33 document(en) met "de intrige" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Van buiten Brabant "De Mannen van den Dam" ontweken overigens nog eenmaal hun thuishaven Antwerpen voor de première van "De Thuiskomst" van Harold Pinter in de Beursschouwburg...Ook "Malpertuis" uit Tielt koos de hoofdstad uit om "De moed om te doden" van Lars Norén in een regie van de Nederlandse Norén-kenner Karst Woudstra in première te laten gaan...De uiterst zorgvuldige regie van Woudstra, de introduktie van dit stuk van een hier nog vrij onbekende auteur en de sterke akteursprestaties maakten er een van de hoogtepunten van een vrij vlak

Claustrofobie van de dissident: "Largo Desolato" door... • 27 februari 1987
Leopold Netelmans, een filosoof die dreigt gevangen gezet te worden wegens "intellectuele losbandigheid". De man dreigt er langzaam onderdoor te gaan door de immense druk die zowel van de zijde van...Die intrige is nauw verweven met de affectieve problemen die Netelmans (Rens Royaards) ondervindt; met een tamelijk pijnlijke accuratesse wordt door de confrontatie met zijn vriendin Lucy (Cathérine...de terecht nogal karikaturale voorstelling van de twee bewonderaars uit de papierfabriek die soms uitloopt in eerder gratuite slapstick). In dezelfde lijn ligt ook het zeer mooi uitgevoerde decor

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Al lijken de twee stukken een verhaal te vertellen, het gaat meer om een samenvoegen van flarden verhaal, situaties eigenlijk die voor zich spreken, zonder enige intrige...Les Louves, zo noemt de danser Cyril Lussac (Pascal Gravat) zijn twee vriendinnen in het eerste stuk; de ene een vamp met de allure van Lisa Minelli in Cabaret (Muriel Boulay), de andere een verdacht...tegenbeeld, wordt de tegenstelling, maar tegelijk ook de verbondenheid tussen de twee rivalen tot een hoogtepunt gevoerd, dat eindigt in een dolle stoeipartij met drieën op een groot bed

Psychoterapie als amusement: "Hitchock's driesprong" van "Artikelen... • 19 december 1987
Kooistra) en Manfred zelf (Wim van der Grijn) en zijn vrouw Lia (Marieke van Leeuwen). Aanvankelijk ontwikkelt zich een intrige die een zekere samenhang lijkt te gaan vertonen, is er zelfs in de teorieën...Manfred vemoorden zodat Lia er vanaf is. Maar daar gaat het uiteindelijk de makers niet om: wat opgevoerd wordt, is een zeer ingewikkeld ritueel, dat op een schitterende wijze gekoreografeerd is. De...middenstander, door de knieën blijkt te gaan wanneer het gesprek van de vader naar de moeder verschuift

Gemoralizeer zonder diepgang: "Cash Flow" van D.B.... • 16 januari 1988
De hoofdboekhoudster stelt voor een konkordaat aan te vragen, de verkoopsdirekteur stelt voor het pakhuis in brand te steken om de verzekeringspremie op te strijken...De algemene direkteur, zoon van de stichter van de uitgeverij, loopt zodanig gebukt onder de schaduw van zijn eertijds meer suksesvolle vader, dat hij eigenlijk geen andere oplossing kan bedenken...De psychologie van de personages heeft dan ook de diepgang van een plas regenwater op het trottoir

Net zoveel tot er niets meer overblijft:... • 17 februari 1988
Daarnaast is er nog een parallelle intrige die uiteindelijk met de eerste verweven raakt...Enkel Mieke Verdin ontsnapt door de bomen met een mes te bedreigen, maar de twee mannen blijven in de ban van het bos, en veranderen uiteindelijk in twee bomen...Een van de zwakste punten van de voorstelling ten slotte is het decor, dat daar staat te staan, maar totaal geen relevantie heeft voor de teatrale handeling

Kaaiteater eindigt met sisser • 4 juni 1988
Dans la solitude des champs de coton waarin geen enkel personage zich recht voor de raap uitspreekt...En dat die kennismaking oppervlakkig is, heeft alles te maken met de regie van Rijnders die het gebrek aan konsistentie in de intrige beantwoordt met een even holle show van teatertruuks en zwaar...Je vraagt je af waarom ze nog de moeite doen om op een scène te klauteren in plaats van gewoon de tekst uit te delen bij de ingang

Rosas brengt dansteater met emotionele intensiteit: "Ottone,... • 28 september 1988
Het verhaal wordt gevolgd en de opera wordt in nagenoeg zijn volle duur op band afgespeeld op scène, maar de (politiek-maatschappelijke) nuances in de intrige verglijden, o.a...voorstelling interessant wordt; je merkt een konstante spanning tussen de personages van het verhaal, het temperament van de dansers (en er zijn er enkele karaktervolle zoals -Saez, De-Mey en Ikeda) en de...Op de première gaf de voorstelling de indruk dat ze nog niet volledig in de plooi gevallen was

Hoe vertel ik een verhaal?: "Plots/z" door... • 19 januari 1989
De bewuste ironizerende luchtigheid van hun stukken bljkt dan vrij snel bijna een excuus voor de ernst waarmee zij proberen hun onderzoek naar teatrale expressie en een bijna lieftallig absurd...En naarmate de intriges zich ontwikkelen, merk je.dat.de pantomime-scènes bij de aanvang eigenlijk in een notedop de samenhang van de intrige te zien hebben gegeven...Maar door de gekunstelde konstruktie, de overmaat aan details en de knulligheid van het verhaaltje komt dat nauwelijks uit de verf

"As you like it" zoals je het... • 6 maart 1990
Het geniale is dat de intrige de verwarring op de spits drijft...Je ziet achter de doeken aan beide zijden van de scène de benen van de akteurs, twee mannenbroeken en twee maillots...Dat leidt tot het volgende: de Schrijver leest met een zekere verbazing, als voor de eerste keer, de verzen "All the world's a stage, and all the man and women merely players...". Met verbazing stel

"De linkerhand van Meyerhold" van Karst Woudstra... • 13 maart 1990
Maxim en David zijn er dan nog in geslaagd maatschappelijk te functioneren, de derde, Ruben, is de pool waarop de familieneurose zich hechtte...De ogenblikken waarop het discours van de personages los komt van de functionele uiteenzetting van de intrige en/of de psychologische constellatie zijn erg schaars...Het is de toneellijst die de kijker beschermt en afschermt van de implicatie van dit plezier

Sleutelen aan Marivaux • 22 december 1990
Met dit stuk doen de akteurs iets vreemds: het personage van de moeder wordt voorzien van een tic, ergerlijke hoofdpijn, die schijnt te verklaren waarom ze zo lastig en heerszuchtig is. Ook de...Maar tegen het einde van het stuk krijgen die tics een enorm belang dat haaks komt te staan op de intrige, die als bij toverslag opgelost wordt...Hoewel je daardoor dan weer wel kan zien dat de akteurs zelf met veel inzet gewerkt hebben aan deze voorstelling, en wellicht ook heel wat inzicht opgedaan hebben in de werking van deze teksten

Discordia speelt Shakespeare-komedies • 5 februari 1991
Met een onnavolgbare flair buitelen zij van de ene rol in de andere, van de ene patstelling in de andere...Maar naarmate de intrige zich ontvouwt, blijken de grenzen van die strevingen steeds verder te vervagen, om niet te zeggen dat de ene streving een perverse verdraaiing van de andere is. De...De pacifikatie die uitgaat van een reeks door de hertog verordende huwelijken is als de bezegeling van een officiële moraal, een pax romana waarachter je zonder enige moeite de genadeloze strijd

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
van de voorstelling echt is, en die van de zaal, het echte leven, die voor de duur van de voorstelling tussen haakjes geplaatst is. In Overtheatraliteit gaat Bart Verschaffel op zoek naar de...De theatrale blik, en hier naderen we weer een groot fenomeen dat zich in rome in het groot voordoet, lost de geschiedenis op: er is geen drama, er is geen intrige of ontwikkeling, er is alleen...De hovelingen aan het hof, de personages op het theater, ze zijn niet verwikkeld in een intrige, maar gevangen in een blik die kent, een waarvoor ze niets kunnen verbergen

Keuzen van klein teaterfestival • 22 mei 1992
Het publiek deelt volledig in de gestelde dilemma's. De opwinding van de intrige wordt door de muzikanten extra ondersteund, niet alleen door hun tamboerijn en snaarinstrument op spannende ogenblikken...Dat wordt ook sterk in de verf gezet: je ziet de troep de scène opzeulen met het materiaal in karretjes, dat ze onder het brengen van een inleidend praatje en strijkje met veel geharrewar opzetten...Uiteindelijk, en vooral door de vastberadenheid van zijn vrouw, legt hij zich neer bij de situatie

Verslag van leeservaring • 30 maart 1993
De vooruitgang van het moderne leven, gesymbolizeerd door kunstmatige inseminatie van koeien, de strijd die geleverd wordt tijdens de burgeroorlog: het zijn vreemde elementen, die het leven een andere...Een ander verhaal dat de eindeloze litanie doorbreekt, ontstaat op het persoonlijke vlak: de individuen die gegrepen worden door de liefde gaan plots even buiten de vertrouwde kringloop staan, al zal...Enkel op het einde van het stuk ontstaat iets als een intrige, in het verhaal van de ontluikende liefde tussen een halsstarrig rouwende weduwe en een schuldeiser van haar overleden man

Shakespeare door molen van Jan Decorte gedraaid • 31 maart 1993
De intrige wordt ook hier drastisch versimpeld...De Moor ("De negerlieger"), Titus Andronicus en Tamora zijn zo ongeveer de enigen die overblijven, en de taal die ze hanteren staat mijlenver af van de welbespraaktheid van Shakespeare...Maar daarmee is ook de situatie zelf, de verstoring van de podiumorde, tot een troef van de voorstelling gemaakt

Stan speelt politieke Ibsen in een rap-stijl • 7 februari 1994
Hij omschreef het zelf nogal ironisch als "ongevaarlijk, zo eentje dat gemakkelijk gelezen kan worden door politici en rijke zakenlieden en hun vrouwen". De intrige is wel allerminst van dat...Volksteater De intrige gaat lijnrecht op dat eindpunt af...De inleving en het begrip van de kijker voor de psychologie van de protagonisten worden dan geprikkeld

Stan kijkt twee keer in huiskamer • 16 februari 1995
Het stuk van Herzberg heeft een geraffineerde psychologische intrige, dat van Villiers de L'Isle-Adam lijkt wel een verbazingwekkend feministisch pamflet avant-la-lettre...Naarmate het verhaal vordert, worden de eenvoudige schema's steeds complexer: de motieven van de personages zijn ver van zuiver, en het portret van die lieve Arthur krijgt allengs ook stevige deuken...verschillende stembuigingen, de evolutie van de intrige goed volgen

Maten speelt Don Carlos in sneltreinvaart • 4 april 1995
De strenge hofetiquette en de alom aanwezige Inquisitie beperken de bewegingsvrijheid en vrijheid van denken van allen, de koning inbegrepen, zoals zal blijken...De enige die hier oog voor heeft is de idealist Posa (Kris Van Trier), de beste vriend van Carlos...Op veel momenten is de vaart van de voorstelling zo groot dat je de intrige nauwelijks nog kan volgen, zelfs al heb je ze min of meer in je hoofd