33 document(en) met "Mythe" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
geen mythe, wel komedie

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
Eigenlijk is Discorida volledig afgestapt van de mythe dat je, je kan "inleven" in een rol

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
resulteerde in de tentoonstelling "De mythe van de kracht". En uiteindelijk heeft het INS, met de ateliers langs de Timmerwerfstraat en de kantoren op de verdiepingen, een vaste standplaats waar

"De bacchanten" blijft bij te veel geode... • 10 maart 1987
Aan de hand van de mythe van Bacchus die terugkeert naar zijn geboortestad Thebe -- op zich al de verwerking van een historische gebeurtenis in het vroeg klassieke Griekenland -- geeft hij een

Barkey belicht troebele zones van het verlangen • 3 maart 1995
Petra Bolte brengt stukken uit Camus' Mythe de Sisyphe

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Die zou de vertoning alras kunnen ontmaskeren als een onbenullige opeenstapeling van flauwe truuks en versleten cliché's, die de opgeblazen mythe van het lichaam doorprikken, al was het maar door ze

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
mythe van de architect als een detective die het betekenisvolle isoleerde uit een chaotische context en wedersamenstelde tot een overtuigend verhaal

Woordenstroom wordt sterk theater • 23 mei 1997
Peter Verhelst vond inspiratie in de verhalen over het labyrint en de mythe van Prometheus uit de oudheid, en in het verhaal van een vrouwelijke matador, Maria Salomé, die achteraf een man bleek te

Et si nous arrêtions de nous contempler... • 1 januari 1998
impression que ce sont les politiciens, plus que leur public, qui s'accrochent à l'ancien mythe du pouvoir et se comportent en partie en conséquence

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Je krijgt zelfs de indruk dat politici zelf, nog meer dan hun publiek, met een zekere hardnekkigheid deze oude mythe aanhangen, en zich, minstens ten dele, ernaar gedragen

Zwerftocht langs glas en staal: Maarten Delbeke... • 22 januari 1998
bouw van culturele centra beheerst in "Architectuur, cultuur en collectiviteit", naar de manier waarop wij onze dagelijkse omgeving als een eindeloos transparant "binnen" denken in "Jommeke en de mythe van

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
Platel wordt hier, lijkt mij, slachtoffer van een romantische mythe van het 'echte', dat onbemiddeld gerepresenteerd kan worden

Klapstuk '99: over intuïtie en concept: Pieter... • 1 december 1999
Eerder wordt hier een mythe van het einde van de twintigste eeuw bespeeld, dat de laatste waarheid die we hebben ons lichaam en ons ware zelf is. Niet genuanceerd, op zijn kop gezet, voetje gelicht

LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
Het bizarre van LA is dat iedereen in haar mythe van geluk blijft geloven, ondanks het totaal artificiële, ondanks de groteske nadelen zoals smog en monsterachtige files dag en nacht, en vooral

Ramsey Nasr. Grote emoties in alle toonaarden • 11 februari 2000
Hij haalt zijn inspiratie trouwens uit de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
tussen beide gebieden - dat is een moderne mythe die ontkent dat die doordringing altijd al in meerdere of mindere mate aan de orde was - maar met de ideologische inkleding van de simpele realiteit dat beide...Het abstract-expressionisme daarentegen is een typisch Amerikaanse kunstvorm die met specifieke, moderne beeldmiddelen de mythe van de oorspronkelijke mens, of moeten we zeggen de oorspronkelijke...een simpele installatie brengt hij binnen het theater zelf de hele mythe van de autonome blik van de toeschouwer, die hoogte neemt van het autonome kunstwerk, aan het wankelen

Duitse choreograaf Tom Plischke komt naar Beursschouwburg • 22 maart 2001
Ondanks de korte duur merk je dat gek genoeg pas tegen het einde, omdat de aankleding telkens anders is. Op een dodelijk efficiënte manier ondergraaft Plischke de moderne mythe dat beweging op zich

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
Blijft er wel iets overeind van de mythe van de kunstenaar die, zoals Bartleby, tegen de eisen van productiviteit en efficiëntie in zijn eigen verlangens en gedachten volgt

Een androgyne choreografie • 9 januari 2002
De voorstelling was geïnspireerd op populaire versies van de Faust-mythe en het stuk van Christopher Martowe

Abstract met inhoud • 10 april 2002
De kracht van die mythe, zoals van alle mythes, is dat ze een ervaring verbeeldt die we allen kennen...Ik probeer een extreme eenvoud te bereiken, die correspondeert met de eenvoud van de mythe zelf...De beelden moeten in hun eenvoud de gemeenplaats, het alomgekende, van de mythe benaderen