37 document(en) met "Richard van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Je zegt in een brief aan Hans Van den Bergh (1) dat In het Tuinhuis ging over de pijn van het schrijven, maar het is alsof je ook de pijn van het ensceneren hebt willen tonen in de voorstelling: het...Maar er kwamen wel andere verhalen los, van Elisabeth Andersen die zelf moeder is, en van anderen over hun moeder...Ik heb een alibi nodig om iets te maken dat afgezien van de autobiografie ook nog voor de mensen interessant is. Ik heb de behoefte aan respons uit de zaal in de vorm van gelach

Als het ware kluchtige fabel van Dario... • 23 september 1986
Voor het zover komt, krijgt de toeschouwer een demonstratie van de werking, in een notedop en volgens Dario Fo, van de parlementaire variant van het absolutisme...Subtieler wordt het stuk in de demonstratie van de strategie van slaan en aaien, die Elisabeth en haar stafchef Egerton van de geheime politie toepassen om konflikten (ook onderling) te beheersen...Nu is het historisch zo dat Essex vlak voor zijn mislukte "putch" Richard II van Shakespeare liet opvoeren om de burgerij tegen de koningin op te ruien

Tweede keer, goede keer.: "Trilogie van het... • 7 juni 1988
LEUVEN -- "Trilogie van het weerzien" van Botho Strauss is een bijzonder weerbarstig stuk om op te voeren, omdat het opgebouwd is als een reeks losse brokken conversatie van een groep mensen bij de...Het is sedert enkele jaren de gewoon bij de afdeling theaterwetenschappen van de KU Leuven dat de studenten zelf een stuk spelen in een regie van een beroepsregisseur om de realiteit van het...Op de voorgrond hangen tegen het plafond allerlei metalen kadertjes op, de schilderijen van de vernissage die zo’n verwarrende veelheid van "inbeeldingen van de realiteit" uitmaken dat het

Mislukte oefening in welsprekendheid • 30 september 1993
De titel van het stuk -- studie -- is in die zin terecht gekozen: je kan merken dat de koreografe op zoek is naar manieren om uit de vormelijke konstruktie van de bewegingen een soort betekenis naar...Wat echter ook opvalt is dat deze konstruktie nogal slordig in elkaar gezet is. De opeenvolging van bewegingen gaat vaak voorbij aan de relatief beperkte technische bagage van de twee danseressen...Die slordigheid deed de tweede koreografie van deze avond, Compositie 2, op muziek van Richard Strauss, helemaal de das om

"Exiles" een verhaal van wanhoop en wellust:... • 12 november 1993
BRUSSEL -- Na zijn regie voor Kaaitheater van Josse De Pauws Ward Comlez en Het kind van de smid (waaraan hij zelf meeschreef) vroeg Kaaitheater aan Peter Van Kraaij een nieuwe voorstelling te maken...Maar als je Van Kraaij's briljante cast aan het werk ziet, met Josse De Pauw als schrijver Richard Rowan, Frieda Pittoors als zijn geliefde Bertha...Josse De Pauw, als de schrijver die ook de plot van het echte leven -- de ontrouw van zijn geliefde Bertha en het verraad van zijn vriend Robert -- volledig manipuleert herken je de man en de

Rieks Swarte betoverend als Oosterse verteller • 20 januari 1995
Rieks Swarte gebruikt de nieuwe vertaling van Richard van Leeuwen, die de oertekst zo nauwgezet mogelijk volgde...De kring van luisteraars wordt voorgesteld door een kring van lampjes uit geplooid blik...Ondertussen klinken op de achtergrond de klanken van een moderne stad op: autogeraas, toeters en stemmen verbreken plots de betovering van de verhalen

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Veel waardering was er voor de afbraak van de mythologische heldhaftigheid van het Nederlandse volk ten tijde van de tweede wereldoorlog...Paul Binnerts: 'Die Ayckbourn van Toneelgroep Amsterdam was een mooi voorbeeld van een "afgestofte", scherp op de inhoud teruggebrachte komedie, zoals Sardou en de vroege komedieschrijvers van de...Paul Binnerts: 'Het probleem is dat in de receptie van het publiek - het niet-ingevoerde publiek - het eindoordeel van de ere-jury altijd beslissend is: dat was dus de beste voorstelling van het

"Heet en koud tegelijkertijd" : Driemaal Wooster... • 10 april 1996
Zelfs wanneer het uitgangspunt van de voorstelling een tekst van Tsjechov of Flaubert is. The Wooster Group is ontstaan uit The Performance Group, opgericht door Richard Schechner, een New Yorks...Hun werk is heet en koud tegelijk en heeft het effect van ijs van 40 graden onder nul waarvan je brandwonden op kan lopen". Bemerk de bijna extatische toon van Heijer: ze geeft goed weer hoe je je...FiniSHed story, te zien van 11 tot en met 15 april, is een herwerkte versie van twee oudere stukken van de groep: Brace up van 1991, gemaakt op basis van de eerste drie bedrijven van Tsjechovs Drie

Mooie plaatjes redden het niet : Charleroi/Danses... • 2 mei 1996
Niets minder dan het betrappen van de fundamentele paradoxen van onze snel veranderende samenleving, en in het bijzonder de verhouding tussen mens en machine, is zijn doel...Het lichaam als laatste raadsel en laatste waarheid van het denken: als alle andere heilige huisjes gevallen zijn, is er daar een van...Net als in het barok theater krijgen we niet de werkelijkheid van echte lichamen te zien, maar een gebeuren dat door de macht van de blik van de choreograaf ontstaat

De Keersmaeker bouwt broze droom op :... • 16 januari 1997
Verklärte Nacht is veel meer verhalende dans, gebaseerd op het gedicht van Richard Dehmel: een vrouw verklaart in het woud haar liefde aan een man, maar bekent tegelijk dat zij zwanger is van een...De scenografie van Gilles Aillaud roept ondubbelzinnig de sfeer van een nachtelijk woud bij maanlicht op, de choreografie loopt mee met de sterk wisselende suggesties van de muziek...En tenslotte is er ook de aanwezigheid van Loemij en Van Wissen, al bij de film een soort dubbelgangers van De Keersmaeker

Bijtende ironie bij Tristero • 24 mei 1997
Het blijkt ook nu weer uit de reprise van een ander stuk van Albee, Alles voor de tuin, dat afgelopen zomer in première ging en nu hernomen wordt in het "Hoeksteen"-programma van de Beursschouwburg...Het verval van de buurt en de benepenheid van de locatie zijn op zich al een commentaar op het schijnbaar voorbeeldige van de "white upper middle dass"-levensstijl...De manier waarop geacteerd wordt, past bovendien bijzonder goed bij de opgeklopte, zo van tv-series gekopieerde zelfvoldaanheid en goedgemutstheid van dit stel eerzame burgers

Open Stad discussieert over cultuur en ruimte • 10 oktober 1997
En bij dit onderzoek moet de confrontatie tussen historische fragmenten en de dynamische, maar wilde ontwikkelingen van de tweede helft van deze eeuw in rekening worden gebracht...Saint-Luc Bruxelles, het Henry Van De Velde Instituut Antwerpen en, uit het buitenland, het Berlage Instituut (Amsterdam) en Columbia University (New York). Commentaren komen van lesgevers als Elia...Zijn benadering wordt geïnspireerd door het conceptueel denken in de kunst en door zijn fascinatie voor de rijkdom van het schijnbaar alledaagse van de banale stad

hedendaagse architectuur: Ie bouwwerken • 26 februari 1998
pakt, is een van die „issues". Een andere is de omgang met het verle- den, de snelle uitputting van elke ideologische onderbouwing, waar- door alles snel een kwestie van „stijl" zonder...MERKWAARDIG genoeg is het volledige betoog van Steele, naar inhoud en presentatie [een verblindende collage van fo- to's) een pertinente ontkenning van al deze ambities...De ironie van dit boek is dat het door de combinatie van (overigens zeer taai leesbare) tekst en foto-ma- teriaal een belangrijke bijdrage le- vert aan het in de inleiding zo ver

Een vracht Shakespeare • 16 mei 1998
dat laatste geval wordt het mogelijk om de aandacht eerder te richten op meer tijdloze of abstracte aspecten van het verhaal, zoals bijvoorbeeld de verwording van de menselijke verhoudingen, nadat...De gevolgen die dat kan hebben voor de structuur van de psychologie van een personage is een ander, verwant, aspect dat zo in het daglicht kan treden...het geval van Richard III wordt dit stramien ronduit grotesk

De wereld door de zeef van je... • 1 oktober 1999
Terwijl ze een werkmethode beschrijft, staat ze plots op, 'I'll show you', en met enkele bewegingen begrijp je plots de hele toedracht van een omslachtige uitleg over de 'vertaling' van tekst en...De structuur is gebouwd op de transformatie van een tijdsband die ik samenstelde uit een lijst van betekenisvolle momenten in de levens van acht mensen...Oorspronkelijk zou dit stuk een freelance project zijn met Richard Siegel, Jill Johnson (die vroeger lid was van Ballett Frankfurt en er nu naar terugkeert) en Michael Schumacher (ex-BallettFrankfurt

Klapstuk sluit af met verstilde virtuositeit • 29 oktober 1999
Work for three is de laconieke titel, die verwijst naar de drie dansers, Jill Johnson, Michael Schumacher en Richard Siegal die erin aantreden...Het belang van het gebeuren ligt volledig in de eigen complexiteit van deze beelden, de kracht waarmee ze geplaatst worden en de ingenieuze manieren waarop ze in elkaar overgaan...Het was op suggestie van co-producent Festival van Vlaanderen dat Caspersen aan de slag ging met polyfone muziek

Forsythe extreem traag en extreem snel • 25 februari 2000
De bewegingen verwijzen niet naar klassiek ballet in de strikte zin van het woord, maar zijn telkens op onverwachte wijze gecombineerde posities van armen, lijf en benen, met een complex ruimtelijk...Vooral door de snelheid van de uitvoering, die soms werkelijk verbluffend is, heeft de dans zo iets weg van een cadavre exquis, een menselijke afbeelding waarvan de onderzijde en de bovenzijde niet...Dana Caspersen en Richard Siegal zetten er een vlekkeloze interpretatie van neer

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
De opstelling op de oppervlakte van een stand klopt op een merkwaardige manier met het beeld van de Amerikaanse frontier: het staat, als in elke verkaveling, pontificaal alleen, in een volstrekte...een totale ontkenning van de intellectuele en economische crisis van het oude continent wordt hier een privé-utopie uitgeleefd, ondersteund door massaal veel technische gadgets...de plaats van het feest van de technologische schil kwam de fictie van het echte

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Het telwerk dat van bij de eerste opening van de instelling een triomfantelijk bewijs moest leveren van het overrompelend succes van een nieuwe gedachte, zou nu, indien ze niet verwijderd was, koel de...onderkoelde opvolger hebben echter een genealogie die ons terugvoert naar de jaren '50 toen Britse pop-artiesten van de Independent Group (IG) als Richard Hamilton en de architecten Peter en Alison Smithson de...Een latere voorstelling van deze nieuwe wereld, waarin de televisie als enige, manipuleerbaar venster op de werkelijkheid, zijn opwachting maakt, vinden we in een fantastische collage van Richard

Het spel buitenspel • 28 november 2001
Dirk Roofthooft heeft voor de regie van Kwartet van Heiner Müller zijn intrek genomen in een appartement van De Bottelarij aan de Brusselse Hooikaai...Het draait steeds weer om de nauwkeurige beschrijving van mensen, om hun failliet om van dit leven iets te maken...Gebruik je de basistekst van dit stuk, de roman Les liaisons Dangereuses van Choderlos de Laclos