14 document(en) met "Ministerie van"


"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
Deze productie kwam tot stand met de bijdrage van Hypothesesarts, of het duo Christian Leblicq (spelleiding en klank) en Xavier Rijs (scenografie-. In het decor van Xavier Rijs wordt die wereld van...Naarmate meer schermen openschuiven zie je steeds weer dezelfde configuratie van voorwerpen opduiken, parallel met de circulariteit van de tekst die steeds weer dezelfde motieven herneemt...krijgt van het ministerie van Cultuur

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
relatie met de toeschouwer aan de hand van werk van Aldo Rossi, Bruce Nauman, Dan Graham, Ludger Gerdes, Thomas Schuttle, Marin Kasimir, Jan Van Oost, Herman Pitz… In "Dubbelportret" een programma van de...leerlinge van Merce Cunningham, zal te zien zijn met "Double Duo", een co-productie van ‘t Stuc met het Maison de la Culture van Grenoble en het festival van Avignon...De organisatie is in handen van ‘t Stuc, met steun van het Festival van Vlaanderen, de KU Leuven en het Ministerie van Cultuur, en zoals programmator Michel Uytterhoeven opmerkt: vooral tegenwerking

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
maar als een minister daar een "issue" van maakt, en als de rektor van de Leuvense universiteit daar in zijn openingsrede van het akademiejaar op alludeert, lijkt het vermoeden gegrond dat die onrust...gooi gedaan werd naar een konsistente analyse van wat er nu precies schort aan de kulturele vorming -- zij het dan vooral van universitairen -- en een blauwdruk van mogelijke alternatieven werd aangeboden...Desondanks werd 't Stuc door minister Dewael erkend als receptief produktiecentrum, wat kan gelden als een eerste doorbraak, een erkenning vanwege het ministerie van de werking

Preselektie voor Rencontres Choréographiques de Bagnolet • 27 januari 1992
België gebeurt die door een ad hoc kommissie van het ministerie van Kultuur...Dat kan gaan van een uitnodiging om een tijdlang te resideren in een van de teaters van het departement Seine Saint-Denis tot een financiële ondersteuning: om op toernee te gaan...Voor de nationale inzending stelden dit jaar Ria De Corte en Hans Van den Broeck van Les Ballets C. de la B. hun kandidatuur

Er beweegt wat bij De Beweeging: Zesde... • 19 mei 1994
De koreografie wordt in een dubbelprogramma van Reflex gekombineerd met Etude voor François van Jappe Claes, die in Vlaanderen naam maakte als regisseur van Theater Teater...aanleiding van het tienjarig bestaan van de VZW De Beweeging is het debat op l juni om 16 uur...Koreografen, organizatoren van voorstellingen, leden van de Raad voor de Dans, perslui en een afvaardiging van het Ministerie van Kultuur hebben het dan over Tien jaar dansbeleid in Vlaanderen

Festival toont theaters van gaststad Brussel • 27 augustus 1996
het jaarboek Architectuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap geeft Bruno Demeulder van deze problemen van Brussel een scherpe analyse...De bovenstad werd het slachtoffer van kaalslag, voor de aanleg van het Justitiepaleis...De ruimtes van Bronks, Needcompany en KVS worden daarbij aangedaan en de geschiedenis van het gebied met de aanwezigheid van de vele theaters wordt verklaard

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
Het werd uitgegeven door de Stichting Kunstboek, met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap...ontstaansgeschiedenis van het Ballet van Vlaanderen, of de "getuigenis" van Jacques Franck over werk en betekenis van...Dat Katie Verstockt in een laatste tekst nogmaals, en met reden, de noodklok luidt over de situatie van dans in Vlaanderen, en ondertussen in ijltempo een overzicht biedt van het werk van Platel, Van

Dansen aan de rand van Europa: Vlaming... • 30 december 1998
De eerste twee jaar was dat nog volledig vrijwilligerswerk, maar vanaf 1995 volgde een eerste, bescheiden financiële ondersteuning van 400.000 frank van het ministerie van Cultuur...Het resultaat voor ons was een protocol met het ministerie van Cultuur voor een jaarlijkse subsidie van 4 miljoen frank...Een van de inspirators van ForumDança, Gil Mendo, is nu werkzaam bij het ministerie van Cultuur, dat op dit ogenblik toch om en bij de 50 miljoen per jaar vrijmaakt voor dans

'Iemand leren dansen kan ik niet': Vermaarde... • 16 december 2005
Die reputatie dankt de stad aan de aanwezigheid van enkele internationaal gereputeerde gezelschappen als Ultima Vez van Wim Vandekeybus en Rosas van Anne-Teresa De Keersmaeker...De school heeft, besloot Laermans, ook het karakter van een 'kleine utopie'. Financieel plaatje Hugo De Greef, de voorzitter van de raad van bestuur van PARTS, rondde de opening van de...Vanaf 1997 kwam er ook geld van het ministerie van Cultuur

Brakke Grond wordt vruchtbaar: Directrice Leen Laconte:... • 10 juni 2006
De ronkende missie van De Brakke Grond luidde in 1981 al: 'de culturele identiteit van Vlaanderen en Nederland prominent op de voorgrond plaatsen door middel van een permanent forum met landelijke...Het huis was immers slechts een buitendienst van het ministerie van Cultuur...Potgrond is niet voor niets de naam van zijn compilatie van pop en rock uit Vlaanderen

Dansschool PARTS organiseert benefiet voor onbemiddelde studenten • 24 oktober 2006
Het is in grote mate aan PARTS te danken dat Brussel als hoofdstad van de Europese dans beschouwd wordt...De middelen daarentegen zijn schaars, want de school is (voorlopig) niet voluit erkend door het ministerie...De huidige studenten ten slotte brengen twee werken van Trisha Brown en Lance Gries

'De school is de kerk, het theater... • 20 november 2006
De school is de kerk, het theater en het wijkhuis van de toekomst' Scholen blijven zwakke partner in dialoog met geroutineerde financiers en aannemers De architectuur van onze scholen...Het is dus duidelijk dat een masterplan voor een scholensite van groot maatschappelijk belang is. Vooraleer te bouwen zouden alle stakeholders met een goede ontwerper moeten samenzitten om de...Het ministerie van Onderwijs stelt dat de manier waarop die omgaan met de inrichtende machten ook wel mee de selectie bepaalt, de teneur van het rapport is echter pessimistischer: zolang de

Wervelend feestje van een unieke dansschool: Dansopleiding... • 28 maart 2007
Tenslotte zijn er ook de 'zware kanonnen'. Rosas staat hier met de herneming van A love supreme op de gelijknamige muziek van John Coltrane...Ondanks de hoge technische en intellectuele standaard van de school is de vorm van het curriculum het voortdurende voorwerp van debat tussen docenten en studenten...Ze werd door het Ministerie van Onderwijs wel ondersteund als bijzonder project, maar hing sterk af van de steun van Rosas en de Munt

Kunst of campus? • 26 juni 2007
Toen Luc Van den Bossche nog mininster van Onderwijs was, stimuleerde hij wel enkele proefprojecten zoals PARTS in Brussel of Popok in Antwerpen...Eentje waar jonge theatermakers van elkaar en van inspirerende voorgangers leren door gewoon samen bezig te zijn, zonder op een onmiddellijk resultaat te mikken...De reden is simpel: de ene ressorteert onder het ministerie van Cultuur, de andere onder Onderwijs