100 document(en) met "Min of" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


BKT, Sara, Leila: getuigenisteater • 20 januari 1986
Ze slagen er min of meer behoorlijk in de twee helften van de regie duidelijk aan te geven

Wild komisch duo uit Australië: "Los Trios... • 16 mei 1986
Zij stellen zichzelf voor als min of meer mislukte potsenmakers, en tussen de verschillende sketches en gags door verontschuldigen zij zich dan ook voortdurend bij de toeschouwers

"Othello" zonder krullen en franjes: Blauwe Maandag... • 25 november 1986
De vrouwen in dit stuk staan daar min of meer buiten

Pijnlijk weerzien De Mannen van den Dam:... • 12 december 1986
Tegen de achtergrond van een groot driehoekig paneel, dat beschilderd is met blauwe en zwarte vegen (het doet wat denken aan schilderijen van Munch) en als dusdanig verwijst naar min of meer

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
Dat is ook min of meer de uitgangspositie van Jan Decorte...Op zoek Net zo min als bij Kamagurka is hier veel verhaal te bespeuren

"Onbehaaglijke komedie" in de mist: Debat: Pret... • 17 januari 1987
LEUVEN -- In het raam van de "Week van de onbehaaglijke komedie" -- opgezet als een min of meer didaktisch projekt van het Instituut voor Teaterwetenschap (fakulteit Letteren en Wijsbegeerte) -- was...Dat hielp in elk geval om het karakter van "saaie, akademische zitting" te omzeilen, maar ondanks herhaalde pogingen van de moderator om de zaak min of meer in goede banen te houden, werd dit evenmin

"Tars/zan", van het goede maar een beetje... • 20 februari 1987
De enige die min of meer een duidelijke identiteit bewaart, is Mieke Verdin in een schitterende vertolking van Natasja, het Russische meisje in traditionele kledij/Majakovsky

"De bacchanten" blijft bij te veel geode... • 10 maart 1987
klassieke oudheid (een vrije interpretatie van maskers voor Tiresias en Kadmos, min of meer analoog aan het gebruik ervan in Oidipous van de Duitse regisseur Gosh bv

Dansprojekt toont werk van jongere koreografen • 18 maart 1987
Zo zitten er duidelijke jazz-, modern-dance en "expressionistische" trekjes in, die dikwijls min of meer vrij door elkaar gebruikt worden...Dat maakt het werk van de groep in zijn geheel min of meer vergelijkbaar met werk van "Mainstream"-koreografen zoals b.v...Le jour se lève" van Lieve Menens en "Church of women" en "Salomé" van Aimé de Lignière, waarin telkens een min of meer duidelijke tematiek verweven zit

Nachtmerrie als een visuele tuin der lusten:... • 8 mei 1987
een schitterend duet tussen een man en een vrouw die, bijna als twee slangen, in een langdurige omhelzing om elkaar heen blijven slingeren -- staan min of meer los van elkaar, als afzonderlijke

Extravagante cocktail van woorden en emoties: "Pick-up"... • 9 mei 1987
om een definitie van de relatie --, worden de konventies van "dialoog" voortdurend min of meer subtiel ontwricht

Uitdagende denkoefening over denken: Kaaiteater prezenteert "Rachel's... • 7 november 1987
Rosenthal suggereert min of meer dat een meer bescheiden gebruik van deze luxe-gadget wenselijk zou zijn

Discordia ontdekt: mot in Hugo Claus' myte:... • 2 maart 1988
De personen uit de Dans van de reiger zijn nog min of meer te herkennen in een akteur: moeder Frieda Pittoors, zoon Jan-Joris Lnmers, vrouw Annet Kouwenhoven en minnaar Titus Muizelaar...Le verre d'eau was het verhaaltje wel min of meer te volgen, maar het totale gebrek aan inkleding reduceerde het tot een door het publiek te rekonstrueren raadseltje

Blue Ran Dances boekt vooruitgang: "Take off... • 19 april 1988
het decor, dat bestaat uit woest beschilderde panelen die vrij zweven in de ruimte, wordt een futuristisch landschap gesuggereerd, dat min of meer verwijst naar het "fantasy-genre". De kostuums hebben

"Rats", een intellektueel en visueel waterhoofd: TieDrie... • 23 april 1988
Naar het zich zo min of meer laat aanzien heeft Paul Pourveur dit verhaaltje aangewend als metafoor voor een besloten burgermoraal, teruggaand op tema's die Sartre al lief waren (zoals hij zelf...Dat is zo nog wel min of meer te volgen, maar daarnaast duiken her en der nog zoveel andere motieven en hints op dat het stuk veel weg krijgt, en niet alleen in letterlijke (Beatles-)zin, van een

Hilde Wils in mooi regiedebuut: "Judith" van... • 4 mei 1988
Wat mankeert, is echter een soort scenisch realisme: de manier waarop beide akteurs op elkaar reageren, heeft geen "scherpte", ze staan min-of meer onafhankelijk van elkaar hun tekst te brengen

"Cerceau" als een late Tsjechov: Intrigerende kennismaking... • 1 december 1988
bol staat van de zeer lange monologen, getuigen van een manier van teater maken en -beleven die ons min of meer vreemd is. Enerzijds is er een sterk realisme in de zegging van de monologen, maar

Kamagurka gaat vervelen • 21 december 1988
Het verschil is enkel gradueel: hier zit je niet in een pub, en de grappen worden niet ter plaatse verzonnen maar zijn min of meer voorbereid...Min of meer, want de voorstelling blijft toch het karakter van een spontane improvizatie uitstralen door de absolute weigering van Kamagurka en Herr Seele om wat dan ook ernstig te nemen, zichzelf

Dertigers toveren tienerfantazieën: "L'amour, la mort" van... • 21 december 1988
Uiteindelijk waren de akteurs min of meer op elkaar uitgekeken

Virtuoze klassieke passen in een complexe struktuur • 18 februari 1989
Hetzelfde kan je min of meer zeggen van de twee andere stukken; France dance speelt sterk op kontrasten in schaal: grote dansers met een dwerg als vertelster, zetstukken van beroemde gebouwen die