto Garruti, via Troubleyn met William Forsythe...Je zal zien dat de tekst - bewust - bulkt van citaten van grote namen als Warhol of Bunuel

Artistieke tweeling maakt eigenzinnige groepschoreografie: Voorstelling draait... • 8 februari 2006
Plischke was toen net afgestudeerd aan de dansopleiding PARTS, maar had al naam gemaakt als choreograaf met briljante solo's en twee groeps-choreografieën...Deufert en Plischke delen sindsdien leven en werk, als 'artistieke tweelingen' zoals ze het zelf omschrijven...Het idee van de artistieke tweeling is daaruit gegroeid: vergeleken met duo's als broer en zus of man en vrouw is de tweeling een buitenbeentje: niet mannelijk, niet vrouwelijk, geen duo maar ook geen

Desingel herneemt twee stukken van Jan Fabre:... • 14 februari 2006
Je moet het lezen als een allegorie: zinnebeelden als koningen, keizers, engelen en clowns proberen een gedachte die zich nauwelijks laat uitdrukken toch concreet te maken...Zij voerden de readymade (Duchamp) of de kopie en de pastiche (Warhol) als artistiek procédé in. Voor hen hoeft de kunstenaar zijn werk niet zelf te maken, het volstaat dat hij van iets zégt dat het...Dirk Roofthooft als Keizer van het verlies, monoloog nummer één... ... en als Koning van het plagiaat, monoloog nummer twee

Antwerpen toont cinema met een bakkes maar... • 26 april 2007
Ze worden beschouwd als het summum van emotie...Als je de menselijke figuur weglaat, wordt een beeld vaak als leeg ervaren...Elk beeld, zelfs al ervaren we het als leeg, zegt iets