53 document(en) met "Gesprekken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Als ik al notities maak voor stukken die ik wil schrijven, dan zijn het meestal gesprekken die ik opvang

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
Steve Paxton is tijdens het Klapstuk gastheer, en voert verscheidene gesprekken met optredende artiesten

BKT, Sara, Leila: getuigenisteater • 20 januari 1986
BRUSSEL -- "Sara zegt...Leila zegt", is een toneelbewerking door Frans Buyens van gesprekken tussen twee joodse vrouwen die als kind opgesloten werden in koncentratiekampen

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
mogelijk te maken, opleidingen te geven in verschillende kunsttakken en het nadenken over de kunsten te stimuleren door voordrachten, gesprekken en publikaties

BKT brengt indringend stuk over mensenrechten: "De... • 10 december 1986
Na gesprekken met de vluchteling heeft ze immers begrepen dat ze iets nodig heeft om in te geloven om te kunnen blijven leven

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
Het hele stuk is een lange serie gesprekken; door de stijl en/of de inhoud is niet één ervan niet bedrieglijk...De regie van Mark Dewit werkt zeer goed, ze laat toe de intriges en dwaalsporen in de gesprekken goed te volgen

"Rit over Bodenmeer" als agressieve ontlading: Regisseur... • 18 februari 1988
Dat levert volstrekt onlogische gesprekken op die op niets uitlopen

Tragi-komedie van de wanhoop: "Tulpen Vulpen" van... • 10 januari 1989
Dat leidt tot een afgrijselijke banaliteit in de gesprekken, die een logisch uitvloeisel is van het verlies aan realiteitsbesef

Nieuwe ontwikkeling in Paxtons oeuvre: "Flip side"... • 23 januari 1989
BRUSSEL -- Door zijn herhaalde verblijf in België, zijn vele optredens en gesprekken heeft Steve Paxton, de Amerikaanse koreograaf, de jongste jaren onrechtstreeks veel invloed gehad op de dans hier

Dito' Dito' met leuke Ibsen, maar loodzware... • 29 juni 1989
Door een potsierlijke inleiding van Guy Dermul, door het gebruik van stereotiepe maskers, en doordat bijna alle gesprekken van Rubek met de anderen op klankband opgenomen zijn (hij laat ze afspelen

Dehollander, Van Dijck en Turbiasz spelen Gombrowicz:... • 13 juli 1989
Er volgen allerlei kompleet zinloze gesprekken, waaruit je wel kan leren dat alle drie de heren een discours afsteken waar geen touw aan vast te knopen is, maar waaruit geenszins blijkt wie

Sterk teater naar Natalia Ginzburg • 12 januari 1991
Uitwisseling kan je deze gesprekken trouwens niet noemen, eerder kruisende monologen, vragen die niet beantwoord worden

Jan Ritsema bedenkt vernuftige kunstgreep • 23 mei 1991
Muziek is in de gesprekken van doorslaggevende betekenis

"De knie van de voetballer" of de... • 17 juni 1992
Ook deze nieuwe voorstelling, De knie van de voetballer, prezenteert een montage van autentieke gesprekken, met Moravia, Ginzburg, Eco enzovoort en gerechtszaken tegen Pasolini op een zakelijke manier...Ze doen dat met een subtiele stilering van de gesprekken, waardoor het nauwelijks opvalt dat ze niet de gewone spreektoon maar een doordachte intonatie van elke zin hanteren...Het kader van de gesprekken, het Italië van de onbekommerde levensvreugde, de elegante verfijning waar Pasolini zijn pijlen op richt wordt op een ironische manier geciteerd door het krullerige kapsel

Met busje naar toneel in verlaten huis • 21 april 1993
Door hun vreemde jongensachtige bezigheden en hun gesprekken die soms zo uit Beckett weggelopen lijken, kan je je niet van de indruk ontdoen dat je hier twee mensen ziet die inderdaad geweigerd hebben

De Parade ontleedt begeert: "Journalistiek Werk": repertoire-opbouw... • 19 augustus 1993
Een mogelijke kandidaat wordt eerst uitgenodigd op een voorstelling, er volgen gesprekken en een werkweek, en pas dan valt de beslissing

Kaaiteater programmeert vergeten stuk van Joyce • 9 november 1993
Daarin staan bijdragen van onder anderen Bill Viola en Jean-Marc Adolphe, en gesprekken met onder meer Peter van Kraaij en Carlotta Ikeda

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Het is door de vele gesprekken met technici, met de programmator, met belangstellenden, dag in, dag uit, dat je iets leert

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
Het is veeleer een lange litanie van herinneringen aan details, kleine gesprekken of gebeurtenissen, op zich nauwelijks het vertellen waard

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Cultuurverschillen Johan Thielemans, hoe uiten die verschillen in de Nederlandse en de Vlaamse theater-'cultuur' zich binnen de gesprekken in de jury, bij de beoordeling van de afzonderlijke