26 document(en) met "aparte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
als aparte vzw, stelt 22 mensen te werk en krijgt uit de pot van dansprojekten een toelage van 4 miljoen, goed voor al zowat een vijfde van de inkomsten van Kaaiteater

Louise Lecavalier vliegt over de scène • 27 oktober 1988
Er treden vier dansers op onder wie Lock zelf met zijn aparte bewegingsstijl, met hoekige en bijna ongekoördineerde armbewegingen op een langzaam vloeiend wiegen van benen en romp

Wooster Group herwerkt Tsjechovs stuk "Drie Zusters"... • 21 november 1991
Hier is hij nagenoeg permanent als kommentator op een aparte video-monitor te zien...Door het isoleren van tekstfragmenten word je er meer bewust van, en ga je ze ook meer als aparte statements, op hun eigen intrinsieke waarde, of in kontrast met wat er verder nog gaande

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Tenzij misschien, maar dat is een aparte discussie, in het geval van de video-catalogus van Herman Asselberghs

Ocean: facts and figures • 19 mei 1994
Omwille van de lengte van het stuk ontwikkelde Cunningham niet, zoals gebruikelijk, 64 maar 128 aparte figuren, die volgens toeval gekombineerd worden

Er beweegt wat bij De Beweeging: Zesde... • 19 mei 1994
Alain Populaire met zijn koreografie Ophelia's voor Elizabeth Maesen is op zichzelf een aparte kategorie: een voorstelling die "opvalt door haar biezonderheid, maar nauwelijks bekend is," heet het...Populaire maakt verstilde voorstellingen met een aparte sfeer, die soms indrukwekkend is. Nu ook zijn gezelschap niet langer gesubsidieerd wordt, wil de Beweeging het publiek toch een kans geven om

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
De welving in het midden van de symmetrische, neo-renaissance-gevel werd uitgewerkt als een aparte 'descente à couvert' voor koetsen met een een indrukwekkend peristylium...Een eretrap voerde naar de loges, terwijl het plebs met een aparte toegangstrap naar het paradijs afgevoerd werd

Fijnzinnig samenspel tussen muziek en dans :... • 23 mei 1995
Het aparte van deze solo is dat Brown hem danst met de rug haar het publiek...Als mannen en vrouwen, opgesteld langs twee aparte lijnen, nu eens langs elkaar schuiven, dan weer haaks elkaar kruisen, krijg je een wel erg letterlijke vertaling van de muziek naar de dans

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
Het boek valt verder uiteen in aparte stukken, nu eens overzichten van een oeuvre, dan weer algemenere beschouwingen die echter slechts terloops de verschillen en parallellen tussen beide aanraken

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Overigens, ook in dit huis is de dubbelzinnige rol van de schijnbaar totale transparantie van de zwevende glazen balk, modernistisch architecturaal icoon bij uitstek, een aparte analyse waard

Universum van klank en lichamen : Choreografe... • 20 september 1997
Ze weet de kijker steeds een bijzondere ervaring mee te geven van de ruimte waarin de dansers bewegen, zodat zelfs een lege scène een aparte betekenis krijgt

Bert Van Gorp op de dool • 13 oktober 1998
Door het opdelen van het stuk in vele aparte taferelen, krijgt het geheel bovendien weinig vaart en samenhang

Jérôme Bel sterk in theatrale rebus: Franse... • 9 december 1998
Niemand zal elke aparte beweging van een choreografie interpreteren als een teken voor een begrip, zo dat alle tekens samen letterlijk een mededeling vormen

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
Zin en onzin van deze ondernemingen behoeven echter een aparte beschouwing

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
Om te beginnen worden dans, muziek en scenografie door Cunningham steeds als aparte entiteiten behandeld

Het lichaam in beeld en beweging • 13 maart 2002
011/29.59.60 of www.limburg.be/begijnhof . Uit het werkhuisIn de schoot van het dansgezelschap Rosas bestaat niet alleen een dansschool, PARTS, er werd ook een aparte structuur opgericht om

Schoppen tegen het bestel • 15 januari 2003
zijn vertrokken van het idee dat we voor dans, tekst en muziek een aparte structuur zouden ontwikkelen, om dan te proberen die structuren op elkaar te laten passen

Meer kunsten, meer vreugd • 30 april 2003
De verlichting van het geheel is bedacht als een aparte artistieke bijdrage van Jean Jauvin.Een geval apart op het festival is de Mexicaan Gustavo Artigas

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
Maar Britney weet wel beter: Just go for it! Het Frans-Oostenrijkse gezelschap Superamas neemt binnen de hedendaagse podiumkunsten een aparte positie in. Hun eerder beperkte oeuvre bestaat uit

'Wij plannen de voorwaarden, niet de uitkomst':... • 11 april 2005
achtergronden en een aparte verschijning zoals Mette Edvardsen, Lilia Mestre, Claire Godsmark, Sandy Williams en Mårten Spångberg