24 document(en) met "Duchamp" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"Zij was en zij is, zelfs" van... • 20 oktober 1991
Maar waar bij Duchamp de mechanika op een ondoorgrondelijk-poëtische manier de aktief-passieve verhouding tussen het blind verlangen van de bruid en haar vrijgezellen verbeeldt, is hier iets anders...Er gaat een bijna sfinks-achtige raadselachtigheid van uit die totaal anders is dan die van Duchamp

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Lesage: "Bedoel je dat dit de theatrale variant is op de ready-mades van Marcel Duchamp, die als kunstobjecten worden gepercipieerd omdat ze zich in een museumruimte bevinden

Nieuwe Fabre is echte Fabre • 21 december 1992
Hij bestaat bijna helemaal uit "geleende" beelden, de verwijzingen naar Magritte, Broodthaers, Duchamp, Rops en mogelijk Panamarenko (de papegaaien) overwoekeren de finale boodschap

Dansen op een kerkhof • 12 oktober 1993
Om die reden werd de oorspronkelijke titel van de performance, Ready-made -- die minder verwijst naar het beroemde begrip van Duchamp dan wel naar de courante Amerikaanse betekenis van gemakkelijk

Drie keer Meg Stuart • 3 mei 1997
Stel je eerst een klankband voor waarin Paganini (virtuositeit à l'état pur, het impliciete model van Croce) versneden wordt met een gesprek tussen Pierre Cabanne en Marcel Duchamp...Duchamp lanceert enkele gedachten

Performance van Plischke baldadig en briljant • 17 december 1999
Dat laatste wordt, naar het einde van de voorstelling, duidelijk gemaakt, wanneer je op een klankband een monoloog hoort van Marcel Duchamp over goede (en slechte kunst...Het gaat hoe dan ook om kunst, zegt Duchamp, net zoals ook "goede" en "slechte" gevoelens allebei gevoelens zijn

Cunningham briljant en onderkoeld • 5 oktober 2000
Dat is meteen ook het oorspronkelijke slotbeeld van Walk around Time, dat expliciet zo gevraagd werd door Duchamp zelf

Duitse choreograaf Tom Plischke komt naar Beursschouwburg • 22 maart 2001
Met zijn gezelschap knoopt Plischke aan bij het onbelemmerde experiment uit de jaren '60, van artiesten als Cunningham, Warhol, Artaud of Duchamp

Na de zondvloed • 5 december 2001
woord kunst na Duchamp

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
De beeldende kunst verkeert reeds in deze conditie vanaf het ogenblik dat Marcel Duchamp besloot dat een urinoir, een flessenrek of een sneeuwschop ook kunst konden zijn, en wel door de simpele daad...Ook voor Duchamp hadden avant-garde kunstenaars de geldende normen voor goede schilderkunst behoorlijk opgerekt, zelfs vernietigd, maar nu werd zelfs het idee dat beeldende kunst met een...tegenstelling tot de wereld van de beeldende kunst, waar de beeldenstorm van de jaren ’60, in het zog van Duchamp, tot een soort standaard voor hedendaagse kunst had geleid, werd het werk van deze

Een onbeschrijflijke toestand: ALIBI (MEG STUART/DAMAGED GOODS) • 1 februari 2002
Een markante bijdrage tenslotte is Thierry De Duves De toestand na Duchamp - opmerkingen over enkele kwalificaties van het woord kunst...Daarin herneemt hij overwegingen die hij in zijn essay Kant after Duchamp reeds uitwerkte

Konijnen en The Kinks • 27 februari 2002
Duchamp en Warhol waren en zijn voor mij, en niet alleen voor mij uiteraard, sleutelfiguren in de beeldende kunst van de vorige eeuw, maar ik hechtte lange tijd meer belang aan het werk van Duchamp

Dans op een eiland • 17 april 2002
Het verwijst naar de artistieke traditie sinds Duchamp en het is een orifice culturel

Zeg me hoe je 'ik' zegt en... • 16 oktober 2002
Le grand verre', of de 'machine célibataire' van Marcel Duchamp is echter een belangrijker inspiratiebron geweest...Deze machine is, net als die van Duchamp, een zinloze constructie: ze doet niets, ze maakt niets, ze beweegt alleen maar

Klapstuk: voor dansers en hun publiek • 18 oktober 2003
Ook in de beeldende kunst is er wel altijd iemand die zich afvraagt of je conceptueel werk als dat van pakweg Beuys of Duchamp nu nog als schilder- of beeldhouwkunst kan beschouwen

Jérôme Bel maakt paradoxaal theater: Wereldpremière van... • 14 oktober 2004
Net als Marcel Duchamp, Raymond Roussel of Georges Perec ben ik vertrokken van de taal, niet van mijn persoonlijkheid of mijn diepste gedachten

OP KOMST PODIUM • 4 november 2004
Bijna dertig jaar later toont hij deze innerlijke monoloog in combinatie met een tekst van latere datum: 'Etant donnés'. Beide stukken nemen een kunstwerk van Marcel Duchamp als titel en

Merce Cunningham tekent voor pragmatische dansrevolutie: ANALYSE... • 19 januari 2005
Maar, zoals Duchamp al zei: het is de kijker die het werk in zijn hoofd voltooit

Het lichaam tussen erotiek en doodsdrift: ACHTERGROND... • 8 februari 2005
Duchamp en Warhol Dat Fabre altijd al gefascineerd werd door dadaïsten of neo-dadaïsten als Marcel Duchamp en Andy Warhol wekt dan ook geen verwondering...Vele werken van Fabre verwijzen rechtstreeks naar teksten of beelden van Duchamp en Warhol...Deze solo werd onlangs aangevuld met een tweede deel, 'Etant donnés', dat alweer een evocatie is van een postuum ontdekt werk van Duchamp

Desingel herneemt twee stukken van Jan Fabre:... • 14 februari 2006
Fabre maakte er nooit een geheim van dat Marcel Duchamp en Andy Warhol zijn grote voorbeelden zijn...Zij voerden de readymade (Duchamp) of de kopie en de pastiche (Warhol) als artistiek procédé in. Voor hen hoeft de kunstenaar zijn werk niet zelf te maken, het volstaat dat hij van iets zégt dat het