19 document(en) met "bezwaar"


Veel maten bloed voor niets: "Caligari, an... • 18 mei 1988
Nu hoeft dat op zich geen groot bezwaar te zijn, als de dans op zich voldoende materiaal aandraagt

Dertigers toveren tienerfantazieën: "L'amour, la mort" van... • 21 december 1988
Allerlei tema's worden aangesneden, maar de virtuositeit belet niet dat, eens het beeld is opgebouwd, het ogenblikkelijk vergeten is. Dat hoeft niet echt een bezwaar te zijn, maar het wekt dan toch

Landschap van Gerrit Timmers' dromen • 9 december 1989
Het bezwaar tegen de voorstelling is dan ook eerder dat ze te wijdlopig wordt...Je komt er vaak niet meer toe nog goed te rekonstrueren wat Timmers allemaal aan het vertellen is. Maar een echt belangrijk bezwaar is dat natuurlijk niet

"De linkerhand van Meyerhold" van Karst Woudstra... • 13 maart 1990
Waar het om gaat, is een bepaalde opvatting van theatrale realiteit die mijns inziens achterhaald is. Een indicatie daarvan is het bezwaar dat je tegen de tekst kan opperen dat hij te sterk in de

Discordia speelt Shakespeare-komedies • 5 februari 1991
Een belangrijk bezwaar tegen die nonchalance is dat precies die teksten soms nauwelijks nog te begrijpen zijn, terwijl Gerrit Komrij dan toch een uitstekende vertaling schijnt afgeleverd te hebben

Royaal Lyrisch • 1 januari 1992
Op zich is noch dat poppenkast-effect, noch het feit dat het hele verhaal in dans verteld wordt een echt bezwaar

Dito-Dito lacht met overdreven ernst • 10 januari 1992
Een tweede bezwaar geldt het opzet van de voorstelling als geheel

Bert Van Gorp leuk alledaags • 1 april 1993
En dat maakt het bezwaar van de verbrokkeling voor een groot deel goed

Amerikaanse Droom op zijn Vlaams • 10 december 1993
Omdat het zo'n benauwde leefwereld is, is het feit dat Tristero alle rollen door slechts twee acteurs laat spelen geen bezwaar, eerder een troef; je beself al gauw dat de dialogen zelfs door één

Valse vrolijkheid van jaren zestig • 3 mei 1994
Een bezwaar tegen de voorstelling, zoals ze er nu staat, is dat een aantal dansfragmenten niet echt af is of zelfs wat overbodig lijkt

Maten speelt Don Carlos in sneltreinvaart • 4 april 1995
Op zich is dat geen bezwaar, omdat het exemplarische van Schillers figuren sterk in de verf zet, en de aandacht vestigt op hun belangrijkste trekken zoals Filips' vermoeidheid of Carlos' neurotische

Stuc steekt vormingstoneel in nieuwerwets jasje • 18 oktober 1996
Het derde bezwaar is dat Olyslaegers en de zijnen overduidelijk geen moment ernstig nagedacht hebben over de vorm die ze aan hun voorstelling zouden geven...Wat ons weer bij het eerste bezwaar brengt

Danser laat zichzelf (niet) zien • 22 januari 1998
Op zich niet echt een bezwaar, ware het niet dat de retoriek van deze pose erg zwaar gaat doorwegen

Rui Horta structuurloos maar vol verleiding • 21 februari 1998
Alleen, dat is voor een keer helemaal geen bezwaar

Stemmen in lichamen • 6 december 1999
Het enige bezwaar is dat Hauert zijn pijlen in wel heel veel richtingen tegelijk afschiet...Maar dat is geen bezwaar om ervan te genieten

Barkey verbindt hoogste aspiraties met laagste lusten • 17 november 2000
Ontrouw aan Bartoks werk was wel het minste bezwaar

Bartok als 'Funky Chinese Opera' • 5 december 2001
Ontrouw aan Bartoks werk was wel het minste bezwaar

Een grap om bij te huilen • 12 december 2001
Ontrouw aan Bartoks werk was wel het minste bezwaar

Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Dat is echter geen bezwaar, temeer daar in de inleiding de uitgangspunten en keuze van de selectie duidelijk verwoord en verantwoord zijn