30 document(en) met "Netwerk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Kaaiteater eindigt met sisser • 4 juni 1988
Alle eigenaardigheden leiden er uiteindelijk toe dat het verhaal de onontwarbare onredelijkheid van een reëel netwerk van menselijke verhoudingen krijgt

"Mikrokosmos", een scharniervoorstelling: Opening Klapstuk '89 • 6 oktober 1989
zien Johanne Saunier met Jean-Luc Ducourt strijden om een plaatsje vooraan, elkaar het hof maken, uitdagen; een ingewikkeld netwerk van emoties tussen die twee wordt in de dans uitgesponnen

Wat niet tussen de regels staat • 14 maart 1994
De Zeyp in Ganshoren, Monty in Antwerpen, Netwerk in Aalst, Nieuwpoortteater in Gent en Limelight in Kortrijk

Forum voor jonge koreografen in feeëriek parklandschap • 26 augustus 1994
De uiteindelijke bedoeling van het forum is dat de deelnemers met elkaar en met de organizerende kunstencentra een netwerk opzetten voor wederzijdse hulp, opleiding en opdrachten

Vietnam voorbij alle clichés : Michel Van... • 24 maart 1995
Nog te zien in Brugge (De Werf, 25 maart). Berchem (CC, 27 en 28 maart), Aalst (Netwerk, 29 maart), Kortrijk (stadsschouwburg, 24 april) en Gent (27 april). Op 23 mei in het Kunstenfestival in Brussel

Bijtende burleske met Boris Vian als aangever • 29 november 1995
Het vieruurtje" van Los Cojones del Toro en Tristan nog in Limelight Kortrijk, Nieuwpoortteater Gent, Monty Antwerpen (optie), Netwerk Aalst, De Werf Brugge, De Velinx Tongeren, Stuc Leuven en

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
Volgend, relatief willekeurig zinnetje uit De kring en het netwerk - over het statuut van de publieke ruimte is tekenend voor de weigerachtigheid van Verschaffel om zich hierdoor te laten meeslepen

Gekte met een donker randje • 25 april 1997
Nog voorstellingen op 26 april (Netwerk Aalst), 3 mei (Victoriafestival Gent), 13 mei (Ten Weyngaert, Vorst

Platel raapt theater van de straat: Bach... • 14 mei 1998
Zijn dansgezelschap, Les Ballets C de la B, toont het ragfijne netwerk van relaties, emoties en zaakjes, kortom de anarchie die de straten vult, zo direct mogelijk

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
straat en een fragiel netwerk van relaties en kennissen om het hoofd boven water te houden als de wasmachine het weer eens niet doet of vader alweer zonder werk zit

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
een relatief eenvoudige basiszin een uiterst complex netwerk van ontwikkelingen ontstaat, dat op bepaalde momenten kristalliseert in erg eenvoudige, bijna didactische demonstraties van deze basiszin, om

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
De televisie is de nieuwe context, die van het netwerk, voor het zinnelijk genot van de technologische schil rondom deze nieuwe primitieven

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
Van Reeth bracht hier elementen samen binnen een netwerk zonder vooringebouwde hiërarchie

Indische dans in DeSingel • 20 februari 2002
hele netwerk van andere lijnen

Ernstig, maar niet serieus • 6 november 2002
Door de krachten te bundelen, en met een steuntje in de rug van de EU, kan dit netwerk die taak wel aan

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
De stad blijft een stenen getuige van een 'publieke' werkelijkheid die ondertussen enkel nog, zoals Bart Verschaffel in De kring en het netwerk beschrijft, een schijnleven is gaan leiden op de

Polyfonie in beeld: DANS - Thierry de... • 12 maart 2003
Ik zorgde dus voor selectie en verfilming, terwijl Ictus zijn netwerk van contacten onder componisten geactiveerd heeft

De ontvoogding van het moderne Montréal • 10 mei 2003
Via een dicht netwerk van kerken, scholen en liefdadigheidsinstellingen werd de bevolking stevig onder de duim gehouden

Franse festivals op de helling • 5 juli 2003
Hoewel het aan de basis ligt van een wijd vertakt netwerk van kleinere en grotere culturele organisaties en gezelschappen is het systeem de laatste jaren onder zware druk komen staan...een netwerk van onafhankelijke individuen die zich verzameld hebben onder bloemrijke namen als 'Culture en danger'. Die groepen herkennen zich niet in de klassieke vakbondsstandpunten, en erkennen die

De verborgen kracht van muziek • 10 september 2003
Nochtans ben ik ervan overtuigd dat, als je een doorgedreven analyse zou maken van mijn voorstellingen, je een hypercomplex netwerk van verbindingen zou ontdekken onder de schijnbare chaos van de