18 document(en) met "aan Warhol"


De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
Omdat hij niet buiten het morele paradigma van persoonlijke eerlijkheid, trouw aan het leger en aan de goden kan treden, kan hij Odysseus handelen niet duiden...dierenafbeeldingen in Altamira tot Roy Liechtenstein en Andy Warhol...Ik geloof alleen niet dat dit mimetisme in teatraal opzicht werkt, zeker niet als het de op zich al verstorende tekst van Müller aan het zicht onttrekt, zodat de chaos die errond gecreëerd wordt

Ron Vawter in de huid van twee... • 20 april 1993
Zo was hij bij voorbeeld een hevig tegenstander van de erkenning van de rechten van homoseksuelen in de jaren '70, hoewel -- en dat is de ironie van zijn leven -- hij privé wel aan zijn eigen...Montage Hier troont Vawter, gehuld in allerlei bont-gekleurde sjaals, met een hoofddoek en een overvloed aan klatergoudkettingen om hals, armen en benen...Vawter lijdt zelf sedert 1992 aan deze ziekte, en dat geeft aan deze provocerende konfrontatie van twee types reakties op homoseksualiteit, totale ontkenning versus totale uitvergroting, een vreemde

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
BRUSSEL -- Herinneringen aan de Donau is het laatste deel van de reeks teaterstukken "Journalistiek werk" van het Brusselse gezelschap "De Parade". De reeks wil het verschijnsel begeerte aan een nader...Pasolini, Warhol en de Amerikaanse seks-industrie en ten slotte Freud passeerden de revue...Freud zelfs twee keer, want aan Herinneringen aan de Donau ging Freud/notities vooraf

Avonturen in Warhol-land • 7 juni 1999
het zog van de grote Warhol-tentoonstelling loopt in CC Botanique een expositie met werk van Gerard Malanga, de dichter, danser en fotograaf die in de jaren zestig een nauwe medewerker was van Andy...Dat lag ook aan de slordigheid van de uitwerking: Thierry Smits maakte hier geen performance die de geest van Warhol actualiseerde, maar recycleerde enkel de oude beelden, op een snelle en...Aan de ernst van de choreografe valt nauwelijks te twijfelen; op de communicatieve kwaliteit van dit werk valt helaas nogal wat af te dingen

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Dunoyer is nergens te bekennen als Michael Weilacher aan de gong en Alexandre Fostier aan de tapes Deus ex Machina van David Tenney uitvoeren, een compositie waarin een eerste gongslag geleidelijk...Het huis toonde van buitenaf enkel een blinde schil met slechts een toegangsdeur, zodat de woning als wagens op een parkeerterrein rug aan rug en zij aan zij geschakeld kon worden...Maar omdat je in het ongewisse blijft, en het zaaltje zo vol mensen staat dat je nauwelijks een overzicht krijgt over wat er allemaal te zien is, ben je tegelijk het publiek aan het monsteren

Duitse choreograaf Tom Plischke komt naar Beursschouwburg • 22 maart 2001
Plischkes talent, en dat van zijn kompanen in de BDC-compagnie zoals Erna Omarsdottir, Alice Chauchat en Martin Nachbar, werd al opgemerkt op het einde van zijn studietijd in 1998 aan de choreografen...Met zijn gezelschap knoopt Plischke aan bij het onbelemmerde experiment uit de jaren '60, van artiesten als Cunningham, Warhol, Artaud of Duchamp...Dit stuk uit 1966 is een scheldtirade aan het adres van het publiek, met de bedoeling de imaginaire wand tussen het theater en het echte leven neer te halen

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Het perverse aan deze strategie is dat zij in wezen evenzeer geprefabriceerde effecten opdringt...Bij de lege warenhuisrekken barstten de associaties met aan de gang zijnde landbouwcrises los, terwijl in je achterhoofd een zinnetje uit de inleiding bleef spelen: 'Dat lichaam is een vlam die...Samen met Herman Asselberghs en Pieter Van Bogaert nodigde zij kunstenaars die haar nauw aan het hart liggen uit voor een bijdrage aan een experiment met alternatieve kijkmachines, zoals deze Access

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
Tot op heden zijn veel dansvoorstellingen op een of andere manier schatplichtig aan ofwel het klassiek ballet, ofwel de moderne dans...De sculpturen van Robert Morris in zijn Plywood Show uit 1964 ontleenden hun betekenis niet zozeer aan de specificiteit van hun vorm op zich, maar aan hun onderlinge verhouding en aan de verhouding...Met de voorstelling Statuts stapte hij echter helemaal buiten de dans, om aan de hand van beeldende kunst het statuut van lichaamsbeelden te onderzoeken

Konijnen en The Kinks • 27 februari 2002
Duchamp en Warhol waren en zijn voor mij, en niet alleen voor mij uiteraard, sleutelfiguren in de beeldende kunst van de vorige eeuw, maar ik hechtte lange tijd meer belang aan het werk van Duchamp...Denk maar aan het plan van Pepsi-Cola om een stuk van de maan op te kopen, en daar zijn logo op te projecteren, zodat je 's avonds bij het maanlicht steeds aan Pepsi herinnerd wordt...Maar als je erop doordenkt: moeten wij in dat geval rechten betalen aan Coca-Cola of aan Warhol

Het ontsnapte lichaam • 22 mei 2002
Dat leek aan zijn bewuste controle te ontsnappen om terug te keren naar voorbewuste stadia, waarin Greco soms de gedaante van een dier leek aan te nemen...Er is immers geen moment waarop het lichaam meer aan onze bewuste controle lijkt te ontsnappen dan het moment dat het onderhevig is aan pijn en lijden...Gids in deze voorstelling is de figuur van kunstenaar Andy Warhol, wiens afbeeldingen van een colablikje vrolijk en uitdagend geciteerd worden

B-visible, een queerathon in Gent • 13 oktober 2002
De drijvende kracht achter dit project is dansprogrammator Barbara Raes, maar zij bouwde in het project heel wat bruggetjes in naar de andere kunsten die in Vooruit aan bod komen...Leden van de vakgroepen theaterwetenschappen van de UIA en de RU Gent nemen er actief deel aan, en moedigen studenten ook aan zich in het gebeuren te storten...Naast haar bijdrage aan de nomadische tentjes geeft ze ook een lezing waarin ze nader ingaat op de relatie tussen het werk van de Franse filosoof Gilles Deleuze en de queer theory

Theater: Op komst podiumkunsten • 4 december 2003
de bar raken ze aan de praat over het vuur van toen, hun twijfels en hun verlangens...Hij liet zich inspireren door de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol

In het rijk van de levende doden • 9 december 2003
Het beeld kijkt de toeschouwer via zijn priemende ogen aan, maar die ogen zijn tegelijk een leegte, een gat in het beeld, als waren het de oogkassen van een schedel...Het mooie is dat de Warhol-figuur en de figuur van (ook al wereldberoemde) Forsythe soms ook beginnen te vervloeien, vooral dan als Forsythe quasi achteloos complexe dansfiguren neerzet...Dit ambigue wezen heeft, net als Warhol/Forsythe in de film, nauwelijks een eigen leven: het teert op de adem van de kijker, maar kan daarmee nauwelijks overleven

Het lichaam tussen erotiek en doodsdrift: ACHTERGROND... • 8 februari 2005
deze reeks was vooral 'Lichaampje, lichaampje aan de wand...', de solo met Wim Vandekeybus, een van de betere Fabre-regies...Duchamp en Warhol Dat Fabre altijd al gefascineerd werd door dadaïsten of neo-dadaïsten als Marcel Duchamp en Andy Warhol wekt dan ook geen verwondering...Dit ambigue wezen heeft, net als Warhol/Forsythe in de film, nauwelijks een eigen leven: het teert op de adem van de kijker, maar kan daarmee nauwelijks overleven

'Mijn dansers en acteurs moeten kwetsbaar durven... • 2 juli 2005
Toen ik schreef aan 'Angel of Death', dat geïnspireerd is op de figuur van Warhol, stelde ik vast dat ik op die diverse terreinen de wereldtop persoonlijk ken...Jonge popgroepjes als The brand of Zita Swoon werkten mee aan vorige producties, en repeteren of treden op in Troubleyn...Je zal zien dat de tekst - bewust - bulkt van citaten van grote namen als Warhol of Bunuel

Artistieke tweeling maakt eigenzinnige groepschoreografie: Voorstelling draait... • 8 februari 2006
Plischke was toen net afgestudeerd aan de dansopleiding PARTS, maar had al naam gemaakt als choreograaf met briljante solo's en twee groeps-choreografieën...Zelfs aan de manier waarop we gewoonlijk onderscheidingen aanbrengen in de werkelijkheid hebben de twee een broertje dood...Componist Machnik ging met de geschreven neerslag van dat ontwikkelingsproces aan de slag om zijn elektronische score te maken

Desingel herneemt twee stukken van Jan Fabre:... • 14 februari 2006
Het resultaat beantwoordde niet aan de hooggespannen verwachtingen...Zij voerden de readymade (Duchamp) of de kopie en de pastiche (Warhol) als artistiek procédé in. Voor hen hoeft de kunstenaar zijn werk niet zelf te maken, het volstaat dat hij van iets zégt dat het...tegenstelling tot Warhol grijpt hij minder terug naar de wereld van de massaconsumptie maar veeleer naar archaïsche beelden

Antwerpen toont cinema met een bakkes maar... • 26 april 2007
Wat stoort jou aan het menselijke gelaat in film...Heel bijzonder zijn Sleep van Andy Warhol en La chambre 2, de debuutfilm van Chantal Akerman